Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 1 ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКТНІ ВИРОБИ 1.1. Загальні відомості про електронні комплектні вироби : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

Розділ 1 ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКТНІ ВИРОБИ 1.1. Загальні відомості про електронні комплектні вироби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Рівень розвитку електронної та електротехнічної промисло-вості значно впливає на науково-технічний та культурний про-грес будь-якої держави. Автоматизація виробничих і технолог-ічних процесів проводиться на базі широкого використання електронних, напівпровідникових та іонних приладів, що при-значені для регулювання, контролю і управління цими проце-сами. Швидкий розвиток електронної обчислювальної техніки дозволяє вдосконалювати роботу систем автоматичного управ-ління і вирішувати економічні завдання.

Електронні комплектні вироби включають деталі, прилади та пристрої (класифікація електронних комплектних виробів наведена на рис. 1.1.). Їх широко застосовують у пристроях провідного та радіозв’язку, телебачення, вимірювальної та об-числювальної техніки, радіолокації, у системах автоматики та інших галузях народного господарства.

До радіодеталей відносяться резистори і конденсатори.

Основною їхньою властивістю є те, що вони не перетворю-ють електричні сигнали у пристроях, а тільки приймають участь у перерозподілі електричної енергії, що проходить крізь них. Конденсатори накопичують електричну енергію, а резистори перетворюють електричну енергію в теплову.

До електронних приладів відносяться: електровакуумні, іонні, напівпровідникові. Ці прилади перетворюють сигнали, що проходять крізь них (посилення, випрямлення).

Електровакуумними називають прилади, електричний струм в яких обумовлений рухом заряджених часток у вакуумі або у газовому середовищі. За принципом дії і фізичними яви-щами, які відбуваються у приладах, їх підрозділяють на елект-Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

ронні високовакуумні та іонні з низьким рівнем вакууму. До напівпровідникових відносять прилади, дія яких заснована на явищі електропровідності в напівпровідниках.

Електронні пристрої – це мікроелектронні вироби, які ви-конують функції перетворення та обробки сигналів і мають по-стійний або програмований алгоритм перетворення (підсилю-вачі, генератори сигналів, контролери, пристрої пам’яті).

 

            Електроні компоненти        

                                                          

 

                                                                                             

Деталі             Прилади                    Пристрої       

У\                    ^\^                   / \        

Резистори      Конден-

сатори            Електро-вакуумні прилади  Фото-

елементи        Іонні прилади           Напів-проводни-кові прилади        Мікро-схеми  Мікро-процесори

Рис.1.1. Класифікація електронних комплектних виробів.