Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.2.3. Окремі види резисторів : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.2.3. Окремі види резисторів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Резистори постійного опору використовуються майже в усіх видах електронних пристроїв для створення необхідних пара-метрів окремих вузлів.

Резистори змінного опору (потенціометр – змінний резис-тор із ковзним контактом, що має три виводи) застосовуються для регулювання кольору, звуку, яскравості, контрастності та ін. режимів у телевізорах, магнітофонах, моніторах, підсилювачах за рахунок регулювання сили струму і напруги в електрично-му ланцюзі. За конструктивним виконанням діляться на оди-нарні і здвоєні, одно- і багатообертові, із вимикачем і без нього.

За призначенням – на підстроювальні для разового або пе-ріодичного підстроювання апаратури і регулювальні для бага-торазового регулювання в процесі експлуатації апаратури.

За матеріалом резистивного елемента – на дротові та недротові.

За характером зміни опору – на резистори з лінійною (гру-па А), логарифмічною (група Б), обернено логарифмічною (гру-па В) та іншими функціональними залежностями (групи Е,И).

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

Терморезистори – термочутливі резистори, опір яких знач-но змінюється зі зміною температури. Застосовуються в при-строях виміру, контролю й автоматики.

Основні характеристики: ТКО – температурний коефіцієнт опору, інерційність (швидкість зміни опору резистора при зміні температури), стабільність (час, протягом якого зберігаються властивості терморезистора).

Термистори – характеризуються негативним ТКО (елект-ричний опір зменшується з підвищенням температури).

Позистори – характеризуються позитивним ТКО (у визна-ченому інтервалі температур електричний опір збільшується з підвищенням температури, при більш низьких температурах ТКО позисторів негативний).

Фоторезистори. Це напівпровідникові прилади, електрич-ний опір яких змінюється під дією світлового потоку. До види-мих променів світла найбільш чутливі сірчасто-кадмієві фото-резистори типів ФСК і СФ-2 і селенокадмієві типів ФСД і Ф-3.

До інфрачервоних променів більш чутливі, ніж до видимих променів, сірчасто-свинцеві та селеносвинцеві фоторезистори типів ФСА і СФ-4.

Фоторезистори використовують у системах фотоконтролю і фотоелектронної автоматики, а також у якості чутливих еле-ментів на вході приймачів у системах оптичного зв’язку, вияв-лення інфрачервоного випромінювання, радіоастрономічних та інших систем.