Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6.6.3. Класификація підшипників кочення : Товарознавство. Промислове обладнання, прилади, інструменти : Бібліотека для студентів

6.6.3. Класификація підшипників кочення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 

Загрузка...

Шдшипники кочення мають різні конструктивні різновиди, що визначають їх класифікацію:

♦ за напрямком діг сприйманого навантаження - радіальні, що сприймають навантаження, що діє перпендикулярно осі обертання підшипника; упорні, розраховані на наван-таження, що діє уздовж осі обертання підшипника; раді-

 «Товарознавство»

ально-упорні - під комбіноване навантаження, що одно-часно діє на підшипник у радіальному й осьовому на-прямках, причому переважним може бути як осьове, так і радіальне навантаження; упорно-радіальні - в основно-му під осьове навантаження; конусні.

♦          за формою тіл кочення - кулькові і роликові. Роликопід-шипникі залежно від форми роликів розділяють на на-ступні групи: із короткими циліндричними роликами; із довгими циліндричними роликами; із витими роликами; із голчастими роликами; із конічними роликами; із сфе-ричними роликами;

♦          за числом рядів тіл кочення - одно-, двох-, чотирьох- і багаторядні;

♦          за основними конструктивними ознаками - такі, що само-установлюються, і такі, що не самоустановлюються; із ци-ліндричним або конусним отвором внутрішнього кільця; одинарні або подвійні; здвоєні, зтроєні і т.ін.

Вибір типа підшипника залежить від його призначення та умов роботи. Для малих навантажень використовують зазвичай кулькові підшипники. При більш значних навантаженнях та діаметрах (d>100 мм) застосовують роликові підшипники. Конічні роликопідшипники, що мають більшу ванта-жопід’ємність та зручно регулюються, використовують при складних навантаженнях, особливо у автомобілебудуванні. Якщо вал повинен допускати осьові переміщення, що обмежені певними розмірами, слід використовувати однорядні роликоп-ідшипники. Голчасті підшипники із внутрішнім кільцем або без нього, для яких характерний невеликий зовнішній діаметр, зна-ходять застосування при обмежених габаритах опори. Кулькові підшипники менш вимогливі до змащування, ніж роликопід-шипники, тому їм слід віддавати перевагу в умовах експлуа-тації, що не потребують частого змащування або огляду. Там, де необхідне часте розбирання, більш зручними є підшипники відкритих типів (однорядні роликопідшипники, конічні роли-копідшипники, магнетні кулькові підшипники).

Розділ 6. Інструмент та підшипники кочення