Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

1.         Визначте поняття, що таке автоматика і телемеханіка. Назвіть основні елементи їх систем.

2.         Назвіть класифікацію і визначте призначення комуніка-ційних виробів.

3.         Розкрийте призначення датчиків, реле, терморегуляторів, штепселів, вилок, патронів.

4.         Визначте, що таке виміри та назвіть класифікацію вимі-рювальних приладів.

5.         Назвіть та визначте основні характеристики приладів для виміру температури.

6.         Наведіть характеристику приладів для вимірювання вит-рат речовини.

7.         Наведіть характеристику приладів для примірювання тиску.

8.         Розкрийте умови зберігання і перевезення засобів про-мислової автоматики.