Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Поділ життєвого циклу на складові : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

3.2. Поділ життєвого циклу на складові


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

У концепції проектного аналізу склався свій підхід до ви-значення стадій проекту та дослідження його аспектів. Він базу-ється на вимогах ЄБРР та підрозділу ООН з питань економічного розвитку UNIDO, згідно з якими можна виділити шість стадій життєвого циклу (іноді їх налічують вісім) (табл. 3.1). Зауважимо, що вказаний вище поділ життєвого циклу відображав рух коштів, а для управління проектом більш значущих є такий поділ життє-вого циклу на складові, який би забезпечував ефективне просу-вання проекту.

Суть вказаних в таблиці складових життєвого циклу проекту коротко можна викласти наступним чином.

Перша та друга стадії - це передідентифікація та іденти-фікація проекту (часто об'єднані в одну). На цих стадіях спочат-ку народжується сама ідея, а потім готуються основні деталі про-екту. Він проходить попереднє обґрунтування та порівнюється з первинними даними інших проектів, при цьому визначається, чи заслуговує даний задум детальної розробки. Цей процес можна

називати стадією попереднього техніко-економічного обґрунту-вання.

Третьою стадією є розробка проекту. На цій стадії прово-диться детальне опрацювання всіх аспектів проекту, які остаточ-но повинні обґрунтувати його доцільність та вигідність. Заверша-льним результатом підготовки проекту є його техніко-економічне обґрунтування.

ТаблщяЗ.1. Стадії життєвого циклу згідно підходу ЄБРР

Назва стадії       |        Зміст роботи

Ідентифікація >          генерування ідей розвитку

>          визначення цілей проекту

>          "скринінг", експрес-аналіз проектів

>          попередній аналіз здійсненності проекту

Підготовка     >          розробка техніко-економічного обірунтування проекту

>          проведення досліджень, що доповнюють техніко-економічне

обґрунтування (ТЕО) проекту

>          складання проектів необхідних контрактів

Експертиза     >          перевірка вихідних даних, закладених в ТЕО проекту

>          перевірка розрахунків та кінцевих висновків обірунтування

>          формування рекомендацій

>          складання фінансового проекту

>          оцінка основних ризиків

Переговори та за-твердження        >          підготовка та затвердження кредитних угод

>          укладання реалізаційних угод

Реалізація       >          управління реалізацією проекту

>          контроль виконання угод

>          обгрунтування необхідності прийняття корегуючих заходів

>          експлуатаційні впровадження

>          закриття контрактів підрядчиків

>          підготовка та оформлення акту прийняття об'єкту

>          складання звіту про завершення інвестиційної звітності

>          експлуатація об'єкту

Оцінка результатів    >          порівняння результатів реалізації проекту з плановими пока-

зниками

>          узагальнення досвіду розробки та реалізації проектів

Четвертою стадією є оцінка проекту. Це експертиза, яку проходить підготовлений проект: вивчається та обговорюється керівництвом фірми, незалежними експертами, потенційними ін-весторами та кредиторами, міністерствами і т. ін.

П'ята стадія - прийняття проекту (переговори стосовно проекту). На цій