6.2.4. Різьбонакатний інструмент


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Різьбонакатний інструмент призначений для утворення зовнішньої різьби методом пластичної деформації в холодно-му стані. Накочування різьби здійснюється за допомогою різьбонакатних плашок на різьбонакатних верстатах. Накатана різьба має перевагу перед нарізаною – високу чистоту і точність деталей при більшій продуктивності. На деталь або виріб без-посередньо впливають три накатних ролика, що обертаються на-вколо осей, закріплених нерухомо на тілі плашки. Ролики ви-готовляються із сталі марок Х12М і Х6ВФ.

Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення

Різьбонакатна голівка призначається для накочування пра-вої, найбільш поширеної, метричної різьби довжиною до 140 мм.