4.2. Класифікація методів зварювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Методи зварювання класифікують за різними ознаками. ♦ За агрегатним станом металу в місці з’єднання (таблиця 4.1.)

Таблиця 4.1

Класифікація методів зварювання за агрегатним станом металу в місці з’єднання

Стан метаду в місці зварювання     | Способи зварювання

Зварювання тиском  Електричне контактне         •          Стикове

•          Крапкове

•          Шовне

•          Конденсаторне

 

            Ультразвукове           •          Стикове

•          Крапкове

•          Шовне

•          Диффузійне

•          Тертям

•          Холодне

Зварювання плавленням     Електрично -дугове  1.         Ручне

2.         Автоматичне під

флюсом

3.         Електродом, що

плавиться, в захисних газах

4.         Електродом, що не

плавиться, в захисних газах

 

            Променеве     5.         Електронно-променеве

6.         Лазерне

 

            Електрошлакове       

 

            Газове

Розділ 4. Зварювальне обладнання

♦          За фізичними ознаками зварювання виділяють три види: термічне (електричне дугове, електроно-променеве, лазерне, електрошлакове, газове), термомеханічне (електричне кон-тактне, дифузійне) і механічне (ультразвукове, холодне)

♦          За видом підводимої теплоти зварювання поділяють на: електричне і хімічне (розігрів із розплавленням кромок зварюваних деталей за допомогою теплоти, що виникає при хімічних реакціях - газове).