Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            3

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРОННІ КОМПЛЕКТНІ ВИРОБИ        4

1.1.      Загальні відомості про електронні комплектні вироби     4

1.2.      Резистори       5

 

1.2.1.   Класифікація та позначення резисторів      5

1.2.2.   Основні електричні параметри резисторів            7

1.2.3.   Окремі види резисторів        10

1.2.4.   Система умовних позначень резисторів    11

1.3.      Конденсатори            13

1.3.1.   Поняття та класифікація конденсаторів      13

1.3.2.   Параметри конденсаторів     14

1.3.3.   Способи виготовлення конденсаторів постійної ємності ... 16

1.3.4.   Підстроювальні конденсатори і конденсатори змінної ємності  19

1.3.5.   Система умовних позначень конденсаторів          20

 

1.4.      Електронно-променеві прилади      22

1.5.      Іонні прилади            24

1.6.      Напівпровідникові прилади             25

 

1.6.1.   Загальна характеристика напівпровідникових приладів .. 2 5

1.6.2.   Напівпровідникові діоди       26

1.6.3.   Транзистори  33

1.6.4.   Тиристори      38

1.7.      Інтегральні мікросхеми         40

1.7.1.   Загальні відомості про інтегральні мікросхеми      40

1.7.2.   Класифікація ІС          41

1.7.3.   Основні параметри та позначення інтегральних мікросхем        47

1.8.      Мікропроцесори        50

1.8.1 Загальна характеристика пристроїв  .. 50

1.8.2.   Класифікація мікропроцесорів. .      51

1.8.3.   Основні технічні характеристики мікропроцесорів           53

Контрольні питання             54

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ          56

2.1. Загальні відомості про електричні машини     56

2.1.1.   Поняття про електричні машини     56

2.1.2.   Класифікація електричних машин  57

2.1.3.   Електродвигуни постійного струму            63

2.1.4.   Електричні мікромашини постійного струму         65

2.1.5.   Номінальні дані та позначення електричних машин постійного струму            . 68

міст

2.2.      Електричні машини змінного струму          70

2.2.1.   Генератори змінного струму            70

2.2.2.   Електричні двигуни змінного струму          73

2.3.      Маркірування, упакування, транспортування

та зберігання електродвигунів та генераторів                    84

2.4.      Трансформатори        86

Контрольні питання             92

РОЗДІЛ 3. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ          93

3.1.      Загальні відомості про енергетичне обладнання  93

3.2.      Насоси            93

 

3.2.1.   Загальні відомості про насоси          93

3.2.2.   Насоси динамічної дії            94

3.2.3.   Насоси об’ємної дії    96

3.2.4.   Вакуумні насоси         102

3.2.5.   Позначення насосів  105

 

3.3.      Компресори  105

3.4.      Умови зберігання і транспортування насосно-компресорного обладнання     108

3.5.      Вентилятори              108

 

3.5.1.   Загальна характеристика та класифікація    108

3.5.2.   Характеристика окремих видів вентиляторів        109

 

3.6.      Калорифери    111

3.7.      Умови зберігання і транспортування вентиляційного обладнання        112

3.8.      Двигуни внутрішнього згоряння     .... 113

 

3.8.1.   Загальна характеристика та класифікація двигунів внутрішнього згоряння       113

3.8.2.   Конструкція та основні показники роботи двигунів внутрішнього згоряння    114

3.8.3.   Умови зберігання і транспортування двигунів внутрішнього згоряння             116

3.9.      Освітлювальна апаратура:

джерела світла, світильники, прожектори             117

3.9.1.   Загальна характеристика освітлювальних пристроїв        117

3.9.2.   Правила постачання, приймання і зберігання ламп         119

3.10.    Автономні хімічні джерела струму              120

3.10.1. Упакування і зберігання

автономних хімічних джерел струму          122

3.11.    Кабельна продукція  123

3.11.1. Загальна характеристика кабельної продукції        123

3.11.2. Характеристика окремих видів кабельної продукції .. 125

3.11.3. Кабелі              132

Зміст

3.11.4. Транспортування кабельної продукції        134

Контрольні питання             135

РОЗДІЛ 4. ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ       136

4.1.      Фізичні основи одержання зварних з’єднань        136

4.2.      Класифікація методів зварювання  138

4.3.      Види зварювання тиском     139

 

4.3.1.   Контактне електричне зварювання            139

4.3.2.   Ультразвукове зварювання              140

4.3.3.   Інші види зварювання під тиском  141

4.4.      Види зварювання плавленням        141

4.4.1.   Дугове зварювання  142

4.4.2.   Електрошлакове зварювання           144

4.4.3.   Електронно-променеве зварювання           144

 

4.5.      Хімічне зварювання і різання           145

4.6.      Пайка металів і сплавів         148

 

4.6.      Обладнання для живлення зварювальної дуги     150

4.7.      Комплектні вироби  153

Контрольні питання             155

РОЗДІЛ 5. ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ      156

5.1.      Загальні відомості про обробне обладнання          156

5.2.      Металообробне обладнання            157

 

5.2.1.   Загальна характеристика металообробного обладнання .... 157

5.2.2.   Класифікація і позначення металорізальних верстатів .. 160

5.2.3.   Техніко-економічні показники металорізальних верстатів та основні елементи процесу різання      165

5.2.4.   Конструкція металорізальних верстатів      170

 

5.2.5.   Характеристика окремих видів металорізальних верстатів          171

5.2.6.   Обладнання для обробки металів тиском              187

5.2.7.   Агрегатні верстати та верстати з ЧПУ        190

5.2.8.   Промислові роботи  192

 

5.3.      Обладнання для електрофізичних і електрохімічних методів обробки  196

5.4.      Деревообробні верстати       200

5.5.      Умови постачання, транспортування і зберігання верстатного обладнання    204

Контрольні питання             205

РОЗДІЛ 6. ІНСТРУМЕНТ ТА ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ         206

6.1.      Загальна характеристика інструменту         206

6.2.      Характеристика окремих видів інструменту          208

Зміст

6.2.1.   Металорізальний інструмент           208

6.2.2.   Зуборізний інструмент          213

6.2.3.   Різьбонарізний інструмент  214

6.2.4.   Різьбонакатний інструмент              216

6.2.5.   Ковальський інструмент       217

6.2.6.   Слюсарний інструмент         218

6.2.7.   Електроінструмент    219

6.2.8.   Деревообробний інструмент           219

 

6.3.      Абразивні матеріали й інструменти            220

6.4.      Вимірювальний інструмент             228

 

6.4.1.   Шкальний контрольно-вимірювальний інструмент         228

6.4.2.   Безшкальний вимірювальний інструмент              231

 

6.5.      Правила постачання, приймання і зберігання інструмента .... 233

6.6.      Підшипники  233

6.6.1.   Підшипники ковзання           234

6.6.2.   Підшипники кочення            234

6.6.3.   Класификація підшипників кочення           235

6.6.4.   Умовні позначення і маркірування підшипників  237

6.6.5.   Правила постачання, приймання і зберігання підшипників        239

Контрольні питання             241

РОЗДІЛ 7. ЗАСОБИ ПРОМИСЛОВОЇ АВТОМАТИКИ              242

7.1.      Основні поняття та визначення автоматики         242

7.2.      Електричні апарати  245

7.3.      Постачання, упакування і зберігання пускової і регулюючої електроапаратури            251

7.4.      Вимірювальні прилади         252

 

7.4.1.   Загальні відомості про вимірювання           252

7.4.2.   Види та основні характеристики засобів вимірювань . 256

7.4.3.   Методи вимірювань              261

7.4.4.   Прилади для вимірювання температури    261

7.4.5.   Прилади для вимірювання тиску    268

7.4.6.   Прилади для вимірювання витрат і кількості речовини . 273

7.4.7.   Електровимірювальні прилади        278

7.5.      Умови постачання, зберігання та

транспортування вимірювальних приладів           295

Контрольні питання             296

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ТА

РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ          297

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Оснач Ольга Федорівна

Товарознавство

Промислове обладнання, прилади, інструменти

Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів – Б.А. Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Марченко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 07.12.2006. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 19.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006