Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 2.1. Загальні відомості про електричні машини 2.1.1. Поняття про електричні машини : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ 2.1. Загальні відомості про електричні машини 2.1.1. Поняття про електричні машини


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Прогрес сучасної науки і техніки нерозривно пов’язаний із застосуванням електричної енергії в різних виробничих проце-сах і пристроях.

Електричні машини широко застосовують на електричних станціях, у промисловості, на транспорті, в авіації, у системах автоматичного регулювання і управління, у побуті. Вони пере-творюють механічну енергію в електричну і, навпаки, електрич-ну енергію в механічну. Машина, що перетворює механічну енер-гію в електричну, називається генератором. Перетворення електричної енергії в механічну здійснюється двигуном. Будь-яка електрична машина може бути використана як генератором, так і двигуном. Ця властивість змінювати напрямок енергії, що пе-ретворюється нею, називається оборотністю машини. Електрич-на машина може бути також використана для перетворення елек-тричної енергії одного роду струму (частоти, числа фаз змінного струму, напруги постійного струму) в енергію іншого роду стру-му. Такі електричні машини називаються перетворювачами.

Електричні машини застосовують у всіх галузях промисло-вості. Внаслідок цього існує велика їх різноманітність. Вони розрізняються за принципом дії, потужністю, частотою обертан-ня й іншими ознаками. Широкому поширенню електричних машин сприяють їх високий ККД, зручність обслуговування і простота управління.

Електричні машини діляться на машини постійного струму і машини змінного струму. Машини змінного струму можуть бути синхронними і асинхронними, однофазними і багатофаз-ними. Найбільш широке застосування знайшли трифазні син-хронні й асинхронні машини, а також колекторні машини

Розділ 2. Електричні машини

змінного струму, що дозволяють здійснювати економічне регу-лювання частоти обертання в широких межах.

Принцип діг електричног машин заснований на використанні законів електромагнітної індукції й електромагнітних сил. У ре-зультаті взаємодії струму в провіднику з магнітним полем полюсів магнітів створюється електромагнітна сила, ця сила буде спрямо-вана назустріч силі, що переміщає провідник у магнітному полі.

Для збільшення електрорушійної сили і електромагнітних сил електричні машини мають обмотки, що складаються із ве-ликої кількості провідників, що з’єднуються між собою так, щоб електрорушійні сили у них мали однаковий напрямок і підсу-мовувалися за значенням [двигун].

У провіднику електрорушійна сила буде індукована також і в тому випадку, коли провідник непорушний, а переміщаєть-ся магнітне поле полюсів [генератор].