Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Компресори : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

3.3. Компресори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Компресорами називають машини, призначені для стискан-ня повітря або різних газів. Класифікація компресорів за основ-ними ознаками представлена в табл. 3.1.

Таблиця 3.1.

Класифікація компресорів

 

Ознака класифікації

Продуктивність (кількість стис-нутого повітря або газу)

 

Види компресорів

■малої продуктивності - до 3 м /хв;

■          середньої продуктивності - 10...

100 м3/хв;

■          великої продуктивності - понад

100 м3/хв;

 

 

 

Кінцевий тиск

 

 

■          низького тиску;

■          середнього тиску;

■          високого тиску;

 

 «Товарознавство»

Продовження таблиці 3.1

 

Ознака класифікації Види компресорів

Спосіб дії        ■          простого типу, де газ стискується 3

однієї (робочої) сторони поршня

(безкрейцкопфні)

■          подвійної дії, де обидва торці по-

ршня є робочими і стискують газ

(крейцкопфні).

Конструкти-вні особли-вості          Розміщення осей робочих циліндрів          ■          вертикальні;

■          горизонтальні;

■          кутові.

 

            Число рядів цилі-ндрів        ■          однорядні;

■          двохрядні.

 

            Характер поєд-нання кривошип-ного механізму з поршнем      ■          крейцкопфні

■          безкрейцкопфні

 

            Розміщення цилі-ндрів         ■          з послідовним розміщенням;

■          з паралельним розміщенням.

 

            Характер приводу     ■          з приводом від парової машини;

■          з двигуном внутрішнього згоряння;

■          з електродвигуном.

 

            Спосіб установки      ■          пересувні;

■          переносні;

■          стаціонарні.

Середовище, що стискається          ■          повітряні;

■          азотні;

■          вуглекислотні;

■          пропанові;

■          кисневі;

■          аміачні.

Спосіб стискання      ■          одноступінчаті (декілька циліндрів,

працюючи паралельно, подають

стиснутий газ в один трубопровід);

■          двохступінчаті (стискання відбува-

ється послідовно в різних ємностях

із різним тиском);

■          багатоступінчасті (число послідов-

но стискаючих газ циліндрів більше

двох).

Розділ 3. Енергетичне обладнання

Конструктивно компресор представляє собою робочу каме-ру з системою циліндрів, в яких знаходяться поршні, за допо-могою яких здійснюється стискання газу. Число рядів та розм-іщення циліндрів визначається типом компресора. Циліндри залежно від ступеня стискання і конструкції мають примусове водяне або повітряне охолодження. Компресор приводиться в дію електродвигуном.

При стисканні повітря в компресорах низького і середньо-го тисків, а також аміаку і фреону в холодильних установках застосовується одно- або двохступінчата схема стискання.

Для перекачування газу в системі газопроводів викорис-товують газомотокомпресори, що представляють собою спо-лучення двигуна внутрішнього згоряння, паливом для якого служить перекачуваний газ, із вертикальним кутовим комп-ресором простої дії.

Марка компресора представляє собою дробове число, у чи-сельнику якого вказується продуктивність, у знаменнику – надлишковий тиск, наприклад 305ВП-20/8.

Залежно від середовища (повітря або газ) у марку комп-ресора уводять літери В – повітря, Г – газ, цифри перед літерним позначенням показують порядок модернізації 10, 20, 30 і т. ін., наприклад 202ВП, 305ГП. Якщо замість нуля стоїть літера «С», то це означає, що циліндр і сальники пра-цюють без подачі мастила.

Компресори з прямокутним розташуванням осей: 2П, 5П, 3П і 7П випускають на декількох базах. Цифри позначають найб-ільше зусилля, що діє на шток, літера «П» – тип компресора – прямокутний. До компресорів з кутовим Y-подібним розташу-ванням осей циліндрів відносять, наприклад, повітряні – типів К і КС, холодильні одноступінчаті на аміаку (АУ) або холодо-гент-фреоні (ФУ) і холодильні двохступінчаті на аміаку (ДАУ). Прикладом машин з YY-подібним розташуванням циліндрів можуть служити аміачні компресори типів АУУ і ДУУ.

 «Товарознавство»