Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 6. Експертиза змінених та пошкоджених документів 6.1. Експертиза документів з метою встановлення часткових змін їх первісного змісту : Техніко-криміналістичне дослідження документів : Бібліотека для студентів

Розділ 6. Експертиза змінених та пошкоджених документів 6.1. Експертиза документів з метою встановлення часткових змін їх первісного змісту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Загрузка...

У процесі розслідування злочинів, судового розгляду за кри-мінальними і цивільними справами нерідко доводиться мати спра-ву з документами, що піддаються частковій і повній підробці. Час-ткова підробка документа полягає у зміні його змісту. Розрізняють способи підробки: дописка, підчистка, змивання, травлення, замі-на частин документа, переклеювання фотознімків (див. іл. Д.1 у додатках). Будь-яку зміну, внесену в документ, злочинець прагне зробити непомітною, замаскувати. Тому знання ознак підробок і способів їх виявлення має принципове значення.

Дослідження документів, змінених шляхом дописування.

Дописування - спосіб зміни первісного змісту документа, за якого нові записи або окремі штрихи (елементи літер, цифр та інших позначок) вносять у вільні місця документа (поміж рядка-ми, словами та знаками) (див. іл. Д.1 у додатках).

Нерідко дописування передує видалення штрихів первісного тексту шляхом підчищення, травлення або змивання. Зрозуміло, експерт може виявити ознаки, властиві цим явищам.

До ознак дописування належать:

-відсутність логічного зв'язку між реквізитами документа;

-розбіжність ознак почерку у сумнівних та інших записах;

-збільшені або зменшені інтервали між словами і буквами;

-відмінність мікроструктури штрихів нових записів;

-          викривлення ліній рядків, наявність скорочень у тексті;

-          нелогічна послідовність виконання елементів букв, цифр; -відмінність властивостей барвника у нових записах; -відмінність структури штрихів у місці перетину їх зі склад-

ками паперу: розпливи барвника по волокнах паперу в дописаних і відсутність їх у первісних, розволокнення первісних штрихів і неперервність барвника у дописаних;

-відмінність структури штрихів залежно від рельєфу підкла-дки, на якій лежав документ при дописуванні (слідів тиску пишу-

чого приладу, глибина яких залежить від характеру підкладки, яка може бути твердою або м'якою; трас пишучого приладдя).

Слід відзначити, що перелічені ознаки можуть бути виявлені, як правило, лише в тих ситуаціях, коли дописування заздалегідь не передбачене при оформленні документа. Але іноді злочинці в процесі оформлення документа залишають місця для внесення у нього змін. 3 цією метою зловмисники використовують те саме знаряддя і матеріали паперу. Зрозуміло, дописування здійснює особа, що писала основний текст документа. У цьому випадку ви-рішення питання про дописування ускладнене і, як правило, вихо-дить за межі можливостей експерта-криміналіста.

Виявлення дописування у процесі експертного дослідження вимагає застосування цілого комплексу методів. Спочатку вивча-ють зміст документа, звертаючи головну увагу на логічний зв'язок тексту та відповідність реквізитів. Наявність протиріч може свід-чити про зміну первісного змісту об'єкта. Важливу інформацію дає вивчення ознак почерку, тому що стійка розбіжність загальних і окремих ознак свідчить про дописування. Потім з'ясовують, чи He-Mae скорочень у словах, чи не спостерігається викривлення лінії рядка вгору або вниз, скорочення або збільшення інтервалів між словами та окремими знаками.

Надалі досліджують мікроструктуру штрихів сумнівного і ос-новного текстів за допомогою мікроскопа та порівнюють їх між со-бою. При цьому може бути встановлений факт застосування різних знарядь письма, використаних при виконанні записів. У випадку виявлення розбіжностей загальних ознак робиться висновок про дописування.

У процесі мікроскопічного дослідження вивчають умови ви-конання тексту (наявність тиснення, вид і товщину підкладки, швидкість руху пишучого приладу тощо). Чим більші натиск і ела-стичність підкладки, тим глибшим буде слід, що залишає знаряддя письма.

Вивчаючи під мікроскопом характер розподілу барвника на папері, можна диференціювати штрихи, виконані однаковими за кольорами барвників, але різними за складом. Наприклад, чорни-ло для авторучок і фломастерів проникає у товщу паперу на значну глибину, тоді як чорна туш, спецбарвники та пасти для кулькових ручок розподіляються на його поверхні.

Мікроскопічним дослідженням не лише виявляють особли-вості мікроструктури штрихів, а й встановлюють розбіжності в кольорі, відтінку, інтенсивності фарбування речовинами штрихів. Цю саму інформацію можна одержати у процесі огляду зі світло-фільтрами і за допомогою кольоророздільної фотозйомки.

Для диференціації штрихів ін