Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.11.2. Характеристика окремих видів кабельної продукції : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

3.11.2. Характеристика окремих видів кабельної продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

За умовами застосування проводи і кабелі підрозділяються на установочні, монтажні, обмотувальні.

Установочні проводи

Установочні проводи призначені для розподілу електрич-ної енергії в силових і освітлювальних установках при неру-хомій прокладці на відкритому повітрі й усередині приміщен-ня, а також при відкритій прокладці.

Проводи виготовляють на напругу 380, 660, 1100 В змінно-го струму. Струмоведучі жили проводів виготовляють із мідного

 «Товарознавство»

або алюмінієвого дроту, різних типів (I, II). Проводи можуть мати гумову або поліетиленову ізоляцію.

Для проводки в житлових приміщеннях зазвичай застосову-ють установочні проводи з мідними жилами перетином 0,75; 1; 1,5; 2,5 і 4 мм2, з алюмінієвими жилами - 2,5; 4; 6 мм2. Для елек-тричних приладів необхідні проводи зі збільшеним перетином.

Основні способи маркірування установочних проводів, які випускаються в даний час, співпадаються з існуючими раніше.

Маркірування проводів представляє собою сполучення літер, наприклад: АПР, ПРТО, ПГВ, ПРДПІ. Перша літера в позначенні марки проводу - А або П. Буква А вказує на те, що жили проводу алюмінієві; якщо цієї літери на початку запису марки немає, то жили мідні. Літера П, що стоїть на першому місці (або на другому при наявності літери А) позначає, що даний виріб - провід. Інші літери показують наступне:

Р - ізоляція гумова,

В - ізоляція полівінілхлоридна,

П (якщо стоїть наприкінці марки) - ізоляція поліетиленова,

О - провід укладений у загальну просочену бавовняну оп-літку,

Ш - провід укладений в оплітку з лавсанового шовку,

Л - провід покритий лаком,

Т - провід призначений для прокладки в трубах,

Г - гнучкий провід (багатодротовий),

Д - провід подвійний, гнучкий,

ПП (попереду може не бути літер чи стояти літера А; після них є літера, що вказує на вид ізоляції, Р, В або П) - провід із двома або трьома однодротовими жилами; цей провід назива-ють також плоским або стрічковим.

Частіше усього установочні проводи мають від 1 до 4 жил, ізольованих одна від одної, а стандартні площі перетину жил від 0,5 до 500 мм2: 0,5; 0,75; 1,0; 2,5; 4,0; 6.0; 10; 16; 25; 35;50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 400; 500. Щоб одночасно зазначити мар-ку проводу, кількість жил у ньому і площу їх перетину, запис роблять у наступному виді: ПРТО-2х1,5, АППВ-Зх2,5 і т.ін. Пер-

Розділ 3. Енергетичне обладнання

ша після літер цифра вказує на кількість жил, а за знаком мно-ження зазначена площа перетину жили (у мм2).

Розрахунками і випробуваннями встановлені припустимі тривалі струмові навантаження (сила струму) на проводи. Знаючи або розрахувавши, якої сили струм довгостроково по-винний проходити по проводу, вибирають жилу необхідної площі перетину (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Припустимі тривалі струмові навантаження на установочні проводи, що прокладаються відкрито

 

Площа перетину жили, мм  Струмове навантаження, A навантаження, A навантаження, A           Площа перетину жили, мм  Струмове навантаження,

A

 

            Мідні жили    Алюмінієві жили      

            Мідні жили    Алюминієві жили

0,5       11                    6          50        39

0,75     15        -          10        80        55

1          17        -          16        100      80

1,5       23        -          25        140      105

2,5       30        24        35        170      130

4          41        32        50        215      165

Таблиця 3.3.

Характеристика окремих марок проводів

 

Марка Найменування елемента      Область застосування          Число жил

Проводи с пластмассовою ізоляцією

АПВ    Провід з алюмінієвою жилою і

полівінілхлоридною ізоляцією        Для монтажу вторинних ланцюгів, прокладки в трубах, пустотних каналах неспалюваних будівельних конструкцій і для монтажу силових освітлювальних ланцюгів  1

ПВ-1   Провід 3 мідною жилою,

полівінілхлоридною

ізоляцією        Теж     1

«Товарознавство»

Продовження таблиці 3.3

 

Марка Найменування елемента      Область застосування          Число жил

ПВ-2   Провід з мідною жилою,

полівінілхлоридною

ізоляцією        Для гнучкого монтажу при скритій і відкритій проюіадці, для монтажу вторинних ланцюгів            1

ПВ-3   Провід 3 мідною жилою, полівінілхлоридною ізоляцією, гнучкий        Для гнучкого монтажу при схованій і відкритій проюіадці, для монтажу вторинних ланцюгів        1

ПВ-4   Провід 3 мідною жилою, полівінілхлоридною ізоляцією, особливо гнучкий   Для особливо гнучкого монтажу вторинних ланцюгів при скритій і відкритій прокладках        1

АППВ Провід з алюмінієвими жиламиДз

полівінілхлоридною ізоляцією. Плоский, із розділювальною основою.            Для монтажу силових і освітлювальних ланцюгів у машинах і верстатах, відкритої і скритої проводках у трубах і пустотних каналах неспалюваних будівельних конструкцій   2 і 3

ППВ    Те ж, мідна жила       Теж     2 і 3

Проводи з гумовою ізоляцією

ПРДШ            3 мідними жилами, гнучкий, В ОПЛІТЦІ 3 лавсану        Для проюіадки на роликах у сухих приміщеннях 2

ПРВД  3 мідними жилами, в оболонці 3 полівінілхлориду, скрученньій           Теж     2

АППР 3 алюмінієвими жилами, не поширює горіння     Для проюіадки по дерев'яних основах      3

АПРН 3 мідною жилою у непальній гумовій оболонці   Для проюіадки в пустотних каналах неспалюваних будівельних конструкцій, на відкритому повітрі   1

ПРИ    3 мідною жилою у непальній гумовій оболонці   Для проюіадки в сухих і сирих приміщеннях        1

АПРИ Те ж, з алюмінієвою жилою у непальній гумовій оболонці        Для проюіадки в сирих і сухих приміщеннях 1

Розділ 3. Енергетичне обладнання

Монтажні проводи

Монтажні проводи застосовують для монтажу електричних апаратів, приладів, причому кріплення цих проводів роблять нерухомим.

Струмоведучі жили монтажних проводів ізолюють капро-новими, лавсановими або скляними нитками, полівінілхлори-дом, поліетиленом. У проводах деяких марок пластмасова ізо-ляція захищена оболонкою з капрону або жили спочатку обмотані нитками з триацетатного шовку, а потім на обмотку нанесена ізоляція з полівінілхлориду або поліетилену. Ізоляцію з полівінілхлоридних і поліетиленових матеріалів частіше роб-лять суцільною – із пластикату, але застосовують також плівки з цих матеріалів (плівкова ізоляція). Монтажні проводи залеж-но від призначення бувають лакованими й екранованими.

Площа перетину жил монтажних проводів невелика – від 0,05 до 6 мм2, тому що вони не призначені для великих стру-мових навантажень. Кількість ізольованих одна від одної жил не більше трьох.

Важливою характеристикою монтажних проводів є їх зовнішній діаметр. Промисловість випускає монтажні проводи з зовнішнім діаметром від 0,8 до 5,8 мм.

Марки монтажних проводів записують таким чином: на першому місці зазвичай ставлять літеру М – провід монтажний (виключення складають деякі проводи з пластмасовою ізоля-цією, у позначенні марки яких літера М відсутня). Інші літери вказують на матеріал, із якого зроблена ізоляція, і деякі інші особливості побудови проводу, а саме:

Ш – ізоляція з поліамідного шовку;

С – ізоляція зі скловолокна;

Ц – плівкова ізоляція;

В – полівінілхлоридна ізоляція;

П – поліетиленова ізоляція;

Л – провід лакований;

Е (якщо вона стоїть за літерою М) – провід емальований;

Е (якщо вона стоїть на останньому місці) – провід екранований;

Г – провід гнучкий із багатодротовими жилами;

 «Товарознавство»

Д - провід має подвійну обмотку.

Розглянемо приклади: МШДЛ - провід монтажний, з од-нодротовою жилою, із подвійною обмоткою із поліамідного шовку, лакований; МГШДЛ - провід монтажний, багатодрото-вий, гнучкий, із подвійною обмоткою із поліамідного шовку, лакований; МГЦСЛЕ - провід монтажний, багатодротовий, гнучкий, із плівковою ізоляцією, в оплітці зі скловолокна, ла-кований, екранований; МШВ - провід монтажний, однодрото-вий, з обмоткою із триацетатного шовку, у суцільній ізоляції з полівінілхлоридного пластикату; МГСП - провід монтажний, багатодротовий, гнучкий, з обмоткою із скляних ниток, з ізо-ляцією із поліетилену.

Монтажні проводи 3 волокнистою і плівковою ізоляцією призначені для електроустановок напругою 127 або 220 В (провід марки МГШ - 24 В). Проводи деяких марок, що мають площу перетину жил до 0,14 мм2, придатні для роботи при на-прузі до 380 В змінного струму і до 500 В постійного струму. Монтажні проводи із суцільною полівінілхлоридною, поліети-леновою, а також комбінованою (волокнисто-пластмасовою) ізоляцією розраховані на роботу при напрузі до 1000 В змінно-го струму і до 1500 В постійного струму.

Обмотувальні проводи

Призначення обмотувальних проводів - виготовлення об-моток електричних машин, апаратів, приладів, трансформаторів. У цих обмотках зазвичай нараховується велика кількість витків. Обмотувальні проводи багатьох марок мають жили малого діа-метру (на відміну від установочних і монтажних проводів об-моточні проводи характеризують не площею перетину, а діамет-ром жил) і малу товщину ізоляційного шару

Жили обмотувальних проводів виконуються з міді, алюмі-нію і сплавів із великим питомим електричним опором.

Класифікація обмотувальних проводів:

♦ обмоточні проводи з мідними або алюмінієвими жилами і з емалевою, волокнистою або скловолокнистою ізоляцією;

            Розділ 3. Енергетичне обладнання

♦          обмоточні проводи з мідними або алюмінієвими жилами й емалево-волокнистою (комбінованою) ізоляцією;

♦          обмоточні проводи з мідними або алюмінієвими жилами І 3 плівковою ізоляцією.

При виготовленні обмотувальних проводів застосовують також лаки (для ізолювання жил) і бавовняні, лавсанові, шов-кові нитки (для ізоляції жил і виготовлення опліток і обмоток).

Маркірування обмотувальних проводів здійснюють за допо-могою сполучення літер, що описують матеріал, із якого зроб-лена жила. До позначення також можуть вводитись додаткові літери, що вказують на особливі властивості матеріалів, із яких виконаний даний провід.

Матеріал, із якого зроблені жили обмотувальних проводів, указують наступним способом. У марках усіх мідних проводів на першому місці ставлять літеру П, цим одночасно познача-ють провід, жили його зроблені з міді. Для того щоб відрізнити алюмінієві проводи з емалевою ізоляцією від мідних, наприкінці марки перших ставлять літеру А, наприклад: ПЕВ - провід із мідними жилами; ПЕВА - провід з алюмінієвими жилами. У марках проводів із сплавів із великим питомим опором став-ляться літери: М - манганін, К - константан, НХ - ніхром; якщо ще треба вказати, що дріт м’який (відпалений), то після літер М або к ставлять літеру М; для вказання того, що дріт твердий, пишуть літеру Т. Наприклад, ПЕММ - провід, жила якого зроблена з м’якого манганінового дроту; ПЕМТ - провід, жила якого зроблена з твердого манганінового дроту; інших відмінностей у побудові цих проводів немає.

Для позначення виду ізоляції обмотувальних проводів зас-тосовують наступні літери і буквосполучення: ЕЛ - емаль на масляній основі, ЕВ - емаль високоміцна на полівінілацетатній основі, ЕМ - емаль високоміцна на полівінілформалевій основі, ЕЛР - емаль високоміцна на поліаміднорезольній основі, Б -бавовняна пряжа, Ш - натуральний шовк, ШК - капрон, Л -лавсан, С - скловолокно, О - один шар обмотки, Д - два шари обмотки. Наявність у марці другої літери П позначає, що ізоля-

 «Товарознавство»

ція плівкова, наприклад: ППФ – провід, ізольований плівкою з фторопласта.

При записі марки проводів із комбінованою ізоляцією відповідні літери розташовують у порядку проходження шарів ізоляції від внутрішнього до зовнішнього, наприклад: ПЕЛШО – провід мідний, з ізоляцією з емалі на масляній ос-нові і одним шаром обмотки з натурального шовку.

Приклади розшифровки марок обмотувальних проводів: ПЕЛР – провід мідний, ізольований високоміцною емаллю на поліаміднорезольній основі; ПЕВКМ – провід із м’якого константанового дроту, ізольований високоміцною емаллю на полівінілацетатній основі; АПЛБД – провід алюмінієвий, ізо-льований одним шаром обмотки з лавсанових ниток і одним шаром обмотки з бавовняної пряжі.