Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.3.2. Параметри конденсаторів : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.3.2. Параметри конденсаторів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1.         Номінальна ємність — це ємність, яку повинен мати кон-

денсатор згідно з документацією. Значення номінальної ємності

установлюється згідно зі спеціальними рядами: ЕЗ, Е6, Е12, Е24,

Е48, Е96, Е192. Числа вказують кількість номінальних значень

у кожному ряді. Так ряд Е6 має шість значень ємності: 1,0; 1,5;

2,2; 3,3; 4,7; 6,8.; а ряд Е24 – 24 значення: 1,0; 1,1; 1,3; 1,5; 1,6;

1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5;

8,2; 9,1.

Номінальна ємність конденсатора завжди виноситься в мар-кірування конденсатора.

2.         Допустиме відхилення від номінальної ємності (допуск).

Значення цих відхилень встановлені у відсотках для кон-денсаторів ємністю більше 10 пф та в пікофарадах для конден-саторів з меншою ємністю (табл.1.5.). Допуск може бути кодо-ваний буквою або кольором.

Таблиця 1.5.

 

Допуск, %      Літерне позначення

±0, 1    Ж

±0,25   У

±0,5     д

±1,0     р

±2,0     л

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

Продовження таблиці 1.5

 

Допуск, %      Літерне позначення

±5,0     И

±10      С

±20      В

±30      Ф

-10 ... ±30       О

-20 ... ±100     Ю

-20 ... ±50       Б

-20 ... ±80       A

3. Номінальна напруга – це значення напруги при якій кон-денсатор може працювати протягом терміну служби.

Значення номінальної напруги встановлені і кодовані бук-вою (табл.1.6.):

Таблиця 1.6.

 

Напруга,В      Код     Напруга,В      Код

1          I           50        J

1,6       R         63        К

2,5       М        80        L

3,2       A         100      N

4,0       С         125      Р

6,3       В         160      Q

10        D         200      Z

16        Е          250      W

20        F          315      X

25        G         350      т

32        Н         400      Y

40        S          450      U

4. Температурний коефіцієнт ємності (ТКЄ). Для конден-саторів з лінійною залежністю від температурце відносна зміна ємності при зміні температур на 1 К. Такі конденсатори ділять на групи ТКЄ. Кожна така група позначається наприк-лад, як: П 100, де П (чи М) – знак ТКЄ;

Такі групи можуть бути кодовані літерами або кольором (табл. 1.7.).

 «Товарознавство»

Таблиця 1.7.

Температурна стабільність конденсаторів

 

Позначення   Номінальне значення ТКОх 106,К Кодована літера

ШОО  + 100   A

ПЗЗ     + 33     N

МПО   0          С

МЗЗ    -33      Н

М47    -47      м

М75    -75      L

мззо    -330    S

M1500            - 1500 V

мззоо  -3300  Y

Для конденсаторів з нелінійною зміною ємності від темпе-ратур, ТКЄ нормують відносно зміні ємності при зміні темпе-ратур від 20°С до крайньої робочої температури. ТКЄ таких кон-денсаторів теж можуть кодуватися буквою.

При використанні конденсаторів різних типів необхідно па-м’ятати, що з підвищенням температури зменшується електрич-на міцність та термін служби конденсатора. Зниження атмосфер-ного тиску призводить до зниження електричної міцності, змін ємності внаслідок деформації елементів конденсатора, можливі порушення герметичності конденсатора. При поглинанні воло-ги діелектриком конденсатора збільшується ємність та різко змен-шується опір ізоляції. В результаті зменшення опору ізоляції збільшуються втрати енергії, особливо при підвищених темпера-турах, та зменшується електрична міцність. При тривалому збе-ріганні конденсаторів змінюється їх ємність.