Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ДОДАТКИ : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

ДОДАТКИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

ДОДАТОК A Ілюстрації до розділу 1 “Теоретичні основи

техніко-криміналістичного дослідження документів”

Документ

V        

Візуальний огляд зовнішнього стану без змін умов сприйняття

I

Фіксація за допомогою фотозйомки

I

Фіксація в протоколі відповідної слідчої дії

1

Виявлення слідів рук

I

Виявлення слідів змін первісно-го змісту

1

Підготовка упаковки та запакування документу

Іл. А.1. Послідовність огляду документів

ДОДАТОК Б Ілюстрації до розділу 2 "Дослідження бланків документів"

 

 

 

Іл. Б.1. Схема отримання відбитка високим видом друку:

a - друкарська форма;

б - друкарська форма безпосередньо перед друком;

1          - друкуючі елементи;

2          - пробільні елементи;

3          - фарба, яка нанесена на друкуючі елементи;

4          - папір;

стрілками показано напрям тиску

 

Іл. Б.2. Схема отримання відбитка плоским видом друку

a - друкарська форма;

б - друкарська форма безпосередньо перед друком;

1          - друкуючі елементи;

2          - пробільні елементи;

3          - фарба, яка нанесена на друкуючі елементи;

4          - папір;

стрілками показано напрям тиску

Іл. Б.З. Схема отримання відбитка глибоким видом друку:

a - друкарська форма;

б - друкарська форма, яка покрита фарбою 3;

в - друкарська форма безпосередньо перед друком (фарба 4 зали-

шилася тільки в друкуючих елементах); г - друкарська форма безпосередньо перед отриманням відбитка;

1          - друкуючі елементи;

2          - пробільні елементи;

3, 4 - фарба, яка залита в друкуючі елементи;

5 - папір;

стрілками показано напрям тиску

Іл. Б.4. Збільшене зображення фрагмента бланка документа, виготовленого фотоцинкографським способом друку

Підпис           

Посвідчення вилучено «     

(посада, прізвище

Повернено «  »         

М.П.   

(посада, пріз

Пойвідчення вилучено «     

Іл. Б.5. Збільшене зображення фрагмента бланка документа, виготов-леного плоским офсетним способом друку

Іл. Б.6. Збільшене зображення фрагмента бланка документа, виготов-леного високим видом друку (ручний набір)

 

Іл. Б.7. Збільшене схематичне зображення для глибокої ракельної друкарської форми

1          - друкуючі елементи ("колодязі" різної глибини);

2          - пробільні елементи (стінки “колодязів")

 

Іл. Б.8. Збільшене зображення растрове кліше та отриманого відбитка

 

 

 

 

Друкарські формн, виготовлені кустарно

Внсокйгй Друку

 

Внкорнстазня відбитку - зразка

 

ГравІювання

 

Виготовлення зліпка з ре-льєфного відбитка зразка

 

 

 

Малювання без використання зразка

 

Фотомеханічні форми

 

Гравіьо&ання

 

 

 

Фотополімерннй СПОСІ6

 

фретерування

 

 

 

Ручннй набір друкарського

шрнфту або інших літер

друкарських зиаків

 

Ручне штамиування з

використанЕтям пуансонів

 

Вуяканічація гумН на

кустарно виготовлених

матрицях

Іл. Б.9. Друкарські форми, виготовлені кустарно

 

Види принтерів       

                                                                      

Зі сферичною головкою                              Термосублімаційні

 

                                  

 

                                              

Барабанні                              Струменеві

 

                                  

 

                                              

Ланцюгові                             Термічні

 

                                  

 

                                              

Гусеничні                              Лазерні та світлоїдні

 

                                  

 

                                              

Стрічкові                               Твердочорнил ьні

 

                                  

 

                                              

Матричні (головкові)                                   Інші

 

                                  

 

            Пелюсткові {ромашкові)     

ВИДИ КОШЮВАЛЬНО-МНОЖИЛЬНИХ АПАРАТІВ

 

Технічні засоби, в яких застосовується електрофотографіч-ний друк

 

Технічні засоби, в яких застосовується електроіскровий спосіб отримання форми

 

Набірно-пишучі

пристрої (знакодру-

куючі пристрої)

 

 

 

■          Ксерокс

■          «Ера» та інші площиннодрукую-чі апарати

■          «Копіфло»

■          електрофакс

 

1 Друкувальні ма-

шини типу «Рота-

принт» 1 Апарати типу «Рі-

зограф (фірми

«Riso»

 

■          Принтери

■          Лазерний та стру-

меневий факси

■          Інші пристрої

 

Іл. Б.Ю. Класифікація копіювально-множильних апаратів та принтерів

Ознаки матричного (голчастого) принтера, що відображаються в документах

Загальні ознаки:

1)         наявність натиску на папері

2)         наявність мозаїчного друку, тобто всі зображення формуються з окремих точок

3)         індивідуальне розміщення відбитків растр-елементів (у зв'язку з індивідуальним розміщенням у мат-риці друкуючої головки

Окремі ознаки:

1)         горизонтальний зсув знаків по всьому рядку (коли карета з друкуючою головкою рухаеться з різною швидкістю на початку і в кінці рядка

2)         стійкий прояв дефектів в однойменних знаках у вигляді відсутності відбитків окремих растр-елементів, що впливае на контур знаків (відбуваеться через напрацьовування, поломки або відхилення окремих головок друкуючої головки принтера)

3)         індивідуальна конфігурація відбитка кожної голки на папері, у зв'язку з тим, що кожна гол-ка виготовляеться окремо способом лиття (виявляеться при значному збільшенні)

Ознаки струменевих принтерів, що відображаються в документах

Загальні ознаки:

1)         зображення складаються з окремих крапельок (точок), як правило витягнутої форми, дуже малого розміру чотирьох кольорів (синього, жовтого, пурпурного і чорного) або тільки чорно-го кольору

2)         відсутній натиск на папері

3)         відсутній рельеф у штрихах, барвник лежить рівномірно на поверхні, проникаючи досить глибоко усередину паперу

4)         у штрихах можуть спостерігатися незабарвлені ділянки у вигляді світової крапки - місця. куди не потрапила необхідна крапля чорнила (для систем із безупинним потоком чорнила)

5)         барвна речовина в штрихах знаків е водорозчинною або спирторозчинною

6)         поверхня барвної речовини на папері мае, як правило, матовий вигляд

Окремі ознаки:

1)         відсутність необхідних або наявність сторонніх дискретних пофарбованих елементів

2)         стійкі дефекти в однойменних знаках

Іл. Б.11. Ознаки матричних (голчастих) та струменевих принтерів, які відображаються у документах

Ознаки лазерного принтера, що відображаються в документах

Загальні ознаки:

1)         відсутність натиску на папері

2)         зображення формуються з окремих дуже дрібних крапок (чорних або чотирьох кольорів -жовтого, синього, пурпурного і чорного)

3)         барвна речовина лежить на поверхні рівномірним щільним шаром, при цьому барвна речо-вина, як правило, мае глянцеву поверхню

4)         по краях штрихів і особливо по краях документа можуть бути помітні сліди стікання барв-ного порошку

5)         висока роздільна здатність (до 2400x1200 точок на дюйм)

6)         на пробільних ділянках відсутні марашки

7)         барвна речовина не розчиняеться у воді й спирті

Окремі ознаки:

стійкі дефекти в однойменних знаках

Ознаки термосублімаційних (термодифузійних) принтерів, що відображаються в документах

Загальні ознаки:

1)         зображення знаків складаються із горизонтальних елементів, через що знаки мають як би східчасту (зубцювату) будову

2)         відсутність натиску на папері

3)         барвна речовина лежить на поверхні рівномірним шаром, відсутні перепади рельефу в штрихах

4)         специфічні розриви всіх знаків у вигляді білої смуги в результаті несправності одного з еле-ктродів

Окремі ознаки:

1)         хвилястість знаків у зв'язку зі зношуваністю верхніх або нижніх електродів

2)         дефекти в знаках (не опрацювання окремих елементів знаків), зсув знаків по горизонталі або вертикалі

Іл. Б.12. Ознаки лазерних та сублімаційних (термосублімаційних або термодифузійних) принтерів, які відображаються у документах

 

Іл. Б.13. Загальні та окремі ознаки апаратів типу “Ксерокс", які відо-бражаються в документах

 

Іл. Б.14. Загальні та окремі ознаки електрофаксів, які відображаються

в документах

ДОДАТОК В Ілюстрації до розділу 3 “Експертиза відбитків печаток та штампів"

 

Іл. В.1. Збільшене зображення відбитка штампу, кліше якого було ви-

готовлено у фабричних умовах з набору типографських шрифтів (руч-

ного набору) але з відхиленнями від встановлених правил

 

Іл. В.2. Збільшене зображення відбитка штампу, кліше якого було ви-готовлено в кустарних умовах шляхом вирізування

 

Іл. В.З. Збільшене зображення відбитка круглої печатки, кліше якої було виготовлено в кустарних умовах шляхом вирізування та гравіру-

вання

ДОДАТОК Г Ілюстрації до розділу 5 “Технічне дослідження рукописних записів” Технічне дослідження рукописних записів допомагає визначати

тип письмового приладдя (ручка, фломастер, олівець тощо), яким виконаний текст документа

одним або різним письмовим приладдям виконаний даний текст

чи не виконаний текст поданим на дослідження пись-мовим приладдям

чи не нанесений підпис із застосуванням яких-небудь

технічних способів попередньої підготовки

(технічної підробки підпису)

інші питання

Загальні ознаки, що визначають конструкції і характеристики (власти-вості) письмового приладдя, відбиваються

у ширині штрихів

у динаміці та інтервалі зміни ширини штрихів

у характері розподілу барвної речовини по площі штрихів

у криючій здатності

у профілі втисненого рельєфу трас, залишених письмо-вим приладдям на папері документа

Іл.Г.1, 2. Технічне дослідження рукописних записів та письмового приладдя

 

Іл. Г.З. Методи виявлення слідів попередньої підготовки при наявнос-ті факту технічної підробки підпису у документах

ДОДАТОК Д

Ілюстраціїдо розділу 6 “Експертиза змінених та

пошкоджених документів”

 

Іл. Д.1. Види внесення змін у попередній зміст документів

 

Іл. Д.2. Методи виявлення невидимих штрихів у документах

 

Іл. Д.З. Методи дослідження пошкоджених документів

ДОДАТОК Є Ілюстрації до розділу 7 “Експертиза документів зі спеціальними засо-

бами захисту"

 

Іл. Є.1. Загальний вигляд грошового знаку номіналом 50 доларів США

зразка 2004 року

 

Іл. Є.2. Захисний елемент грошового знаку номіналом 50 доларів США зразка 2004 року, нанесений фарбою "овіай” (OVI)

 

Іл. Є.З. Засоби захисту від підробки грошових знаків США зразка 2004

року - захисна антисканерна сітка та зображення зірки з підвищеним

рельєфом, нанесене металізованою фарбою

 

Іл. Є.4. Засоби захисту від підробки грошових знаків США зразка 2004 року - мікротекст та висока якість виконання дрібних деталей на пор-

третному зображенні

 

Іл. Є.5. Захисний елемент грошових знаків США зразка 2004 року

захисна нитка

 

Іл. Є.6. Захисні елементи грошових знаків США зразка 2004 року - мі-кротексти (приховані зображення) та антисканерна сітка"

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Воробей Олена Вячеславівна – доцент кафедри криміналістич-них експертиз, кандидат юридичних наук, доцент;

Мельников Ілля Миколайович – доцент кафедри криміналістич-них експертиз;

Волошин Олексій Гнатович – старший викладач кафедри кримі-налістичної техніки

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Навчально-методичний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 19.09.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19.

Наклад – 1000 прим.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006