Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.4.3. Методи вимірювань : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

7.4.3. Методи вимірювань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Сукупність фізичних явищ, на яких засновані вимірюван-ня, утворює принцип вимірювань. Методом вимірювання нази-вається сукупність прийомів використання принципів і засобів вимірювань. Особливості методу вимірювань пов’язані з прин-ципом використання міри в процесі вимірювань. Вимірюван-ня можуть виконуватися різними способами, що відносяться до двох основних методів вимірювань: методу безпосередньої оц-інки і методу порівняння з мірою.

Метод безпосередньої оцінки характеризується тим, що зна-чення вимірюваної величини, визначають безпосередньо по відліковому пристрою вимірювального приладу прямої дії, на-приклад вимір тиску манометром. Міра в даному випадку бере участь у процесі вимірювання побічно, як основа при попе-редній градуіровці і перевірці приладу. Точність методу безпо-середньої оцінки зазвичай невисока, але простота методу виз-начила його широке застосування на практиці.

Метод порівняння з мірою (метод порівняння) полягає в порівнянні вимірюваної величини із величиною, відтвореною мірою. Він відрізняється постійною участю міри в процесі вим-ірювань, причому за показниками вимірювального приладу оцінюється лише частина вимірюваної величини.

Точність методу порівняння зазвичай значно вище точності методу безпосередньої оцінки, але складність застосовуваної апаратури і самого вимірювального процесу обмежує його зас-тосування.

Розрізняють різновиди методів порівняння: диференціаль-ний (різницевий) метод, нульовий, методи протиставлення, заміщення і збігів.