Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Список літератури : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

Список літератури


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

магниевый скраб beletage

1.         Александрова М. М., Бардаш С. В., Бородкін О. С, Бутинець Т. А., Ви-

говська Н. Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих

навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред). - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ,

2002.   - 495с.

2.         Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник / Секретаріат Ради скарбниці Канади / Світлана Соколик (пер.). - 2. вид. - К.: Основи, 2000. - 176с.

3.         Бабець Є. К., Гузенко О. П. Теорія капітального інвестування: Навч. посібник. - Донецьк: Наука і освіта, 2003. - 209 с.

4.         Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -Львів: ЛБІ НБУ, 2004. - 416с.

5.         Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проекта-ми: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. - 231с.

6.         Боардмен Ентоні Е., Грінберг Девід X., Вайнінг Ейдан P., Веймер Девід Л. Аналіз вигід і витрат: Концепції і практика / Олексій Мо-роз (пер.з англ.), Тетяна Мороз (пер. з англ.). - 2-ге вид. - К.: АртЕк,

2003.   - 547с.

7.         Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Знання, 2005. - 470 с.

8.         Верба В. А., Гребешкова О. М., Востряков О. В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2002. - 298с.

9.         Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2000. - 322с.

 

10.       Гайдис Н. М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -Львів, 2002. - 271с.

11.       Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. - К.: Вид-во Європейського університету, 2006. - 234 с.

12.       Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченко О. Г. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. - К.: Видав-ничий Дім "Комп'ютерпрес", 2001. - 364 с.

13.       Донець Л. I. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.

14.       Дребот Н. П. Методичні аспекти вибору напрямів інвестування

на підприємстві / Інститут регіональних досліджень НАН України; Національний банк України. - Львів, 1998. - 28 с.

15.       Єрмошенко М. М., Плужников I. О. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів: Навч. посібник / Національна академія управління. - К., 2004. - 155с.

16.       Загвойська Л. Д., Маселко Т. Є., Якуба М. М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посібник. - Львів: Афіша, 2006. -317с.

17.       Інвестування: Навч. посіб. / Петро Пилипович Омельяненко (ук-лад.). - Суми : Довкілля, 2003. - 118 с.

18.       Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). - К.: МАУП, 2002. - 198 с.

19.       Лудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Ельга, 2004. -208 с.

20.       Мойсеєнко I. П. Інвестування: Навч. посібник. - К.: Знання, 2006. - 490с.

21.       Музиченко А. С. Інвестиційний процес в умовах трансформації економіки. - К.: Науковий світ, 2001. - 70с.

22.       Пересада А. А., Шевченко О. Г., Коваленко Ю. М., Урванцева С. В. Портфельне інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2004. - 405с

23.       Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра, 1998. - 389с.

24.       Пересада А. А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2004. - 252с.

25.       Проектний аналіз / Сергій Олександрович Москвін - К.: Лібра, 1998. - 366с.

26.       Словник-довідник з питань управління проектами / Українська асоціація управління проектами / С.Д. Бушуєв (ред.). - К.: Видавни-чий Дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с.

27.       Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К.: Каравела, 2004. - 344с.

28.       Трілленберг Вілфорд. Проектний менеджмент: Конспект лекцій і семінарів. - Т.: Економічна думка, 2002. - 96с

29.       Яременко О. О., Артюх О. P., Балакірєва О. М., Вакуленко О. В., Варбан М. Ю. Науковий супровід, моніторінг та оцінка ефективності соціальних проектів / Державний центр соціальних служб для молоді; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. - К., 2002. - 123 с.