Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2.4. Система умовних позначень резисторів : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.2.4. Система умовних позначень резисторів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Згідно з діючою системою скорочених та повних умовних позначень резисторів скорочене позначення резистора скла-дається, як:

Р 1-4; РП1-46

Перший елемент – літера або сполучення літер, що показу-ють підклас резистора (Р – постійні; РП – змінні; НР – набір резисторів; ТР – терморезистор з негативним температурним коефіцієнтом опору (ТКО); ТРП – терморезистор з позитив-ним ТКО).

 «Товарознавство»

Другий елемент (цифра) показує групу резисторів за мате-ріалом резистивного елемента (1 – недротові; 2 – дротові або металофольгові).

Третій елемент (цифра) – реєстраційний номер розробки конкретного типу резистора.

Між другим та третім елементом ставиться дефіс. Для повного умовного позначення резистора до скорочено-го позначення додається варіант конструктивного виконання (за необхідності), значення основних параметрів та характери-стик, кліматичного виконання та позначення документа на постачання. Кліматичне виконання (В – всекліматичне, Т – тропічне)для всіх типів резисторів вказується перед позначен-ням документа на постачання.

Таким чином, повне позначення резистора має вигляд: Р 1-4-0,5-10 кОм ± 1% А-Б-ВОЖО.467.157ТУ Розсіяння 0,5 Вт; номінальний опір 10 кОм; допуск ± 1%; група шумів -А, група ТКО (теплового коефіцієнту опору) – Б, кліматичне виконання – У; технічні умови -ОЖО.467.157. Ко-дове позначення номінального опору складається з 3 чи 4 знаків, які включають дві цифри та літеру чи три цифри та літе-ру. Літера означає множник та визначає положення коми деся-тичного знаку.

Наприклад: 5К1 — 5,1 кОм; 150К — 150 кОм ; 2М2 — 2,2 МОм Букви К, Е, М, Г, Т означають множники, відповідно 1, 103, 106, 109,1012.

Згідно раніше діючої системи позначення резисторів скла-далося, як:

С 2-33

Перший елемент (літера) означає тип постійного резистора (С – постійний; СП – змінний).

Другий елемент (цифра) – означає матеріал резистора (1 – недротові тонкоплівкові вуглецеві та борвуглецеві; 2 – недро-тові тонкоплівкові металодіелектричні та металоокисні; 3 – недротові композиційні плівкові; 4 – не дротові композиційні об’ємні; 5 – дротові; 6 – недротові тонкоплівкові металізовані). Позначення нелінійних опорів (варисторів) починається з букв

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

СН (1 – карбідокремнієві), термозалежних опорів (терморези-сторів) – з букв СТ (1 – кобальто-марганцеві, 2 – мідно-мар-ганцеві, 3 – мідно-кобальто-марганцеві, 4 – нікель-кобальто-мар-ганцеві), а світлозалежних опорів (фоторезисторів) починається з букв СФ (1 – сірчасто-свинцеві, 2 – сірчасто-кадмієві, 3 – селеністо-кадмієві).

Третій елемент (цифра) – порядковий номер розробки (за-писується через дефіс після попереднього елементу).

Маркірування на резисторах також буквено-цифрове. Воно містить у собі вид, номінальну потужність, номінальний опір, допуск та дату виготовлення. Розроблені до 1968 резистори та резистори, які випускаються в теперішній час, позначаються трьома літерами. Перша означає матеріал резистора (У- вуглецеві; К – композиційні; М – металоплівкові; П – дротові того інші), друга – емальовані та інші, третя – призначення резистора (Т – теплостійкі; П – пре-цизійні; В – високовольтні та інші).