Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.9. Освітлювальна апаратура: джерела світла, світильники, прожектори 3.9.1. Загальна характеристика освітлювальних пристроїв : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

3.9. Освітлювальна апаратура: джерела світла, світильники, прожектори 3.9.1. Загальна характеристика освітлювальних пристроїв


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Джерелом світла називають пристрій, що випромінює елек-тромагнітну енергію в оптичній області спектра. Розрізняють джерела світла теплові (наприклад, лампи накалювання) і лю-мінесцентні (наприклад, газорозрядні джерела світла).

Лампа накалювання представляє собою колбу, у якій зна-ходиться вольфрамова нитка з високим питомим опором, за ра-хунок якого під час проходження електричного струму вольф-рамова нитка нагрівається та випромінює світло. У лампах малих потужностей із колби видаляють повітря, інші лампи для підви-щення температури нитки накалювання, тобто для збільшення світлової віддачі, наповняють інертним газом, іноді з додаванням галогенів. Лампи накалювання випускають на напругу від оди-ниць до сотень вольт, потужністю до десятків кіловат. Дов-говічність сучасних ламп накалювання – 0,1... 2000 г.

Для зовнішнього освітлення і для освітлення приміщень широко застосовують електричні лампи накалювання загально-го призначення типів К, БМЛ, БМТ та ін. Робоча напруга цих ламп – 127 і 220 В.

Газорозрядне джерело світла – електричний прилад при-значений для перетворення електричної енергії в оптичне вип-ромінювання. Джерелом енергії є гази або інші речовини (на-приклад, ртуть або галогени), що знаходяться в пароподібному стані, які випромінюють світло при проходженні крізь них елек-тричного струму. Конструктивно газорозрядні джерела світла

 «Товарознавство»

виконують у виді оболонок різної форми зі скла, кераміки або металу з прозорим вихідним вікном. В оболонку вмонтовані електроди.

Існують газорозрядні джерела світла низького тиску – від 0,1 Па (10–3 мм рт. ст.) до 20 кПа (0,2 кгс/см2), високого – від 20 кПа до 1,5 МПа і надвисокого – понад 1,5 МПа (15 кгс/см2). На рис. 16.15. представлені різні газорозрядні джерела світла: на-трієва лампа низького тиску (а); люмінесцентна лампа (б); ртутна лампа надвисокого тиску з налагодженою кольоровістю (б); ксе-нонова лампа надвисокого тиску (г) натрієва лампа високого тиску з колбою з полікристалічного оксиду алюмінію (д).

 

Рис. 3.14. Типи газорозрядних ламп

Вказані лампи застосовують для освітлення вулиць і при-міщень у кіно- і фототехніці, для світлової сигналізації і т.д. Наприклад, лампи люмінесцентні низького тиску типів ЛДЦ15, ЛХБ15, ЛБ15, ЛТБ15 призначені для загального освітлення закритих приміщень, а також для зовнішніх установок, що живляться від змінного струму частотою не менше 50 Гц відпо-відною пускорегулюючою апаратурою в схемах стартерного за-палювання.

Розділ 3. Енергетичне обладнання

Прожектор – освітлювальний прилад далекої дії, у якому світло концентрується в обмеженому просторі за допомогою оптичної системи, що складається з дзеркал або лінз. В якості джерела світла в прожекторі використовують лампи накалю-вання загального застосування, газорозрядні, а також спеціальні лампи накалювання. Прожектори використовуються для освіт-лення будівельних майданчиків, окремих об’єктів, для оптич-ної сигналізації і т.ін.