Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.8.3. Основні технічні характеристики мікропроцесорів : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.8.3. Основні технічні характеристики мікропроцесорів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Властивості мікропроцесорів можуть бути описані багатьма характеристиками. До основних з них, якими користуються при порівнянні і виборі мікропроцесорів, можна віднести:

1.         Вид мікропроцесора (універсальний або спеціалізований, однокристальний або багатокристальний).

2.         Технологія виготовлення: р-канальна МОП (р-МОП), п-канальна МОП (п-МОП), комплементарна МОП (МОП), кремній на сапфірі, біполярна ТЛ, ТТЛ із діодами Шотки (ТТЛДШ), інжекційної інтегральної логіки (І2Л), еміттерно-зв’я-заної логіки.

3.         Розрядність (4; 8; 16; 32) – довжина інформаційного сло-ва, що може бути одночасно оброблена мікропроцесором. Вона може бути фіксованою або нарощуваною (у багатокристальних мікропроцесорів).

4.         Ємність пам’яті.

5.         Принцип управління: програмне управління з «жорсткою логікою», мікропрограмне управління (збережена в пам’яті ло-гіка).

6.         Швидкодія. У довідниках найбільш часто її характеризу-ють тривалістю виконання однієї операції.

7.         Потужність споживання.

8.         Живлячі напруги (число рівнів, номінали),

9.         Конструктивні дані: габаритні розміри корпусу, число виводів.

10.       Умови експлуатації (інтервал робочих температур,

відносна допустима вологість повітря, вібраційні навантажен-

ня та ін.).

 «Товарознавство»

11.       Надійність.

12.       Вартість.

Максимальна ємність пам’яті сучасних МП складає декіль-ка сотень Мбайт.

Потужність розсіювання є параметром, що залежить від тех-нології виконання МП, ступеня інтеграції елементів на кристалі та топології схеми. Даний параметр впливає на тепловий режим експлуатації й у підсумку на надійність МП.

Повна мікропроцесорна система, що включає мікропроце-сор, пам’ять, порти введення-виведення, називається мікроком-п’ютером або мікро-ЕОМ.

Прикладом застосування мікропроцесорів у приладобуду-ванні служить виконаний на базі мікропроцесора цифровий вольтметр. Зовнішніми пристроями введення цього приладу є аналого-цифровий перетворювач і селекторні перемикачі діапа-зонів і функцій; зовнішнім пристроєм виводу служить цифро-вий індикатор. Базова мікро-ЕОМ залишається при цьому не-змінною незалежно від того, чи застосовується вона у калькуляторі чи у вольтметрі.