Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3.2. Ультразвукове зварювання : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

4.3.2. Ультразвукове зварювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Ультразвуковою обробкою називають технологічні операції, які здійснюються при обов’язковій присутності пружних меха-нічних коливань ультразвукової частоти (у промисловості ви-користовують коливання частотою 15...170 кГц.).

Для одержання нероз’ємного з’єднання заготівлі, що зварю-ються, спочатку стискують зовнішнім зусиллям за допомогою спеціального інструмента і підводять до місця зварювання уль-тразвукові механічні коливання. У зоні зварювання матеріал нагрівається і розм’якшується. За рахунок прикладеного зовні-шнього зусилля створюється місцева пластична деформація, частки заготівель, що зварюються, зближаються на відстань дії міжатомних зв’язків і між ними виникає міцний зв’язок.

Температура в зоні зварювання значно нижче температу-ри плавлення матеріалу, що зварюється. Наприклад, при зва-рюванні міді температура в зоні контакту не перевищує 600°С, а при зварюванні алюмінію 200...300°С. Порівняно невеликий тепловий вплив забезпечує мінімальні зміни структури, меха-нічних і інших властивостей матеріалів, що зварюються. Це особливо важливо при зварюванні активних металів.

Аналогічно контактному електрозварюванню ультразвуко-ве зварювання може бути крапковим, шовним і стиковим.

Ультразвукове зварювання має низку переваг, завдяки яким воно широко використовується в радіоапаратобудуванні. Цим Розділ 4. Зварювальне обладнання

зварюванням з’єднують заготівки малої (до 0,005 мм) і різної товщини (листи фольги з заготівками великої товщини), зва-рюються метали в різнорідних сполученнях (алюміній із міддю, цинк із оловом, мідь із сталлю, нікель із вольфрамом, тугоплавкі метали зі сталлю), метали з керамічними матеріалами.

Ультразвукове зварювання пластмас широко застосовують у промисловості, тому що воно має низку особливостей, що дають можливість одержати високоякісне з’єднання на багать-ох пластмасах, зварювання яких іншими методами неможливе.