Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.6.5. Правила постачання, приймання і зберігання підшипників : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

6.6.5. Правила постачання, приймання і зберігання підшипників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

магниевый скраб beletage

Підшипники з зовнішнім діаметром до 300 мм, масою до 8 кг, класів точності 6, 5, 4 і 2, класу точності 0, спеціального призна-чення або призначені для ремонтних цілей упаковують у короб-ки, які повинні мати наступні написи: найменування або товар-ний знак підприємства-виробника; умовне позначення, кількість і дату упакування підшипника, позначення стандарту.

Підшипники масою понад 8 кг або діаметром понад 300 мм укладають у ящики без коробок. Ящики для упакування підшипників вистилають бітумізованим папером, полімерною плівкою або іншими матеріалами, що гарантують схоронність підшипників при транспортуванні. Транспортують підшипни-ки на заводи масового споживання зазвичай в залізничних, автомобільних і річкових контейнерах не упаковуючи в ящи-ки. У кожний ящик або контейнер вкладають супровідний до-кумент, що включає найменування або товарний знак підприє-мства-виробника, умовне позначення, кількість, дату упакування і клас точності підшипників, позначення стандар-ту. На ящиках указують найменування підшипника і його умов-не позначення; позначення стандарту; кількість підшипник; масу брутто.

Консервація повинна гарантувати захист підшипник від корозії на 12 місяців, а для підшипників, призначених для три-валого зберігання,— на 24 місяці із дня випуску при дотриманні правил зберігання.

 «Товарознавство»

Склади для зберігання підшипників повинні бути сухими (із відносною вологістю повітря не більше 60%). Коливання темпе-ратури на складі в різні періоди року 8...30°С. Склади для збері-гання підшипників обладнують спеціальними стелажами відкри-того типу, полки яких доцільно покрити захисним шаром.

Зберігання і консервація приладових кулькових підшип-ників. При консервації підшипники розміщають в пластмасо-вих пробірках із наступним заливанням маслом. Цей спосіб є досить складним у зв’язку з виготовленням пробірок і, крім того, розконсервація підшипників у споживача вимагає значних тру-дових витрат. Тому часто використовується спосіб упакування підшипників у капсули з поліетиленової плівки з одночасним заповненням їх маслом. Період переконсервації визначається гарантійним терміном зберігання. Операцію переконсервації здійснюють на місцях у споживача на спеціально обладнаних ділянках. По закінченні гарантійного терміну зберігання про-бірки і капсули розкривають, підшипники виймають і уклада-ють у касети для промивання. Після сушіння сліди корозії на підшипниках протирають органічними розчинниками з дода-ванням 6...8% нафтового масла. При виявленні слідів іржі після протирання приладові підшипники бракують.

На транзитному неопалюваному складі підшипники мож-на зберігати в ящиках не більше одного місяця. Ящики встанов-люють на поверхні, що знаходяться на висоті не менше 0,2 м від грунту і на відстані не менше 0,75 м від зовнішньої стіни.

Основне складське приміщення для зберігання підшипників повинно бути, закритим, сухим, опалювальним, вентильованим і захищеним від попадання прямих сонячних променів і шкідливих газів. Підлоги повинні бути цементними, плиткови-ми, паркетними або дерев’яними, фарбованими і без щілин. Висота підлоги над основним грунтом – не менше 0,2 м. Стелажі розташовують на висоті не менше 0,2 м від підлоги і 0,75 м від зовнішньої стіни .Відстань від неекранованих джерел магніт-них полів – не менше 2 м. Температура в приміщенні складу 10...30 °С. Добове коливання температури на складі під час опа-лювального сезону не повинно перевищувати 5°С. При темпе-Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення

ратурі нижче зазначеної межі можлива кристалізація мастила і порушення масляної плівки. Відносну вологість повітря конт-ролюють два рази в добу.

При надходженні підшипник на склад необхідно оглянути упаковку і скласти акт про її стан, вказавши умову перевезен-ня. У холодний час підшипники, що надійшли, необхідно вит-римати в приміщенні (1-3 доби) і тільки потім розкрити. Підшипники в ушкодженій або зволоженій тарі ізолюють від загального складу. Коробки встановлюють на полки і завішу-ють полімерною плівкою від осідання на них пилу. Підшипни-ки з порушенням упаковки підлягають переконсервації; при ви-явленні іржі приладові підшипники бракують.