Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
8.2. Технічний аналіз проекту : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

8.2. Технічний аналіз проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

В рамках концептуальної фази проекту починається базове (попереднє) проектування, яке містить визначення основних ха-рактеристик проекту на початкових етапах його розробки. Дана робота розділена на чотири основні частини:

-          розробка основних принципів проекту;

-          технічне обґрунтування проекту;

-          початкове планування і оцінка витрат;

-          визначення організаційних і технологічних процесів. Розробка основних принципів проекту чи затвердження йо-

го головних задач є основною діяльністю, яка повинна здійсню-ватись на етапі технічного опрацювання кожного проекту. Осно-вні принципи проекту повинні бути оформленні у вигляді пояс-нювальної записки, яка має бути ретельно підготовлена і пого-джена керівництвом, яке буде брати участь в розробці і прийнятті проекту, експлуатації споруд і збуті продукції. Як правило, пояс-нювальна записка містить наступні розділи:

1.         Основна мета проекту.

2.         Мета календарного планування. 3.Мета витрат.

4. Проектно-конструкторські стандарти для надійності екс-плуатаційних можливостей, зайнятості персоналу, спожитої енер-

гії, охорони навколишнього середовища, стану здоров'я і безпеки працюючих.

5. Бажаний прибуток від інвестування.

б.Плановий показник з обслуговування і матеріально-технічного забезпечення.

7.         Планове завдання з автоматизації.

8.         Резерв для майбутнього розширення.

9.         Розрахунки з будівництва і залучення робочої сили.

Можна сказати, що багато із перерахованих вище пунктів можуть стати причиною конфлікту, якщо не будуть погоджува-тись протягом всього строку реалізації проекту. Такі конфлікти потрібно обговорювати і вирішувати до того, як проект починає реалізовуватись.

Початкове технічне обґрунтування проекту може розробля-тись або паралельно, або слідом за розробкою основних принци-пів проекту.

Технічне обґрунтування - це інтерактивний процес, який передбачає обов'язкову участь інженерно-технічних працівників, економістів і працівників служби збуту продукції. В його межах повинні бути розроблені виробнича програма, специфіка виробів, визначені планові завдання об'ємів виробництва. Крім того, по-винні бути враховані всі фундаментальні технічні вимоги, які впливають на наступний вибір альтернатив при проектуванні.

Перерахуємо деякі критичні моменти, про які необхідно пам'ятати на підготовчій стадії:

-          сировина (джерела поставки, кількість, наявність);

-          потреба в комунальних службах (наявність та надійність);

-          плани розподілу продукції (упаковка, зберігання, вантаж-но-розвантажувальні роботи, транспортування).

Для вибору виробничого процесу, а також для введення економічних параметрів застосовується попереднє випробовува-не дослідження. Проводячи його необхідно пам'ятати, що будь-які погодження, які досягнуті з метою забезпечення технологією, не повинні заважати замовнику в його подальшій діяльності. Слід затратити значні зусилля, щоб гарантувати при проектуванні роз-гляд і оцінку всіх обґрунтованих альтернатив.

Початкове планування і оцінка витрат виробництва повинні забезпечувати контроль за розробкою проекту вже на початкових етапах.