Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5. Хімічне зварювання і різання : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

4.5. Хімічне зварювання і різання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Газове зварювання. За фізичними ознаками представляє собою термічний вид зварювання, але за способом утворення теплової енергії – хімічний. Метал розігрівається і плавиться за допомогою теплоти (полум’я), що виникає в результаті згорян-

 «Товарознавство»

ня пальних газів у кисні, тобто у результаті реакції горіння (окислення) газу.

Для зварювальних робіт найбільше застосування одержав ацетилен С2Н2, одержуваний у спеціальних генераторах або по-стачаємий централізовано в балонах. Балони з ацетиленом по-фарбовані в білий колір. Тиск ацетилену в балонах до 1,6 МПа. Кисневі балони пофарбовані в блакитний колір, надлишковий тиск кисню в цих балонах 15,0 МПа. При такому тиску в ба-лоні вміщається до 6000 л кисню.

Для зниження тиску газів на виході використовують редук-тори, що знижують тиск кисню з 15,0 до 0,3 МПа, а ацетилену – із 1,6 до 0,02...0,05 МПа. Редуктори з’єднуються з фільтром, ма-нометром і вентилями, а також інжекторним пальником для зварювання.

Зварювальні пальники, що служать для утворення газозва-рювального полум’я, бувають низького і середнього тиску.

 

Рис. 4.2. Газове зварювання

Інжекторний пальник (рис. 4.2) одержав найбільше поши-рення в промисловості, тому що він більш безпечний в роботі і може працювати на низькому і середньому тиску ацетилену.

Кисень під тиском 0,3...0,4 МПа поступає в пальник і через ниппель, регулювальний вентиль і трубку 1 подається до інжек-тора 3. Виходячи з великою швидкістю з вузького каналу інжек-торного конуса, кисень створює значне розрідження за інжек-тором і засмоктує ацетилен, що поступає через ниппель і вентиль 2, а також ацетиленові канали пальника в камеру змішання 4, де і утвориться пальна суміш. Далі пальна суміш

Розділ 4. Зварювальне обладнання

поступає по наконечнику 5 до мундштуку 6 на виході з якого при згоранні утворюється зварювальне полум’я.

Пальники цього типу мають змінні наконечники з різни-ми діаметрами вихідних отворів інжектора і мундштука, що за-безпечує можливість регулювання потужності газозварюваль-ного полум’я.

Газове зварювання доцільно застосовувати для з’єднання сталей (товщиною 0,2.. .5 мм), кольорових металів, для підварю-вання дефектів чавунного лиття, пайки і наплавочних робіт.

Газове різання. Це процес зпалювання металу в струмені кисню і видалення струменем окислів, що утворяться. Про-цес різання починається з нагрівання металу в початковій точці різання до температури запалення даного металу в кисні. Нагрів здійснюють розігріваючим полум’ям, що утво-рюється при згоранні пального газу в кисні. Коли темпера-тура нагрівання металу досягає необхідного значення, пус-кають струмінь ріжучого кисню. Ріжучий кисень потрапляє на нагрітий метал і запалює його. При горінні металу виді-ляється теплота, що разом із розігріваючим полум’ям розігр-іває шари, що знаходяться нижче, і горіння поширюється на всю товщину металу. Розплавлені оксиди, що утворяться при згоранні металу, захоплюються струменем ріжучого кисню і видуваються з зони зрізу. Якщо переміщати різак по заданій лінії з належною швидкістю, то форма зрізу буде відповіда-ти заданій конфігурації.

Існує три основних види різання: розділювальне, поверхне-ве і кисневим коп’єм. Розділювальне різання застосовують для розкрою листів, різання профільного металу, вирізки отворів, фланців і фасонних заготівель, поверхневе – для видалення по-верхневих дефектів лиття, вирізки поверхневих канавок і т. ін. Різання кисневим коп’єм служить для пропалювання глибоких отворів у металі.

Різання може бути ручним і машинним.

Машинне різання виконують на автоматах і напівавтоматах, що мають один або декілька різаків, що дозволяють проводити різання по складному контуру.

 «Товарознавство»

Газове різання знаходить широке застосування в мета-лургійній, металообробній, суднобудівній промисловості.