Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4.2. Безшкальний вимірювальний інструмент : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

6.4.2. Безшкальний вимірювальний інструмент


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

При контролі взаємозамінних деталей немає необхідності знати точний розмір виробу, достатньо встановити, що розмі-ри виробу знаходяться в межах встановлених допусків. Відповідність розмірів виробу встановленим допускам пере-віряється граничними калібрами. Існують два види граничних калібрів: а) для виміру отворів (пробки циліндрічні, плоскі кал-ібри, штихмаси), б) для виміру валів (скоби двосторонні або односторонні).

Граничні калібри мають прохідну і непрохідну сторони. Прохідна сторона повинна находити на вал або входити в отвір без зусилля, лише під дією власної ваги калібра або під дією ваги, встановленої стандартом. Непрохідна сторона не повин-на находити на вал або не повинна входити в отвір, в крайнь-ому випадку вона може лише “закушувати” вал. Номінальний розмір калібра – це номінальний розмір виробу, тобто розмір, до якого віднесені допуски на виготовлення виробу. Номіналь-ний розмір прохідної та непрохідної сторін калібра – це розмір, до якого відносяться допуски на виготовлення калібру і який визначається за стандартом.

 «Товарознавство»

Плоскопаралельні концеві міри довжини – це закалені і відшліфовані стальні бруски перетином 9х30 мм для розмірів до 10,5 мм і 9х35 мм для розмірів більше 10,5мм. Протилежні вимірювальні поверхні цих брусків плоскі та паралельні та об-роблені настільки точно, що якщо прикласти дві плитки ретель-но очищеними вимірювальними поверхнями один до одного, то вони міцно злипаються (“притираються”). Плоскопаралельні концеві міри знаходять широке застосування особливо в спо-лученні з різними допоміжними пристроями. Ними можна кон-тролювати вимірювальні інструменти різних типів, розміри внутрішніх та зовнішніх діаметрів, лінійні розміри та ін.

При вимірюванні площинності визначають, наскільки відхи-ляється поверхня обробленої деталі від ідеальної площини. Ос-новним засобом для вимірювань цього роду є перевірочні пли-ти, перевірочні лінійки з широкою робочою поверхнею та кутові лінійки, перевірочна площина яких використовується для безпо-середнього порівняння з поверхнею виробу, яку необхідно пе-ревірити, або є базою для вимірювання іншими засобами.

Для контролю площинності шляхом спостереження “на просвіт” використовують лекальні лінійки.

Площинність та нахил двох поверхонь контролюють кутови-ми лінійками. Це тригранні бруски, одна грань яких оброблена грубо, а дві інші грані, що утворюють двогранний кут певного розміру, є перевірочними. Стандартні кутові лінійки мають кут при вершині 45, 50, 55 та 60°. Площинність та прямий кут взає-мно перпендикулярних поверхонь контролюються косинцями.

Вертикальність та горизонтальність поверхні зазвичай ви-мірюють схилом або рівнем. Принцип роботи цих інструментів базується на вимірюванні напрямку прискорення сили тяжін-ня. При вимірюванні схилом або рівнем необхідно, щоб вимі-рювані деталі та засоби вимірювання знаходились у спокої.

При вимірюванні кутів у виробничій практиці зазвичай використовують універсальний кутомір з довжиною вимірю-вальної лінійки 200 або 300 мм. Точний відлік вимірюваних кутів здійснюється оптичним кутоміром. Ці кутомірні інстру-менти дають показання безпосередньо в кутових одиницях.

Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення

Для контролю різьби використовують різьбові калібри. Кон-тролювати різьбу можно шляхом вимірювання її окремих еле-ментів, наприклад, середнього, зовнішнього та внутрішньо діа-метрів різьби, кроку та кута профілю.