Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.5. Картон коробковий : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

2.5. Картон коробковий


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Відповідно до діючого ГОСТу на картон коробковий, до мате-ріалів для виготовлення споживчої тари належить картон одно- і двошарового формування: хромовий — крейдований або некрей-дований із біленої целюлози; хром-ерзац — крейдований і не-крейдований із біленої і небіленої целюлози, деревинної маси і макулатури; коробковий — із небіленої целюлози, деревинної маси і макулатури (рис. 2.2).

 

1 2

3

4

Рис. 2.2. Структура картону типу «хром-ерзац»:

1 — крейдовані шари (1 або кілька);

2 — верхній шар (білена або небілена целюлоза, деревинна маса,

знебарвлена макулатура); 3 — середні шари (товстий шар із дешевої сировини);

4 — нижні шари (один або кілька шарів якісної сировини).

Коробковий картон для виготовлення упаковки повинен мати:

•          добре сполучення крейдованого покриття з картоном і шарів між собою;

•          мінімальну скручуваність картону, який лежить у стопі;

•          добрі друковані властивості і якісне закріплення фарб;

•          достатню здатність до лакування навіть невеликою кількіс-тю лаку;

•          відповідну ступінь відносної вологості в дозволених межах.

Залежно від застосування коробковий картон виготовляється

Таблиця 2.7

декількох типів (табл. 2.7 ).

ОСНОВНІ ТИПИ КОРОБКОВОГО КАРТОНУ

 

Підгрупи        Характеристика        Сфера використання

Хромовий      Крейдований або некрей-дований із біленої целю-лози            Для споживчої тари з ба-гатокольоровим друком

Хром-ерзац    Крейдований або некрей-дований із біленої або не-біленої   целюлози,   дере-винної маси і макулатури    Для споживчої тари з од-но- і багатокольоровим друком

Коробковий   Із небіленої целюлози, де-ревинної маси і макула-тури  Для споживчої і групової тари без друку

 

Для виготовлення упаковки в ЄС застосовується картон, який відповідно до Європейської класифікації має такі позначення: U — некрейдований, G — крейдований, GG — литий крейдова-ний, UC — картон хром-ерзац, GC — картон хромовий, D — ду-плекс-картон, T — триплекс-картон, Z — целюлозний картон. Бі-льшість макулатурних видів картону мають марку GD-2, а картон із первинних волокон — GC-2.

За способом виробництва (складом) виділяють три основні групи:

•          SBB (SBS) — Solid Board (Solid Bleached Sulphate) — суто целюлозний картон (SBS — із небіленої целюлози);

•          FBB — Boxbosrd –коробковий картон (частіше хром-ерзац), призначений для виготовлення складної тари;

•          WLC — White Lined Chipboard (Recycled fibre — based board) — макулатурний крейдований картон.

28

Кожний із цих сортів може бути кількох видів. Коробковий кар-тон поставляється в рулонах, бобінах (товщиною 0,9 мм) і листах

(товщиною більше 0,9 мм). Картон для виготовлення споживчої і групової тари повинен відповідати певним вимогам (табл. 2.8).

Таблиця 2.8

НОРМИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КАРТОНУ ДЛЯ СПОЖИВЧОЇ ТАРИ

 

Найменування показників   Норма для картону

 

            хромового, хром-ерзацу       коробкового

Маса картону 1 м2, г            170—850        170—2500

Товщина, мм 0,3—1,5          0,3—3

Жорсткість при статичному перегинанні в попе-речному напрямі, Н-см для картону масою 1 м2, г

— 600—2500 1,6—30           «

Опір розшарування , Н         90—150          60—120

Межа міцності при розшаруванні   140—180        130—170

Гладкість, С   40—100          120—200

Шорсткість, мл/хв     15—150          150—300

Енергія зв’язку, Дж/м2         80—140          70—130

Білизна, %      73—86            —

Вологість, %  5—12  5—12