Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2.6. Обладнання для обробки металів тиском : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

5.2.6. Обладнання для обробки металів тиском


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Ковальсько-штампувальне виробництво є одним із найста-ріших способів обробки металів тиском та призначене як для отримання готових виробів, так і для виготовлення заготівок.

Ковальсько-пресові машини складаються із трьох основних частин: станини - міцної конструкції, жорстко закріпленої на фундаменті, привода, що приводить в дію робочі механізми та шабота (або ковадли).

Ковальсько-пресові машини можна поділити на три групи

♦          ударної дії - між приводом та заготівкою відсутній сило-вий зв’язок;

♦          такі, що діють надавлюванням (силовий зв’язок між при-водом та заготівкою);

♦          комбінованої дії (удар та надавлювання).

В кожній групі можна провести класифікацію за енерго-носієм (гідравлічні, пароповітряні, механічні машини) або за передаточними механізмами (кривошипно-шатунні, фрикційні, рейкові та ін.).

Для пресування металу використовують преси з гідравлічним приводом. Вони відрізняються простотою конструктивного вико-нання, можуть розвивати значні зусилля, швидкість робочого ходу плунжера легко регулюється зміною кількості рідини, що подаєть-ся до циліндрів. За конструкцією преси поділяються на верти-кальні із зусиллям пресування 2,94-9,81 МН (300-1000 тс) і гори-зонтальні з зусиллям пресування 5,87-137,5 МН (600-14 000 тс).

Вільне кування виконують на молотах і пресах. Перші пред-ставляють собою машини динамічної дії на метал, другі - ста-тичної, із порівняно невеликою швидкістю робочого ходу інструменту. Мілкі поковки виконують на пневматичних, a великі - на пароповітряних молотах і надважкі - на гідравліч-них пресах.

Пневматичні молоти приводяться до дії стисненим по-вітрям, що поступає до робочого циліндра від компресора, вбу-дованого в станину. Пневматичні молоти не потребують систе-ми трубопроводів для підведення енергоносія. Маса падаючих

 «Товарознавство»

частин цих молотів коливається в межах 50-1000 кг, число ударів на хвилину досягає 200. Маса шаботу повинна бути в 15-20 разів більше маси падаючих частин молота.

Пароповітряні молоти приводяться до дії парою або стисне-ним повітрям, що поступає під тиском 0,4-0,8 МПа (4-8 кгс/см2). Вони бувають простої та подвійної дії. В молотах простої дії енер-гія пари використовується тільки для підйому баби, а удар відбу-вається під дією її сили тяжіння. В молотах подвійної дії тиск пари служить і для примусового прискорення падаючих частин. Маса падаючих частин пароповітряних молотів до 5 т.

Гідравлічні молоти більш досконалі, ніж механічні. В якості енергоносія в молотах використовують нафтові масла. Тиск ро-бочої рідини в гідросистемі створюється аксиально- або радіаль-но-плунжерними насосами, що створюють тиск в системі до 18 МПа (180 атм).

На гідравлічних пресах виготовляють поковки масою до 350 т. їх перевагами є можливість досягнення великого зусил-ля, практична нечутливість до перевантажень, сталість швид-кості руху інструменту, можливість плавного її регулювання, безшумність роботи. Недоліками є порівняно низька продук-тивність і велика вартість. Невід’ємною частиною пресів є гідропривод, який може бути насосно-безакумуляторним та насосно-акумуляторним. За конструкцією преси поділяють на вертикальні та горизонтальні залежно від розміщення робочих циліндрів, за технологічним призначенням – кувальні, штам-пувальні, трубопрофільні.

На малих кувальних гідравлічних пресах зусилля досягає 2,94-5,9 МН (300-600 тс), на потужних – до 147 МН (1500 тс).

Штампувальні молоти за своє будовою мало відрізняються від кувальних. Широко застосовуються пароповітряні штампу-вальні молоти з масою падаючих частин 0,5-24 т, фрикційні молоти з масою падаючих частин 0,502 т, безшаботні молоти з енергією удару до 981 кДж (100 тс•м), кривошипні кувально-штампувальні преси з зусиллям 4,9-78,5 МН (500-8000 тс) і числом ходів 35-90 на хвилину, горизонтально-кувальні маши-ни з зусиллям 0,981-30,870 МН (100-3150 тс) та ін.

            Розділ 5. Технологічне обладнання           

На безшаботних молотах метал деформується за рахунок зустрічного руху верхньої і нижньої баб. Енергія удару погли-нається бабами, тому у молотів немає масивного фундаменту і шаботу. Такі молоти застосовують для штампування поковок масою 50-3500 т.

Кривошипні кувально-штампувальні преси (ККШП) про-гресивний вид обладнання, так як штампування на них в 1,5-2 рази продуктивніше ніж штампування на молотах, значно вища точність штампування, менша витрата металу, процес обробки легко механізується і автоматизується. Всі вони мають криво-шипний привод, що перетворює обертовий рух електродвигуна у зворотно-поступальний рух виконавчих органів та інструмен-ту Поковки, які штампуються на ККШП, за формою можуть бути складнішими ніж поковки, які виготовляються на молотах.

Горизонтально-кувальні машини (ГКМ) застосовують у крупносерійному та масовому виробництві при штампуванні деталей, що мають форму тіл обертання із різноманітними гол-івками, стовщеннями, наскрізними отворами (болти, гайки, втулки, кільця, клапани, шестірні та ін). ГКМ відрізняються високою продуктивністю. В якості вихідного матеріалу зазви-чай використовують прокатану заготівку підвищеної точності круглого та квадратного перетину з діаметром або стороною квадрату 20-270 мм.

Радіально-обжимні машини. Застосовують для виготовлен-ня циліндричних, ступінчастих та конічних валів, інструмента, конусних хвостовиків, для обжима труб, циліндрів та прутків. При обробці труб можливе внутрішнє профілювання виробів.

Допоміжне обладнання. Заготовками при обробці тиском слу-жать виливки або прокатаний метал. Прутковий метал розрізають на мірні шматки, а листовий розкроюють на механічних ножи-цях, пилками, газовими або електричними різаками та ін.

Зокрема, випускаються три серії гільотинних ножиців для різних розмірів аркушів:

♦ Speed - модельний ряд високошвидкісних ножиців із частотою ходів до 60 ходів/хв. Серійно виробляються

 «Товарознавство»

ножиці для різання метолу товщиною 6,8,10,14 мм і дов-жиною реза 2050 мм; 3050 мм; 4050 мм.

♦          CCOSI - модельний ряд ножиців із глибиною зева 100 мм. Серійно виготовляються ножиці для різання металу тов-щиною 3,6,14,16,20,24 мм і довжиною реза 2050 мм; 3050 мм; 4050 мм.

♦          ССО - модельний ряд ножиців із глибиною зева 500 мм. Серійно виготовляються ножиці для різання металу тов-щиною 6,8,10,14 мм і довжиною реза 2050 мм; 3050 мм; 4050 мм; 6050 мм.

Всі моделі ножиць оснащені автоматичним регулюванням зазору між ножицями і кутом нахилу ножів залежно від тов-щини й механічних властивостей аркуша, що ріжеться. Можуть бути вбудовані в автоматичний центр різання металу.

Як опція ножиці можуть бути оснащені:

♦          автоматичною підтримкою аркуша при його різанні (для тонких аркушів);

♦          автоматичним евакуатором відрізаного аркуша для його складування;

♦          системою для відрізки вузьких смуг металу, що запобігає їх скручуванню.

Обробка тиском важка та трудомістка робота, яку на даний час механізують. Для зміни положення заготівок в процесі ку-вання використовують маніпулятори - механізовані кліщі, що управляються з пульта. При цьому сам маніпулятор може пе-ресуватись по полу або по рейках. У крупносерійному та масо-вому виробництві поковок та штамповок широко використо-вують різні транспортні засоби, автоматичні завантажувальні пристрої, накопичувальні бункери та ін.