Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TECTOBA ПРОГРАМА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

TECTOBA ПРОГРАМА ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

 

1.         Альтернативна вартість проекту - це:

а) вигода від використання альтернативного проекту;

б)сукупна вартість від впровадження декількох альтернативних

проектів;

в)ризик настання додаткових витрат при впровадженні альтернати-

вного проекту;

г) втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досяг-

нення однієї мети замість іншої.

2.         Амортизація не нараховується на:

а)         програмне забезпечення

б)         споруди;

в)         транспортні засоби.

3.         Аналіз здійснення проекту не передбачає відповідей на запитання

про:

а)         технічну узгодженість проекту;

б)         відповідність звичаям і традиціям;

в)         політичну ситуацію.

4.         Аналіз ринкових можливостей полягає в:

а)         аналізі мікросередовища маркетингу;

б)         аналізі макросередовища маркетингу;

в)         усіх перелічених вище заходах.

5.         Аналіз чутливості дозволяє вивчити:

а)         залежність ЧТВ від обсягів продажу факторів;

б)         залежність ЧТВ від соціальних результатів;

в)         залежність ЧТВ від політичної ситуації.

6.         2. Будь-який проект здійснюється з метою:

а) задоволення потреб ринку, який є частиною зовнішнього середо-

вища;

б)відкриття нових можливостей і задоволення суспільних потреб,

які раніше навіть не усвідомлювались;

в)виконання державного замовлення.

7.         В аналізі чутливості значення фактора, за якого попередня оцінка проекту змінюється з позитивної на негативну називається: а) вели-чиною переключення; б) діапазон впливу; в) дисперсія.

8.         У період виходу проекту на проектну потужність виникають ризи-ки:

а) фінансові; б) будівельні; в) експлуатаційні.

9.         Виберіть правильну формулу для визначення майбутньої вартості

ануїтету:

a)         SA = С           

і

б)         PA = C

 

в)         SA = C]

((і+0n-і)(і+0

A         1

i

г)         S = P • (1 + i ■ n)

10.       Введення проекту в експлуатацію здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

11.       Виокремлюють такі фази проекту:

а)         концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

б)         попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок з проекту

і рішення про інвестування;

в)         передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази

12.       Відбір цільових ринків полягає у:

а)         вивченні попиту;

б)         сегментуванні ринку і відборі цільових сегментів,

в)позиціюванні товару і прогнозі збуту.

13.       Від'ємні семіквадратичні відхилення характеризують

а)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,

які