Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8d1b5492454fbc4c3e42a99a74af007b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Характеристика окремих видів інструменту 6.2.1. Металорізальний інструмент : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

6.2. Характеристика окремих видів інструменту 6.2.1. Металорізальний інструмент


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

До металорізального інструмента відносять різці, фрези, свердла, зенкери, зенківки, розгортки, протяжки, зуборізній, різьбонарізний і різьбонакатний інструмент.

Основною формою ріжучого інструмента є клин. Форма і розмір ріжучих кромок інструмента залежать від властивостей оброблюваного матеріалу й умов, у яких відбувається процес різання. Самим простим ріжучим інструментом у формі клина є різець. Всі інші інструменти – свердла, розгортки, фрези яв-ляють собою видозмінену форму клина.

Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення

Різець. Представляє собою однолезовий металорізальний інструмент і складається з голівки, тобто ріжучої частини різця і стрижня, який служить для його закріплення. Виготовляють різці (або ріжучі пластини для різців) із матеріалів високої твер-дості, що перевищують твердість оброблюваного матеріалу: з вуглецевої, легованої, швидкорізальної інструментальної сталі, твердих сплавів, мінералокераміки.

Різці поділяються на наступні групи:

♦          за технічними групами верстатів (токарські, стругальні, довбальні);

♦          за виконуваними роботами (токарські прохідні прямі, прохідні упорні, підрізні упорні, підрізні прямі, підрізні торцеві, прорізні, канавкові, відрізні, розточні, галтельні, стругальні прохідні, стругальні чистові, підрізні, канавкові, довбальні прохідні і прорізні для нарізування зовнішньої і внутрішньої різьби і т.ін.);

♦          за напрямком подачі (поздовжні, радіальні, тангенціальні);

♦          за оброблюваним матеріалом (для металу, дерева, полімер-них матеріалів);

♦          за конструкцією (суцільні, зварні, збірні з механічним кріпленням багатогранних твердосплавних пластинок)

У крупносерійному виробництві на спеціальних верстатах, як правило, застосовують різці, оснащені пластинами з твердих сплавів. Пластини з твердих сплавів з’єднують із державкою різця пайкою, а з мінералокераміки - за допомогою різних ме-ханічних пристосувань.

Фреза. Представляє собою багатолезовий ріжучий інстру-мент для обробки матеріалів на фрезерних верстатах. Виготов-ляють фрези з легованих і швидкорізальних інструментальних сталей і з вставними ножами, оснащеними твердосплавними пластинками.

Фрези класифікують за наступними ознаками:

♦          за видом поверхні, на якій є зуби, і призначенням (рис. 6.1):

на циліндричні прямозубі (а) для обробки площин; цил-

індричні з гвинтовими зубами (б), що забезпечують плав-

ну обробку, рівномірну навантаження верстата і підви-

 «Товарознавство»

щення якості оброблюваної поверхні при обробці площин; дискові (в), дискові двосторонні (г), тристоронні (д) - для обробки пазів, канавок і шліців, відкритих поверхонь і ус-тупів, зняття фасок; торцеві (е) - для обробки плоских поверхонь; кінцеві (ж) - для обробки канавок і шліців; пальцьові модульні (з) - для нарізування зубів; черв’ячні (і) - для нарізування зубів циліндричних і черв’ячних коліс;

♦          за формою зубів: із прямими, нахиленими, гвинтовими, різнонаправленими, гострими зубами;

♦          за будовою: суцільні, складені, комплектні, збірні - із вставними зубами;

♦          за способом кріплення: насадні з отвором для кріплення на оправленні, кінцеві - із конічним або циліндричним хво-стовиком;

♦          за напрямком геинтоеих канавок: праворізальні і ліворі-зальні фрези.

Рис. 6.1. Різні види фрез

Матеріал ріжучої частини фрези - швидкорізальні сталі марок P18, Р9, Р9Ф5, Р14Ф4, Р18Ф2 і тверді металокерамічні сплави.

 

Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення

Свердло. Представляє собою стержень, робоча частина яко-го має ріжучі елементи, а хвостова частина служить для закріп-лення свердла в патроні або шпинделі верстата. Використову-ють свердла для утворення отворів у матеріалі, а також для розсвердлювання попередньо підготовлених отворів. Основним робочим рухом свердел є обертання при осьовій подачі.

 

Рис. 6.2. Загальний вид свердла

При свердленні отворів на токарських верстатах оберталь-ний рух передається оброблюваній деталі. Виготовляють свер-дла зі швидкорізальної легованої сталі, а також із ріжучими пла-стинками з твердого сплаву.

Залежно від конструкції розрізняють свердла спіральні або гвинтові (рис. 6.2), кільцеві, конічні конусністю 1:50, свердла-зен-кери, комбіновані, для глибокого свердлення (рушничні, гарматні).

Зенкер. Це багатолезовий ріжучий інструмент для зенкеру-вання – чистової обробки отворів після свердлення (рис. 6.3.). За конструкцією розрізняють зенкери гладкі (для обробки на-скрізних отворів), зенкери для східчастих отворів (із конічним і циліндричним хвостовиком), насадні (суцільні й оснащені пластинками твердого сплаву), зенкери-равлики.

 

 

Рис. 6.3. Загальний вид зенкерів Рис. 6.4. Загальний вид зенківок

«Товарознавство»

Зенківка (рис. 6.4). Багатолезовий ріжучий інструмент, який використовується для зенкування (роззенковки) – обробки з метою одержання циліндричних (а,б) або конічних (в) заглиб-лень отворів, зняття фасок центрових отворів. За конструкцією розрізняють зенківки і зенківки-підрізки, які можуть бути суц-ільними із швидкорізальної сталі, а також із припаяними корон-ками із швидкорізальної сталі або пластинами твердого сплаву.

Розгортка. Це багатолезовий ріжучий інструмент для точ-ної обробки попередньо оброблених отворів круглого розрізу. Складається з ріжучої, калібруючої частин, шейки і хвостови-ка. Розгортки розрізняють за конструкцією і призначенням: ручні циліндричні, розтискувальні, регульовані, машинні з ци-ліндричним, конічним хвостовиком, для глухих і наскрізних отворів (суцільні, хвостові і нерегульовані по діаметру, із встав-ними зубами, насадні, регульовані по діаметру). За видом оброб-люваного отвору розрізняють циліндричні і конічні розгортки, за видом оброблюваного матеріалу – розгортки для звичайних сталей, для нержавіючих сталей, легких сплавів. Розгортки ви-пускають і поставляють комплектами (по 2 ... 3 шт.) для чорно-вої і чистової обробки.

Протяжка. Це багатолезовий металорізальний інструмент (рис. 6.5.) для обробки переважно наскрізних отворів і зовнішніх поверхонь способом протягування на протягуваль-них верстатах. Протяжка для отворів являє собою стрижень із зубами, розташованими рядами, профіль ріжучої кромки яких поступово змінюється від вихідної до остаточної форми оброб-люваної поверхні. Протяжка складається з хвостовика, направ-ляючої, ріжучої і калібруючої частин. За конструкцією і призна-ченням розрізняють протяжки круглі з профільною схемою різання, круглі змінного різання, протяжки для квадратних от-ворів, шліцеві і шпоночні. Для ріжучої частини зазвичай вико-ристовують швидкорізальні сталі марок Р18 і Р9К5.

 

Рис. 6.5. Загальний вигляд протяжки Розділ 6. Інструмент та підшипники коченняWarning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_8d1b5492454fbc4c3e42a99a74af007b, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0