Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
1.4. Електронно-променеві прилади : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.4. Електронно-променеві прилади


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

У цих приладах використовується потік електронів, сфор-мований у вузький електронний промінь. Численну групу скла-дають електронно-променеві прилади, що перетворюють елек-тричні сигнали у візуальне зображення. Сюди відносять електронно-променеві трубки, які застосовуються в осцилогра-фах, телевізорах, моніторах ПЕОМ. Іншу групу утворюють елек-тронно-променеві прилади для перетворення візуального зоб-раження в електричний сигнал. Сюди входять трубки, які використовуються в передавальній телевізійній техніці.

Принцип дії ЕПТ заснований на явищі термоелектронної емісії електронів.

Основними елементами електронно-променевих трубок (ЕПТ), що перетворюють електричні сигнали у візуальне зоб-раження, є електронний прожектор, відхиляюча система, екран (рис.1.3.). Екран представляє собою тонкий шар речовини (лю-мінофора), здатної світитися при бомбардуванні електронами.

 

Рис.1.3. Електронно-променева трубка

1-катод; 2- прожектор; 3- анод; 4- відхиляюча система; 5-єкран

На катоді в результаті нагрівання відбувається виліт елект-ронів, далі під впливом системи анодів відбувається рух елект-ронів до екрана і фокусування їх у вузький пучок (під впли-вом напруги до декількох кіловольт). На шляху до екрана

            Розділ 1. Едектронні комплексні вироби  

електронний промінь проходить між двома парами взаємно перпендикулярних відхиляючих пластин.

У кольорових кінескопах є три електронних прожектори для одержання червоного, зеленого, синього кольорів.

За функціональним призначенням ЕПТ діляться на такі основні групи:

♦          Осцилографічні трубки. Призначені для візуальної реєст-рації на екрані електричних процесів. Вони мають вели-ку чутливість до відхилень. Застосовуються у вимірю-вальній техніці.

♦          Прийомні телевізійні трубки (кінескопи). Призначені для одержання на екрані телевізійного зображення. Сучасні кінескопи мають діагональ екрана до 67 см, відношення сторін 4:5.

♦          Індикаторні трубки. Призначені для реєстрації електрич-них сигналів у радіолокаційних і радіонавігаційних при-строях.

♦          Проекційні кінескопи. Це прийомні телевізійні трубки, які використовуються для проектування зображення з її ек-рана на великий екран. Кінескопи мають велику яск-равість світіння екрана, що досягається подачею на анод високої (десятки кіловольт) прискорювальної напруги.

Параметри ЕПТ

Чутливість - показує на скільки міліметрів переміщається промінь по екрану при зміні напруги на відхиляючих пласти-нах на 1В ( 0,1-1 мм/В).

Яскравість світіння екрана - сила світла, що випромінюєть-ся на 1 м2 люмінофорної поверхні екрана.

Кінескопи мають електростатичне фокусування й електро-магнітне відхилення електронного променя.

Відхилення променя по горизонталі називається строковим розгортанням, a no вертикалі - кадровим розгорненням.

Найбільш масове застосування ЕПТ - кінескопи для теле-візорів і моніторів ПЕОМ.

 «Товарознавство»

Позначення ЕПТ

Позначення ЕПТ складається (у порядку розташування знаків) із чотирьох елементів, наприклад 13ЛО37И, 31ЛМ323В, 61ЛК1Б.

Перший елемент – число, що характеризує діаметр або діа-гональ екрана. Другий елемент – літери: ЛО – осцилографічні трубки з електростатичним управлінням променя; ЛМ – із магнітним управлінням; ЛК – кінескопи з електромагнітним управлінням променя. Третій елемент – число, що позначає порядковий номер типу приладу. Четвертий елемент – літера, що позначає тип люмінофора екрана: А – синій, Б – білий, В – жовто-жовтогарячий, И – зелений, М – блакитний.