Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.1.5. Номінальні дані та позначення електричних машин постійного струму : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

2.1.5. Номінальні дані та позначення електричних машин постійного струму


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Номінальні дані - це параметри, що характеризують основні енергетичні показники машини та умови роботи, на які вона розрахована.

Номінальними величинами електричних машин постійно-го струму є:

♦          потужність (кВт) - для генератора електрична потужність на затискачах, для двиіуна - механічна потужність на валу

♦          швидкість обертання (об/хв) - для двигуна

♦          напруга на затискачах машини (В) - для генератора

♦          дозволена (номінальна) зміна швидкості обертання (%)

♦          дозволена (номінальна) зміна напруги (%)

♦          струм

♦          режим роботи ( тривалий, короткочасний)

Номінальна потужність електричної машини -- по-

тужність, на яку розрахована дана машина за умовами на-грівання та безаварійної роботи протягом установленого тер-міну експлуатації. Номінальні потужності всіх видів електричних машин стандартизовані, так само стандартизо-вані і номінальні частоти обертання. Електричні машини ви-пускають на стандартні напруги, узгоджені зі стандартними напругами електричних ланцюгів (220 В, 380 В), стандартна напруга генераторів на 5-10% вища, ніж двигунів, що викли-кано втратами напруги в електричних ланцюгах.

Розділ 2. Електричні машини

Електричні машини можуть працювати і за неномінальних умов, однак при роботі в цих умовах енергетичні показники будуть відрізнятися від паспортних даних. Зазвичай при наван-таженнях, менших від номінальних, ККД і коефіцієнт потуж-ності машини менші від номінальних. При навантаженнях, більших за номінальні, з’являється небезпека надмірного підви-щення температури частин машини, що може призвести до передчасного виходу з ладу машини.

Нерідко вирішальне значення при виборі двигуна мають економічні показники: ККД, маса, габарити, вартість двигуна і його установки, витрати по експлуатації і ремонту. У двигунів постійного струму варто контролювати настроювання кому-тації, відсутність нагару на щітках і колекторі, натискання і знос щіток, знос колекторних пластин і т.ін. Однак найбільш важким завданням є вибір потужності двигуна, яка визначається роз-рахунками і залежить, головним чином, від його нагрівання.

У структуру позначень машин постійного струму входять такі компоненти:

♦          найменування серії: 2П, 4П,

♦          виконання за способом захисту і вентиляції (захищене виконання - машини, захищені від випадкового дотику до обертових частин та частин зі струмом, а також від по-трапляння усередину сторонніх предметів; закрите вико-нання -- виключає безпосереднє сполучення між їх внутрішнім середовищем та навколишнім середовишем),

♦          висота осі обертання, мм,

♦          умовна довжина: М - середня, L - велика,

♦          наявність умонтованого тахогенератора: Г (при його відсутності літера не ставиться),

♦          кліматичне виконання: У - для помірного клімату, X -холодного і т.ін.,

♦          категорія розміщення : 1,2,3,4 і т.д.

Наприклад, 2ПН280МГУХ4 означає, що двигун постійно-го струму серії 2П, захищеного виконання з самовентилюван-ням, з висотою осі обертання 280 мм, середньої довжини (М), з умонтованим тахогенератором (Г), призначений для робо-

 «Товарознавство»

ти в холодному (X) і помірному (У) кліматі з категорією роз-міщення 4.

Залежно від потужності машини єдиної серії П діляться на 3 групи: І: 0,3 до 200 кВт, ІІ: 200-1400 кВт, ІІІ: вище 1400 кВт.

Електричні машини (двигуни і генератори) мають паспорт-ну табличку, у якій зазначені їх номінальні дані: потужність, напруга, струм, швидкість обертання, ККД, частота, коефіцієнт потужності, число фаз, режим роботи, схема включення обмо-ток, маса, клас ізоляції, а також тип і завод-виробник.