Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.4. Внутрішнє середовище проекту : Аналіз та планування проектів : Бібліотека для студентів

2.4. Внутрішнє середовище проекту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 

Загрузка...

Крім зовнішнього на проект впливає і внутрішнє середовище, яке пов'язане з його організацією, а саме - з питаннями розподілу прав, обов'язків та відповідальності між учасниками проекту.

До внутрішніх чинників проекту відносять взаємини між учасниками, професіоналізм проектної команди, стиль керівниц-тва проекту, засоби комунікації (рис 2.2). Внутрішній аналіз - це процес оцінки цих факторів, які піддаються управлінню та конт-ролю та є наслідками менеджменту проекту.

Серед головних учасників проекту виділяють: ініціаторів, замовників, інвесторів, керівника проекту, тощо. Саме вірний, однозначний та завчасний розподіл між ними прав та обов'язків дозволить уникнути зайвих витрат часу та ресурсів при вирішенні проблем, які можуть виникнути в процесі реалізації проекту. Цей аспект є досить важливим, проте йому не завжди надають належ-ну увагу. Відзначимо, що для успіху проекту доцільно формулю-вати повноваження кожного учасника в письмовій формі.

Проектна команда - люди, які безпосередньо будуть реалі-зовувати підприємницьку ідею в життя. Під час управління прое-

ктом слід формувати її таким чином, щоб забезпечити необхідний рівень професіоналізму та охопити найважливіші сфери. Рекоме-ндований склад проектної команди наступний:

>          економіст галузі

>          маркетолог

>          технолог ^ проектант

>          еколог

>          менеджер

>          фінансист

>          бухгалтер

>          вузькі спеціалісти (при необхідності).

 

взаємини між            професіоналізм про- стиль керівниц-        засоби комуні-

учасниками    ектної команди          тва проектом кацїі між учас-

никами проекту

Рис. 2.2. Складові внутрішнього середовища проекту.

He менш важливим є стиль керівництва проектом. Він ви-значає цілісну відносно стійку систему способів управлінської діяльності, яка забезпечує ефективне виконання своїх функцій керівником проекту. Стиль управління - це спосіб, яким керівник управляє підлеглими співробітниками, а також незалежний від конкретної ситуації управління зразок поведінки керівника.

Стиль управління проектом проявляється в організації вла-сної праці керівником проекту; у характері взаємовідносин з під-леглими, колегами, вище стоящими керівниками; в загальній системі керівництва, (тобто у сукупності методів, прийомів та способів для досягнення цілей управління).

У менеджменті поряд з іншими класифікаціями розрізняють авторитарний, демократичний та ліберальний стилі.

При авторитарному (диктаторському) стилі керівник володіє достатньою владою, щоб нав'язувати свою волю підлеглим і без

коливань проводити в життя прийняті рішення. Такий стиль ха-рактеризується високою концентрацією влади, одноосібним ви-рішенням проблем, що виникають. Як правило при цьому керів-ник втручається в дії управлінців нижчого рівня, зв'язує їх ініціа-тиву. Це є недоліком диктаторського стилю. Крім того, такий лі-дер має формальний авторитет серед підлеглих. Проте якщо ви-никають обставини, які потребують швидких і категоричних рі-шень, то авторитарність себе виправдовує.

Демократичний стиль передбачає високу ступінь делегуван-ня повноважень. Підлеглі беруть активну уча