Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 7. Експертиза документів зі спеціальними засобами захисту 7.1. Загальна характеристика і способи підробки документів зі спеціальними засобами захисту : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 7. Експертиза документів зі спеціальними засобами захисту 7.1. Загальна характеристика і способи підробки документів зі спеціальними засобами захисту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

Будь-яка держава світу не може повноцінно функціонувати без власної національної валюти, цінних паперів та без визначе-ної сукупності важливих документів (паспорти, посвідчення, ди-пломи, проїзні квитки тощо). Держава зацікавлена у тому, щоб дана категорія документів виготовлялася централізовано, під кон-тролем держави і не підлягала підробці. Тому дані документи ви-готовляються зі спеціальними засобами захисту від фальшуван-ня.

Сукупність таких засобів захисту постійно удосконалюється, оскільки злочинці дуже зацікавлені у підробці таких документів і підвищують свою майстерність та винахідливість. Тим більше, що бурхливий розвиток кольорової копіювально-розмножувальної та оргтехніки призводить до того, що до рук фальсифікаторів та шахраїв потрапляють доступні та ефективні засоби несанкціонованого відтворення документів. Таким чином, кількість та якість підробок зазначеної категорії документів з ко-жним роком зростають, що ускладнює роботу експертів-криміналістів і вимагає постійного підвищення їхнього профе-сійного рівня.

Виготовлення такого роду документів здійснює Головне управління виробництвом державних знаків Міністерства фінан-сів України, у системі якого є паперові фабрики, поліграфічні та інші підприємства. У нашій країні виготовлення документів зі спеціальними засобами захисту відбувається на Банкнотній фаб-риці України, Поліграфічному комбінаті «Україна» та Київській офсетній фабриці. Також деякі документи можуть випускатися приватними поліграфічними підприємствами за спеціальною ліцензією, виданою відповідним відомством.

Документи, виготовлені Держзнаком, захищені, насамперед, від повної підробки. Оскільки процес виготовлення справжніх документів даної категорії дуже складний та містить найсучасні-

ші технології, виготовлення злочинцями підробок із дотриманням усіх умов справжнього виробництва дуже ускладнене і дороге.

Засоби захисту призначені не лише ускладнити повну під-робку документів, а й часткову підробку, наприклад, спробу змінити у паспорті позначення прізвища власника.

Метою забезпечення визначеної категорії документів, що потребують особливої захищеності від підробки, спеціальними засобами захисту є отримання такого рівня надійності, який би служив державі і громадянам інструментом-ідентифікатором. Рі-вень захисту, який забезпечується будь-яким засобом захисту, безпосередньо пов'язаний з унікальністю цієї ознаки та її доступ-ністю для громадян, легкістю розпізнавання, стійкістю до змін, імітації та відтворення. Окремий захисний елемент не є гаранто-ваним захистом від підробки. Лише всі компоненти у комплексі -папір, барвники, вид та спосіб друку, дизайн, кольорова гама та набір елементів захисту можуть забезпечити надійний захист.

Спеціальні засоби захисту від підробки - це сукупність технічних прийомів та засобів, які використовуються в процесі виробництва виробів суворого обліку, з метою захисту їх від не-санкціонованого виготовлення (повної підробки) та істотного ускладнення внесення до них будь-яких змін (часткової підроб-ки). Засобами захисту від підробки можуть бути спеціальні мате-ріали, технології та елементи захисту (здатність паперу або фарби флуоресціювати в УФ-променях; наявність водяних знаків, захи-сних стрічок, волокон; використання комбінованого способу дру-кування зображень; захисні сітки, гільоширні візерунки, гологра-фічні зображення, захисна плівка, мікротексти, мікроштрихові зображення тощо) (див. іл. Є.1-Є.6 у додатках).

Документи суворого обліку та звітності - 1) документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт, свідоцтво про народження, одруження тощо, трудова книжка та вкладиш до неї, посвідчення водія, службові, військові та інші посвідчення, дипломи про освіту, присвоєння звання, пе-нсійні документи і т.ін.); 2) проїзні документи (квитки на право проїзду у транспорті, документи на перевезення вантажів і т.ін.); 3) знаки поштової сплати (поштові марки, конверти та листівки з марками); 4) документи, що обслуговують грошовий обіг (ощад-ні, чекові та депозитні книжки; грошові, майнові та розрахункові

чеки, бланки фінансування та страхування, акредитиви, податкові та митні марки, доручення на видачу коштів, пенсій та майна; сертифікати якості, ліцензії тощо).

Спеціальний елемент захисту - характерна ознака докуме-нта, що містить певну інформацію для ідентифікації документа або сертифікований та зареєстрований у вс