Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Вступ  3

Розділ 1. Інвестиційна діяльність в Україні           6

1.1.      Основи інвестиційної діяльності    7

1.2.      Державне регулювання інвестиційної діяльності 15

1.3.      Учасники інвестиційного процесу.            23

Резюме           31

Питання для обговорення   32

Розділ 2. Концепція проекту           33

2.1.      Поняття проекту       34

2.2.      Види проектів           37

2.3.      Зовнішнє середовище проекту        42

2.4.      Внутрішнє середовище проекту      48

Резюме           57

Питання для обговорення   58

Розділ 3. Життєвий цикл проекту 59

3.1.      Поняття життєвого циклу проекту 60

3.2.      Поділ життєвого циклу на складові           64

3.3.      Планування концепції проекту       73

3.4.      Розробка проектної документації    79

Резюме           96

Питання для обговорення   97

Розділ 4. Основи фінансової математики  98

4.1. Цінність грошей в часі   99

 

4.2.      Розрахунки за допомогою простих

та складних відсотків           102

4.3.      Оцінка вартості серії грошових виплат      108

Резюме           110

Питання для обговорення   112

Розділ 5. Методологія проектного аналізу 113

5.1.      Оцінка цінності проекту      114

5.2.      Грошові потоки і їх використання в проектному аналізі.. 123

5.3.      Обгрунтування вартості об'єктів будівництва      132

Резюме           141

Питання для обговорення   142

Розділ 6. Оцінка ефективності проектів     143

6.1.      Показники ефективності проектів  144

6.2.      Обґрунтування величини відсоткової ставки в оцінці інвестиційних проектів           157

6.3.      Аналіз беззбитковості проектів       167

Резюме           178

Питання для обговорення   178

Розділ 7. Оцінка ризиків в проектному аналізі      179

7.1.      Поняття і види ризиків в проектній діяльності     180

7.2.      Показники ризику, що використовуються

в проектному аналізі 193

7.3.      Аналіз чутливості - основний інструментарій

оцінки ризику проекту         204

7.4.      Фактори підвищеної ризикованості проекту         211

Резюме           215

Питання для обговорення   216

Розділ 8. Аспекти проектного аналізу        217

8.1.      Маркетинговий аспект - аналіз комерційної

реалізації проекту      218

8.2.      Технічний аналіз проекту    226

8.3.      Інституційний аналіз           235

8.4.      Соціальний аналіз проектів 242

8.5.      Екологічна експертиза проектів      248

8.6.      Проектне фінансування       253

8.7.      Економічний аналіз проектів          259

Резюме           265

Питання для обговорення   265

Розділ 9. Основи управління проектами   266

9.1.      Суть тазміст управління проектами           267

9.2.      Механізм управління проектами    280

9.3.      Основні форми організаційної структури проектів          288

9.4.      Автоматизація управлінської діяльності    300

Резюме           320

Питання для обговорення   321

Тестова програма для заміру знань            322

Список літератури    339

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

КОВШУН Наталія Едуардівна

АНАЛІЗ ТА

ПЛАНУВАННЯ

ПРОЕКТІВ

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 06.02.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 20,5.

Наклад – 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006