Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.3. Способи виготовлення конденсаторів постійної ємності : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

1.3.3. Способи виготовлення конденсаторів постійної ємності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Розглянемо найпоширеніші конструкції конденсаторів по-стійної ємності.

1. Рулонна. У цьому випадку тонка плівка діелектрика з двох боків обкладається металевими обкладинками, після чого сис-Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

тема згортається в рулон. Таку конструкцію мають паперові (К41, К42), полістирольні (К71), фторопластові (К72), поліети-лентерефталатні (К73) та інші конденсатори. В якості метале-вих обкладинок використовують тонку фольгу з олова чи алю-мінію, або напилюють на діелектрик тонкий шар провідника. Недоліками цієї конструкції є велика індуктивність та віднос-но мала питома ємність.

2.         Пакетна. У цьому випадку тонкі пластини діелектрика перекладають металевими обкладинками послідовно. Після чого таку систему стискують у пакет, а металеві обкладинки перемикають через одну. Металеві обкладинки теж можуть бути як з фольги, так і напиленими. Така конструкція має не-велику індуктивність, але малу питому ємність. Виготовля-ють слюдяні, скляні, лакоплівкові конденсатори, а також деякі керамічні.

3.         Циліндричні. Діелектрик виготовляють як пустотілу труб-ку, зовнішню та внутрішню поверхні якої металізують. Така конструкція має дуже малу індуктивність, але й малу питому ємність. Тому такі конденсатори використовують як високоча-стотні. Такі конденсатори виготовляють перш за все з керамі-ки (К10, К15).

4.         Оксидні. У цьому випадку діелектриком може служити оксид металу. Наприклад, для конденсаторів оксидно-алюмін-ієвих (К50) це Аl2О3, а для оксидно-танталових (К51) – Та2О3. Одною обкладинкою є металева фольга (анод), а другою (катод) – електроліт, яким пропитують паперовий чи тканинний проша-рок. Такі конденсатори мають велику питому ємність, але відносно низькі напруги та великі діелектричні втрати.

5.         Литі секційні. Таку конструкцію мають керамічні конден-

сатори. З кераміки відливають «гребінку» з тонкими стінками.

Простір між стінками металізують. Такі конденсатори мають

велику питому ємність та малу індуктивність. Це керамічні кон-

денсатори К10, КМ-4, КМ-5 та інші.

Конденсатори знаходять застосування в багатьох радіоелек-тронних пристроях (магнітофони, телевізори, ПЕОМ, підсилю-вачі, передавачі), приводах електродвигунів.

 «Товарознавство»

Здебільшого конденсатори використовуються як елемент коливальних контурів і фільтрів у генераторах, приймачах, підсилювачах (значення номіналу конденсатора визначає вихідні параметри пристрою), а також як елемент ослаблення, згладжування перепадів живлячих напруг, частотних перешкод у радіоелектронних пристроях (значення номіналу конденсатора впливає на показники якості та надійності роботи пристрою) – конденсатори постійної ємності.

Тип діелектрика та конструкція відіграє важливу роль при використанні конденсаторів.

Поліетилентерефталатні конденсатори використовують, як інтегруючі в цифро-аналогових перетворювачах, таймерах, ге-нераторах малих частот.

Полістирольні та фторопластові конденсатори – у контурах, де важливу роль відіграє стабільність параметрів.

Паперові конденсатори – для захисту від індустріальних перешкод, як іскрогасячі.

Комбіновані діелектрики – у ланцюгах з високою напругою.

Оксидні конденсатори в згладжуючих фільтрах.

Керамічні конденсатори – для термокомпенсації при фіксо-ваній настройці контурів.

Приклад маркірування конденсаторів постійної ємності.

Таблиця 1.8.

 

 

Тип

Номінальна

Слюдяні конденсатори

51...10000пФ

Керамічні

КСО-1; КСО-2; КСО-5; СГМ-1;

СГМ-2; СГМ-3;СГМ-4       

1...2200000пФ

КЛГ; КЛС; KM; КТ; КО; КД; K10

Скляні

K21

10...20000пФ

Склокерамічні

СКМ; К22

10...…120000пФ

Номінальна напруга

250...500 В

3...750 В

50...1000 В

12...500 В

 

Розділ 1. Едектронні комплексні вироби

Продовження таблиці 1.8

 

Тип     Номінальна ємність  Номінальна напруга

Склоемалеві

КС      9,1 …1000 пФ           300; 500 В

Метало           паперові        

МБМ   0,05…1мкФ   160 В

Поліст ирольні          

К70-7; K71    0,01...1 … 1 мкФ       160 В

Поліетилен    герефталатні 

К73; К74        0,001 … 1 мкФ          160 В

Лакоп лівкові

К76     0,47...22 мкФ 100 В

Поліка]           збонатні        

К77     0,01...22 мкФ 100 В

Електр            олітичні         

К50; К52        1...470000мкФ           2...250 В

Оксидно- нап            івпровідникові          

КОПП; К53    1...100мкФ     1,6...30 В