Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.10. Автономні хімічні джерела струму : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

3.10. Автономні хімічні джерела струму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Автономні хімічні джерела струму бувають двох типів -одноразового використання (гальванічні елементи) та багаток-ратної дії (акумулятори).

 

Гальванічні елементи - джерела енергії, в яких хімічна енер-гія перетворюється в електричну. Основними конструктивни-ми елементами є ємність, яка містить рідину (електроліт) або пасту, і два електроди. В результаті хімічної реакції один з елек-тродів отримує позитивні заряди, а другий негативні. При підключенні клем електродів до електричного кола вироблена енергія віддається до цього кола.

В якості джерел струму вико-ристовуються марганцево-цин-кові (МЦ), повітряно-марганцево-цинкові (ВМЦ), оксидно-ртутні (РЦ), залізовугільні (ВЖД) галь-ванічні елементи.

Рис. 3.15. Хімічний процес у гальванічному елементі

Недоліками МЦ і ВЦ сухих елементів і батарей є саморозряд-ження їх у процесі зберігання, ве-ликі межі зміни напруги при роз-рядженні, низька питома енергія на одиницю маси й об’єму.

Оксиднортутні елементи (РЦ при однаковій початковій ЕРС порівнянно з елементами МЦ і ВМЦ мають утроє більшу пито-му енергію на одиницю об’єму. Однак оксидно-ргутні елементи значно дорожче елементів МЦ і ВМЦ. Через дефіцитність і ви-соку вартість цинку бажано використовувати в якості негатив-ного електрода якийсь інший метал, наприклад залізо.

Розділ 3. Енергетичне обладнання

Залізовугільні лужні елементи ВЖД застосовують для жив-лення радіопристроїв у важкодоступних для обслуговування місцевостях. Питома енергія на одиницю об’єму і маси еле-ментів ВЖД вище, а ЕРС нижче, чим в елементів ВМЦ. Еле-менти ВЖД допускають тривале зберігання і нормально пра-цюють при температурі вище 0°С.

Ємність гальванічних елементів і акумуляторів визначаєть-ся як добуток струму навантаження на термін, А•г, протягом якого елемент віддає електричну енергію.

Умовні позначення гальванічних елементів і батарей: перші цифри вказують напругу; літери – призначення (А – анодна, Н – накальна, С – сіткова, Ф – ліхтарна, Р – радіозондова, С – слухо-ва, Т – телефонна), електрохімічну пару (наприклад, МЦ – мар-ганець і цинк і т.ін.), тип конструкції (Г – галетна, В – повітря-ної деполяризації), умови роботи (У – універсальна, X – холодостійка, без позначення – літня), останні цифри вказують ємність, А•г, або число годин роботи, год. Наприклад, позначен-ня 70-АМЦГ-У-1,3 розшифровується так: напруга 70 В, анод-на, марганцево-цинкова, галетної конструкції, універсального застосування, ємність 1,3 А•г.

Багато батарей мають фірмове маркірування.

Акумулятор – прилад багатократної дії, що має здатність нако-пичувати і зберігати протягом певного часу електричну енергію.

Акумулятори залежно від складу електроліту бувають кис-лотними і лужними. Електродами в кислотному акумуляторі є пластини з чистого свинцю (Рb) і діоксида свинцю (РbО2). У якості електроліту застосовується сірчана кислота.

Найбільше застосування в стаціонарних електроживлячих установках, електрозв’язку знаходять кислотні акумулятори типів С і СК, що відносять до акумуляторів відкритого типу, акумулятори СЗ – закритого типу.

В умовному позначенні стаціонарних акумуляторів відкри-того типу літера С позначає «стаціонарний», дві літери СК вка-зують, що акумулятори придатні для коротких режимів розря-ду великими струмами. Число, що стоїть після літер, вказує номер акумулятора, наприклад: С-148 або СК-148.

«Товарознавство»

Умовне позначення автомобільних акумуляторів: перші цифри – число акумуляторів у батареї; Т – тракторний, СТ – стартерний, число після перших літер – ємність, А•г, Е – ебоні-товий моноблок, МС – сепаратор із армованої мінеральним во-локном пластмаси, комбінований зі скловойлоком. Наприклад, шестибаночний стартерний кислотний акумулятор з електрода-ми у вигляді пластин ємністю 55 А•г позначається як 6 СТ-55.

У лужних акумуляторах у якості електроліту застосовуєть-ся луг – розчин їдкого калію (КОН) або їдкого натру (NaOH). Залежно від матеріалу електродів розрізняють кадмієво-нікелеві (КН), (КН), срібно-цинкові (СЦ) і нікель-цинкові (НЦ) акуму-лятори.

Назва лужних акумуляторів розшифровується наступним способом: перші цифри – число акумуляторів у батареї, літери – матеріали електрохімічної системи і конструкція, останні циф-ри – ємність, А•г. Наприклад, двохбаночний кадмієво-нікеле-вий акумулятор безламельної конструкції ємністю 20 А•г по-значається як 2КНБ-20.

Срібно-цинкові акумулятори мають невеликі габарити, малу вагу, добре працюють у стартерному режимі і при зниженій температурі, використовуються в переносній і бортовій радіоа-паратурі, геофізичній, геологічній і іншій портативній апаратурі.