Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Розробка проектної документації : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

3.4. Розробка проектної документації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Існують різні точки зору на місце проектування (розробки проектних специфікацій та інженерних креслень) в життєвому циклі та загальному процесі реалізації проектів.

Багато учасників розробки проектів з великим досвідом вважають, що етап проектування є ключовим в процесі його реа-лізації. Але є і такі, хто розглядає цю роботу лише як підготовчу до більш важливішого етапу - реалізації. Hi одна із цих точок зо-ру не є абсолютною, хоча в обох є доля правди.

Інший підхід до визначення місця проектування в життєво-му циклі проекту полягає в тому, що він є продовженням деталь-ного планування робіт з його реалізації.

3 цих же позицій креслення і проектні специфікації це не бі-льше, ніж розширення загального плану проекту, а мета їх - де-талізація того, що намічено встановити на будівельному майдан-чику для досягнення мети проекту.

Незважаючи на всі ці методологічні відмінності, більшість спеціалістів в області теорії та практики управління проектами вважають, що етап проектування відіграє важливу роль в реалі-зації задумів проекту. При цьому, як і в інших областях роботи над проектом, від кваліфікації і досвіду менеджера значно зале-жить успіх подальшого розвитку робіт по проекту: знаючи деякі аспекти інженерного проектування, які можуть викликати появу проблем у виконанні майбутніх робіт, менеджер проекту може уникнути значної частини ускладнень при його реалізації.

Розглянемо процес проектування за складовими:

1. Організаційні питання проектування

Проектні роботи виконуються в наступній послідовності:

A - вибір проектувальників;

Б - підготовка та підписання угоди;

В - планування робіт та послуг.

А). Вибір проектувальників.

Сфера проектування характеризується різними видами дія-льності, організаційними структурами і типом виготовленої про-дукції.

Проектні фірми і організації за характером діяльності гру-пуються наступним чином:

1.         Проектно-будівельні фірми, які здійснюють весь ком-

плекс робіт по проектуванню, будівництву, забезпечують будівниц-

тво технологічним обладнанням і вводять об’єкти в експлуатацію.

Основною сферою діяльності проектно-будівельних фірм являється

будівництво промислових підприємств і енергетичних об’єктів, бу-

дівництво і проектування торгових будівель, об’єктів суспільного

призначення. Структура проектно-будівельних фірм є комплексною,

вона включає підрозділи, які займаються проектуванням, будівницт-

вом, консультацією, експлуатацією будівель, також підприємства по

виготовленню металоконструкцій, будівельних виробів і технічних

засобів, які використовуються в проектуванні.

2.         Архітектурні фірми, які займаються архітектурним пла-нуванням.

3.         Архітектурно-інженерні і інженерно-архітектурні фірми, які виконують роботи по проектуванню будівель, інженерних конструкцій, інженерного і електронного обладнання будівель.

4.         Інженерно-архітектурно-планувальні фірми, які викону-ють роботи по архітектурному плануванню і плануванні районів забудови.

5.         Інженерно-консультаційні фірми, які займаються консу-льтаціями з інженерних і кошторисних робіт, ведуть проекту-вання будівель і конструкцій, надають кваліфіковану допомогу на всіх етапах планування і будівництва, починаючи з передпроект-