Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.4.1. Дугове зварювання : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

4.4.1. Дугове зварювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Дугове зварювання є одним з найбільш розповсюджених способів зварювання плавленням (рис 4.1). До зварюваних де-талей 1, підводиться постійний або змінний струм від спеціаль-ного джерела струму i збуджується електрична дуга 2, що го-рить між ними й електродом 3. Дуга розплавляє кромки деталей і електрод. При переміщенні дуги уздовж кромок утворюється зварний шов. Максимальна температура дуги складає 6000°С. При зварюванні електродом, що плавиться, (рис. 4.1, а) звар-ний шов утворюється з застиглої маси розплавленої частини електрода і кромок деталей. При зварюванні електродом, що не плавиться (вольфрамовий стрижень), для утворення шва в зону дуги вводять присадковий дріт (4.1, б).

На практиці використовується як ручне, так і автоматичне дугове зварювання.

Ручне дугове зварювання електродом, що плавиться, засто-совують для виготовлення парових котлів, магістральних та технологічних трубопроводів високого тиску, у морському і річковому судно- і вагонобудуванні, виробництві резервуарів, піднімальних кранів, апаратів нафтопереробної і хімічної про-мисловості, будівельних конструкцій, сільськогосподарських машин, при будівництві промислових і житлових будинків.

Ручне дугове зварювання електродом, що не плавиться, за-стосовують у виробництві корпусів конденсаторів, бочок для паливних мастил, корпусів генераторів і стартерів для авто-мобілів, для наплавлення твердих сплавів, при монтажі алюмі-нієвих шин великого перетину.

Залежно від ступеню автоматизації і способу захисту розп-лавленого металу від впливу навколишнього середовища виді-ляють різновиди дугового зварювання.

Розділ 4. Зварювальне обладнання

При ручному дуговому зварюванні зварювальник збуджує дугу, підтримує її горіння, опускає електрод у міру його плав-лення і переміщає електрод уздовж заготівок, що зварюються.

При напівавтоматичному дуговому зварюванні під флюсом (рис. 4.1, в). Зварювання здійснюється дугою, що горить під флю-сом між виробом 1 і електродним дротом 2, що проходить по гнучкому шлангу 5 від механізму 6, що подає. Тримач 4 із бун-кером 3 для флюсу переміщають по лінії шва вручну. Флюс, що частково розплавляється при зварюванні й утворює на поверхні шва шар шлаку, захищає розплавлений метал від шкідливого впливу кисню й азоту повітря і поліпшує властивості наплав-леного металу. Застосовують у тих випадках, коли недоцільно або неможливо використовувати автоматичне зварювання: ви-конання коротких і криволінійних швів, виготовлення тонко-стінних виробів, з’єднань арматури залізобетону.

Рис. 4.1. Види дугового зварювання

а)         б)

 

«Товарознавство»

Автоматичне дугове зварювання під флюсом (4.1, г). Розп-лавлення металу здійснюється так само, як і в попередньому випадку. Дріт 1 подається в зону зварювання механізмом 2. Зварювальна голівка переміщається автоматично уздовж кро-мок (при нерухомій голівці переміщається виріб 5). Флюс за-хищає кромки зварного шва від окислення і забруднення.

Дугове зварювання у захисних газах. Подача газу в зону дуги здійснюється для захисту метала зварного шва від контакту з на-вколишнім середовищем. Для зварювання крім інертних газів широко застосовують активний вуглекислий газ. Зварювання в захисних газах як електродом, що плавиться, так і електродом, що не плавиться, може бути автоматичним або напівавтоматичним.

Цей спосіб характеризується високою продуктивністю і гар-ною якістю шва. Зварювання в інертних газах застосовують при виготовленні хімічної апаратури, монтажі шинопроводів, виго-товленні каркасів, обшивок і облицювань із легованих сталей, титану і кольорових металів, з’єднань трубопроводів для агре-сивних рідин і газів, судин і апаратів для хімічної промисло-вості, вакуумних камер.