Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Електричні машини змінного струму 2.2.1. Генератори змінного струму : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

2.2. Електричні машини змінного струму 2.2.1. Генератори змінного струму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Електричні машини, що виробляють змінний струм, нази-ваються генераторами змінного струму. Генератори змінного струму можуть бути однофазними і трифазними (рис 2.5., 2.6).

 

Ременна передача

'If '

*Ч До споживача

Щітки

7 "ЇЇ:/ Контактні кільця

Постійний струм для жив-лення електромагнітів

Електромагніти Рис. 2.5. Побудова генератора змінного струму

Розділ 2. Електричні машини

Генератор змінного струму складається із магнітної систе-ми і ротора, у якому індукується ЕРС. У генератора змінного струму немає колектора, а замість нього на валі укріплені кон-тактні ( щіткознімальні) кільця (рис. 2.6.).

Магнітна система генератора служить для створення необ-хідного магнітного потоку і складається з полюсних сердечників і статора (нерухомої частини генератора).

 

Рис.2.6. Схема однофазного чотирьохполюсного генератора змінного струму

В електричних машинах змінного струму рухома (оберто-ва) частина називається ротором.

На роторі генератора знаходиться обмотка збудження, що є особливістю генераторів змінного струму. Це обумовлено тим, що генератори змінного струму виготовляються, як правило, ве-ликої потужності і мають велику швидкість обертання ротора.

Для обмотки збудження генератора змінного струму по-трібне окреме джерело електричної енергії. Зазвичай таким джерелом є генератор постійного струму — збудник.

Найбільше поширення в техніці сильних струмів одержали трифазні генератори, що відрізняються від однофазних лише тим, що мають три самостійні обмотки, розташовані по окруж-ності відносно один одного під кутом 120° (Рис.2.7.).

 

 

«Товарознавство»

Рис. 2.7. Схема трифазного двохполюсного генератора змінного струму

Існує два види генераторів змінного струму: синхронні й асинхронні.

Розмір індукованої у генераторі ЕРС залежить від швидкості обертання магнітів (ротора). Якщо частота змінної ЕРС у гене-раторі змінного струму пропорційна швидкості обертання рото-ра, то такі генератори називають синхронними, якщо частота змінної ЕРС у генераторі змінного струму не дорівнює швидкості обертання ротора, то такі генератори називають асинхронними.

Через низькі експлуатаційні характеристики асинхронні генератори практично не використовуються..

На практиці застосовуються синхронні генератори: турбогене-ратори (в парових і газових турбінах потужністю до 300 мВт), гідро-генератори ( в гідравлічних турбінах потужністю до 235000 кВт). До синхронних генераторів загального призначення відносять син-хронні генератори серій СГ2, СГД2, ОС, ЕСС та ін.

Тахогенератори

Тахогенератори застосовують в автоматичних пристроях для перетворення механічного обертання в електричний сиг-нал. В ідеальному випадку тахогенератор повинен давати на виході напругу, пропорційну частоті обертання.

Тахогенератори призначені для таких цілей: вимір частоти обертання, дії, що прискорюють і сповільнюють сигнали вико-Розділ 2. Електричні машини

нання операції, диференціювання й інтегрування в схемах лічильно-обчислюваних пристроїв.

Вимоги до тахогенераторів. Головною вимогою є дотриман-ня пропорційності між частотою обертання і вихідного елект-ричного сигналу. Вимоги до точності тахогенератора різні за-лежно від умов роботи. При вимірі частоти обертання потрібна порівняно висока точність, звичайно припустима погрішність 1-2,5%. Найбільшу точність повинні мати тахогенератори, що працюють в якості диференціюючих та інтегруючих ланках в обчислювальних пристроях. Тахогенератори повинні забезпе-чувати високу надійність роботи в широкому діапазоні зміни температури і вологості, при вібраціях і ударних навантажен-нях; більшу швидкодію; безшумність і відсутність радіопереш-код. Вони повинні бути простими за будовою і мати малі роз-міри і масу. Найбільш повно цим вимогам задовольняє асинхронний тахогенератор із порожнім немагнітним ротором.