Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Резистори 1.2.1. Класифікація та позначення резисторів : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.2. Резистори 1.2.1. Класифікація та позначення резисторів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Резистор – це виріб, який включається до електричної схе-ми пристроїв для створення (регулювання) необхідних пара-метрів окремих вузлів електричного ланцюгу (розмір струму, потенціал), що визначається його властивостями (резистор представляє собою провідник, виготовлений із спеціального матеріалу з електричним опором, який може досягати великих розмірів). Принцип дії резистора заснований на використанні закону Ома: розмір струму на ділянці ланцюгу прямо пропорц-ійний напрузі та обернено пропорційний опору.

U = I R

де: U – напруга, В І – струм, А R – опір, Ом

 «Товарознавство»

Наприклад, змоделюємо електричну схему, яка складається із джерела живлення (акумулятора), лампи накалювання і ре-зистора (рис.1.2.).

R

Рис. 1.2. Включення лампи накалювання до електричного ланцюгу.

У даному ланцюзі резистор використовується для регулю-вання яскравості лампи за рахунок регулювання сили струму. Резистори класифікуються за такими ознаками:

1.         На постійні (опір фіксований), змінні (опір може зміню-ватися в будь-який час багатократно).

2.         Залежно від призначення, резистори підрозділяються на загального призначення (діапазон опору від 10 Ом до 10 мОм, потужність розсіювання 0,065... 100 Вт, допустимі відхилення опору від номінального значення від ± 1 до ± 20%); прецизійні ( що мають високу стабільність параметрів та значну точність від ±0,0005 до 0,5%); високочастотні (мають малу власну індук-тивність та ємність); високовольтні (робоча напруга від 1 до 50 кВ); високомегаомні (номінальний опір від 10 МОм до 5 ГОм).

3.         Залежно від способу захисту від зовнішніх факторів, ре-зистори підрозділяються на неізольовані (які не припускають торкання до корпуса апаратури); ізольовані (які припускають торкання до корпуса апаратури); герметизовані (мають герме-тичну конструкцію корпуса) та вакуумні (мають резистивний елемент у скляній вакуумній колбі).

4.         За матеріалом резистивного елемента, резистори підроз-діляються на дротові, недротові та металофольгові. У дротових резисторах матеріалом є дріт з великим опором – манганін, константан, ніхром, нікелін. У недротових – резистивний ма-теріал – плівка чи об’ємна композиція з великим опором. У

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

металофольгових – резистивним елементом є металічна фоль-га. Матеріалом не дротових резисторів є металодіелектрик, ок-сиди металів; тонкі плівки металів; вуглець та боровуглець; кермети; лакосажові та провідні пластмаси.