Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.6.4. Тиристори : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.6.4. Тиристори


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Тиристор – напівпровідниковий прилад, який має чотирь-охшарову р—п—р—структуру з трьома послідовними р—п-пе-реходами, що характеризується двома стійкими станами.

Еміттерні електроди є силовими і називаються катодом і анодом. Перехід П1 є еміттерним або катодним, перехід П2 — колекторним, а перехід П3 — еміттерним або анодним. Тирис-тор, що має виводи тільки від крайніх шарів, називається діод-ним тиристором або динистором; при додатковому виводі від одного із середніх шарів він називається тріодним тиристором або тринистором.

Тріодні замикаємі тиристори на відміну від звичайних тріодних тиристорів здатні переключатися з відімкнутого ста-ну в замкнений при подачі сигналу негативної полярності на керуючий електрод. Структура тиристора, що замикається, ана-логічна структурі звичайного тріодного тиристора.

Симетричні тиристори (семистори) мають п’ятишарову структуру і мають негативний опір на прямій і зворотній гілках вольт-амперної характеристики.

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

Позначення типів тиристорів складається із шести еле-ментів.

Перший елемент позначає матеріал, із якого виготовлений прилад: германій або його сполуки – Г; кремній або його спо-луки – К; сполуки галія – А.

Другий елемент позначає підклас приладу: для тиристорів діодних – Н; для тиристорів тріодних – У.

Третий елемент – призначення приладу (табл.1.17).

Четвертий і п’ятий елементи – порядковий номер розроб-ки технологічного типу приладу (від 01 до 99).

Шостий елемент – розподіл технологічного типу на пара-метричні групи (літери українського алфавіту від А до Я).

Наприклад: тиристор тріодний, призначений для пристроїв широкого застосування, кремнієвий, середньої потужності, но-мер розробки 15, група Б – КУ215Б.

Таблиця 1.17.

Третій елемент позначення типу тиристорів

 

Клас тиристорів        Позна-чення

Діодні:

малої потужності ( прямий допусимий струм не більше 0,3 А) середньої потужності (прямий допустимий струм більше 0,3, але не більше 10 А)        1

2

Тріодні незакриті: малої потужності середньої потужності         1

2

Тріодні замикаючі: малої потужності середньої потужності        3 4

Тріодні симетричні незакриті: малої потужності середньої потужності 5 6

 «Товарознавство»