Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.8.2. Конструкція та основні показники роботи двигунів внутрішнього згоряння : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

3.8.2. Конструкція та основні показники роботи двигунів внутрішнього згоряння


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

В основі конструкції сучасних двигунів внутрішнього згорян-ня є циліндр, в якому відбувається згоряння паливної суміші, і рухомий поршень, з’єднаний за допомогою шатуна з колінчас-тим валом. На валу закріплене важке махове колесо. У верхній частині циліндра є два клапани, які під час роботи двиіуна авто-матично закриваються і відкриваються в потрібні моменти. Че-рез один клапан в циліндр надходить пальна суміш, а через інший виходять відпрацьовані гази. Рух поршня у циліндрі відбу-вається за чотирьохтактним циклом: впускання, стискання, ро-бочий хід, випускання, при цьому тактом називається хід порш-ня в один бік, що відповідає повороту колінчастого вала на

Розділ 3. Енергетичне обладнання

півоберта. Під час впускання рух поршня вниз створює розрід-ження, тому відкривається впускний клапан i впускає пальну суміш. Далі поршень рухається вгору і стискає суміш, яка у кінці такту спалахує від електричної іскри. При згорянні суміші утво-рюються гази, які тиснуть на поршень i примушують його руха-тись i обертати колінчастий вал. Під час випускання відкриваєть-ся випускний клапан i спрацьовані гази виштовхуються нагору. При пусканні двигуна його валу під час перших двох тактів тре-ба надати руху сторонньою силою. В подальшому всі підготовчі такти відбуваються за рахунок інерційного руху маховика.

Основні показники роботи двигуна: ефективна потужність, частота обертання колінчатого вала, крутящий момент, годин-на і питома ефективна витрата палива, ефективний ККД, а та-кож витрата мастила на 1 кВт-год енергії.

Ефективна потужність двигуна – потужність, що розвиваєть-ся на колінчатому валі. Одиниця потужності – кіловат (кВт).

Годинна витрата палива показує, яку кількість палива спо-живає двигун при даному режимі роботи за одну годину (кг/год).

Питома ефективна витрата палива утворюється від ділен-ня годинної витрати палива на ефективну потужність, що роз-вивається двигуном.

Про економічність двигунів судять за питомою ефективною витратою палива, що складає на режимі номінальної потужності в дизелів 240... 300, а в карбюраторних двигунів 300... 380 г/кВт-год. Знаючи питому ефективну витрату палива gе і ефективну потужність двигуна Nе, можна підрахувати годинну витрату

палива: Gт=geNе

Для оцінки економічності роботи двигунів введене понят-тя ефективного ККД, що визначають за формулою:

з=Qe/Qт

де Qe – кількість теплоти, перетвореної в корисну роботу на колінчастому валі двигуна; Qт – кількість теплоти, підведе-ної до двигуна з паливом за умови повного його згоряння.

 «Товарознавство»

Ефективний ККД для карбюраторних двигунів дорівнює 0,2... 0,3, а для дизелів – 0,32...0,38. Отже, у корисну роботу в двигунах перетворюється тільки частина енергії, що відповідає теплотворній здатності витраченого палива, причому дизелі більш економічні.

Дизелі також відрізняються більшою надійністю, можливістю використовувати більш дешеве паливо, меншою токсичністю відпрацьованих газів, меншою пожежною небезпекою, і тому їх застосовують більш широко, ніж карбюраторні двигуни.

Головні конструктивні параметри двигуна: діаметр цилінд-ра, хід поршня, число циліндрів, габарити і маса.

Залежно від середньої швидкості поршня розрізняють на-ступні двигуни: Сm<6 м/с – тихохідні; Сm=6... 9 м/с – середньої швидкохідності; Сm>9 м/с – швидкохідні.