Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

О.В. Воробей

І.М. Мельников

О.Г. Волошин

ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Навчально-методичний посібник

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 67.52я73 В 75 УДК 343.98(075.8)

Рекомендовано до друку

Вченою радою Київського національного університету

внутрішніх справ 26.06.2007, протокол № 11.

Рецензенти:

Абрамова В.М. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного та тру-дового права Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”;

Біленчук П.Д. – кандидат юридичних наук, професор кафедри досудового роз-слідування ННІПСК КНУВС.

Солодкий М.В. – начальник НД ЕКЦ МВС України в м.Києві.

Воробей О.В., Мельников І.М., Волошин О.Г. В 75 Техніко-криміналістичне дослідження документів. Навчально-методичний по-сібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 304 с.

ISBN 978-966-364-563-6

Навчально-методичний посібник присвячений техніко-криміналістичному дос-лідженню документів. Значна увага приділяється теоретичним положенням техніко-криміналістичного дослідження документів та його методам. Окремо розглянуті методики та особливості техніко-криміналістичного дослідження різних категорій документів: бланків; відбитків печаток та штампів; рукописних записів; пошкодже-них документів; грошей та цінних паперів тощо.

Видання розраховане на курсантів навчальних закладів МВС України експерт-ної спеціалізації, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, викладачів, практич-них працівників експертних підрозділів та всіх тих, хто цікавиться цією проблемою.

© Воробей О.В., Мельников І.М.,

Волошин О.Г., 2008

ISBN 978-966-364-563-6     © Центр учбової літератури, 2008