Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15. ОСОБЛИВОСТІ УПАКУВАННЯ ОКРЕМИХ ГРУП НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

15. ОСОБЛИВОСТІ УПАКУВАННЯ ОКРЕМИХ ГРУП НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Упакування косметичної продукції

При упакуванні косметичної продукції важливим є вибір ма-теріалу для виготовлення упаковки, її об’єм, місткість та інші чинники. Пакувальна одиниця товару складається із споживчої тари (баночка, туба, флакон) і футляра (картонна упаковка), але споживчу тару для косметичної продукції переважно називають упаковкою.

Об’єм упаковки для косметичної продукції повинен бути та-ким, щоб споживач мав можливість використати цю продукцію протягом строку її придатності.

При визначенні оптимального розміру упаковки косметич-них виробів необхідно враховувати такі фактори: масу порції крему при одноразовому використанні, рекомендації щодо за-стосування, тривалість курсу застосування; термін придатності крему.

Упаковку вітчизняних кремів уніфіковано за розмірами. Пере-важно використовується однакова за місткістю упаковка для кремів різних за призначенням, місцем нанесення, частотою ви-користання та нормам витрат.

Після відкривання упаковки з кремом і при використанні в нього попадають бактерії у кількості, яка прямо пропорційна діаметру отвору і ступеню взаємодії з руками людини в процесі вилучення крему. Тому упаковка крему в тубі має перевагу над баночками з широким отвором, а флакон з диспенсером (для дозованого спожи-вання) — над звичайним флаконом. Зараз створюються капсульова-ні косметичні препарати (капсули, ампули) для одноразового вико-ристання малих порцій крему дискретно у міру потреби.

Упаковка косметичних кремів, поряд з різними функціями, володіє інформативністю, тобто є носієм маркування. Косметичні

товари безпосередньо контактують з організмом людини, і тому інформація про них бажана більш детальна та чітка.

Для фасування багатьох парфумерно-косметичних виробів усе більше використовують вертикальні туби, які мають ряд переваг, зокрема функціональність і декоративність. Вони обмежують до-ступ повітря до препарату і порівняно дешеві.

Популярною вважається економічна упаковка, яка передбачає використання поліетиленової м’якої тари, замість твердої або фа-сування косметичних засобів у флакони, туби, зроблені із порів-няно дешевих матеріалів з мінімальним дизайном.

Усе більшого поширення набуває виробництво дрібної тари — до 50 мл.

Підбір упаковки в основному залежить від властивостей ко-сметичної продукції, яка буде контактувати з упаковкою. На-приклад, фарби для волосся упаковують у газонепроникні мате-ріали — переважно металеві туби, оскільки кисень повітря легко окислює інгредієнти, які входять до складу барвника. У випадку упакування продуктів, що містять леткі розчинники, спеціалісти рекомендують використовувати спеціальні марки поліетилену високої густини, який інертний до цих продуктів і відносно непроникний. Засоби догляду за шкірою з легкоокис-лювальними біологічно активними компонентами повинні бути надійно захищені від світла і різкого перепаду температур пові-тря. Для зберігання такої косметики використовують флакони і різноманітні баночки із поліпропілену. Для упакування шампу-нів, піномиючих засобів, а також лосьйонів і гелів часто вико-ристовують упаковку із ПЕТ.

Скло використовується для виготовлення елітної упаковки пе-реважно дорогих сортів парфумерії і косметики. Найбільшим по-питом користується молочно-біле — онікс (Pond’s), а також без-кольорове матове («срібна лінія» і «золота лінія») скло.

Усе більшої популярності набувають композиційні матеріали, що дозволяє отримувати упаковку з новими властивостями. На-приклад, багатошарові полімерні туби знайшли широке викорис-тання для зубних паст. Вони забезпечують тривале зберігання аромату в упаковці. Використання натуральних олій і жирів у складі товару вимагає упаковки з підвищеними бар’єрними влас-тивостями.

За результатами досліджень польських споживачів, для одно-го і того самого крему 32,1 % опитаних надали перевагу полімер-ній тарі, 29 % — скляній, 20,6 % — полімерні туби. Металева упаковка (туби і коробочки) користуються попитом у 1,5 % рес-

пондентів. Результати досліджень показали, що жінки після 35 років надають перевагу скляній тарі — 44 %, полімерній упаковці 30 % і дуже рідко полімерні туби — 12 %. У віковій групі до 35 років результати були протилежними: близько 20 % опитаних надають перевагу скляній тарі для косметики, понад 30 % — по-лімерній і 25 % — тубам.

Від конструкції упаковки залежить кількість консервантів, що додаються у косметичний засіб. Наприклад, у баночках цей засіб найменш захищений від дії довкілля, тому косметика в такій тарі повинна мати відповідний захист за допомогою консервантів. Також бажано використати захисну мембрану або плівку зі спе-ціальної фольги, яка захистить косметику до часу її першого ви-користання. Більш оптимальним можна вважати випуск космети-ки в тубах або упаковці з дозаторами. У тубах обмежується контакт косметичного засобу з довкіллям. У них можна випуска-ти різні види косметичної продукції і вони дешевші порівняно з іншими видами упаковки. Дозатори видають певну невелику кі-лькість засобу, і тільки ця його частина безпосередньо контактує з повітрям.

Недорога косметика для молоді краще реалізується в тубах і флаконах з дозаторами, а косметичні препарати середнього ціно-вого сегмента — у полімерних або скляних баночках.

Для ексклюзивної косметики перевага надається класичній упаковці із скла і картону.

При підборі форми враховують особливості фасування і мар-кування. В’язкі засоби — шампуні, бальзами, гелі для душу не бажано фасувати у високі флакони. Конструкція флаконів із жор-стких матеріалів, не доповнених насадками-дозаторами, повинна бути достатньо плоскою, яка легко стискується для видавлюван-ня косметичного засобу. Перспективною вважають економічну упаковку «Доу-пак».

При розрахунку розміру упаковки для косметичної продукції враховують масу порції при одноразовому використанні, рекомен-дації щодо частоти використання, тривалості курсу використан-ня, строку придатності.

Упаковка мінімальних розмірів дозволяє виробнику додавати в продукцію консерванти в меншій кількості.

У літературі наводяться дані про раціональні розміри упаков-ки для кремів різного призначення (табл. 15.1).

Останнім часом значного поширення набула мінімальна упа-ковка місикістю 10—15 мл, вона може бути тестером, пробною дозою або дорожнім засобом.

Таблиця 15.1

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ОБ’ЄМ УПАКОВКИ ДЛЯ КРЕМУ

 

Групи кремів Місткість упаковки, г

 

            Гарантійний строк зберігання, місяців

 

            6          12

Для шкіри навколо очей      до 20   20—40

Для вій           не > 6  6—9

Для обличчя  не > 35           35—65

Для рук           не > 80           70—150

Для ніг            80—85            85—170

Для волосся   110—120        220—340

Для тіла          250—300        до 600

У дизайні перевага надається неблискучій, глазурованій упа-ковці.

Для частини виробів лікувального призначення переважаючим є білий колір у поєднанні з пастельними тонами. Сонцезахисні за-соби доцільно упаковувати у тару яскравого, теплого, енергетич-ного кольору — червоного, оранжевого і коричневого. По-пулярними залишаються прозорі відтінки — зелений, червоний, синій, золотий і сріблястий кольори, а також мідний і металевий відливи.

Сучасні упаковки для парфумерно-косметичної промисловості

В останні десятиріччя XX століття упаковка зайняла пріоритет-ні позиції в економіці індустріально розвинутих країн світу. Спе-ціалісти стверджують, що в період до 2010 р. найбільшим попи-том буде користуватися упаковка для парфумерно-косметичних товарів. Це обумовлено тим, що ряд косметичних засобів відно-ситься до товарів першої необхідності і на сучасному рівні роз-витку цивілізації та культури косметичні засоби, а відповідно і упаковка для них, будуть постійно бажані.

Тривалий час у товарознавстві упаковка розглядалась переваж-но як фактор, що зберігає якість товарів, а це призвело до відсут-ності вимог до неї як самостійного спрямування.

Для упаковки косметичних товарів МОЗ України дозволяє ви-користовувати полімерні матеріали, які застосовуються для упа-кування харчових продуктів, хоч окремі види косметичних засо-бів містять у своєму складі агресивні й до кінця не вивчені компоненти (наприклад, поверхнево-активні речовини, емульга-тори, жири, кислоти, біологічно активні речовини).

Поки що практично відсутні експериментальні дані щодо змі-ни споживчих властивостей полімерної упаковки при контакті з косметичними засобами в реальних умовах.

Основними пакувальними матеріалами для косметичної про-дукції є полімери — поліетилен, поліпропілен, полістирол і полі-етилентерефталат. Вибір того чи іншого матеріалу залежить від властивостей косметичної продукції, яка буде знаходитись у кон-такті з упаковкою. Так, наприклад, фарби для волосся упакову-ють у газонепроникні матеріали — переважно в металеві туби, оскільки кисень повітря легко окислює інгредієнти, які входять до складу фарби. У випадку упакування продуктів, які містять розчинники, спеціалісти рекомендують застосовувати спеціальні марки поліетилену високого тиску, який інертний до цих продук-тів і відносно непроникний.

Засоби догляду за шкірою з легкоокислювальними біологічно активними компонентами повинні бути надійно захищені від світ-ла і різкого перепаду температури повітря. Для зберігання такої косметики використовують флакони та різноманітні баночки із поліпропілену. Поліпропілен міцний, жиростійкий, перешкоджає проникненню кисню повітря і водяних парів.

Стиролакрилонітрил (САН) — прозорий, хімічностійкий, удароміц-ний матеріал і перспективний для упакування косметичних виробів.

Поліетилентерефталат має низьку проникність для ароматич-них речовин, добру стійкість до жирів, прозорий, що й обумов-лює широке застосування для упакування косметики.

Значну частку шампунів, піномиючих засобів, а також лось-йонів і гелів фасують у тару із поліетилентерефталату.

Скло залишається важливим матеріалом у виготовленні упа-ковки для парфумерно-косметичної продукції. Особлива роль йо-го у виготовленні елітної упаковки для дорогих сортів парфумерії і косметики. Найбільшим попитом користується молочно-біле — онікс (Pond’s) і безкольорове матове скло.

Усе більшої популярності набувають композиційні матеріали, що дозволяє отримувати упаковку з новими, несумісними влас-тивостями. Наприклад, багатошарові полімерні туби знайшли широке застосування для зубних паст.

Більше 20 підприємств України виробляють упаковку для парфумерно-косметичної промисловості. Новий продукт часто поєднується з новою упаковкою і включає оновлений дизайн і перспективні матеріали. Прикладом можуть служити такі матері-али, як Easter PETG і «Soft touch».

Easter PETG співполістер 6763 — це прозорий термопластич-ний полімер. Він застосовується для виготовлення екструзійної плівки і листа, туб і екструзійновидувної тари. Матеріал блиску-чий, прозорий, що відповідає косметичній упаковці сучасного дизайну.

Кінцева «G» вказує на використання гліколю при виготовлен-ні поліестеру, завдяки чому можна створювати флакони, туби без шва. Крім того, матеріал характеризується високими бар’єрними властивостями, жиро-, водонепроникністю, стійкістю до реакцій-ної дії зовнішнього середовища. Тару із такого матеріалу можна переробляти, оскільки він екологічно чистий.

«Soft touch» — це двошаровий матеріал із бархатисто-шовковою поверхнею. Внутрішній шар виконується зі звичайно-го поліетилену або поліпропілену, а зовнішній включає велику кількість тальку, що й створює відчуття м’якості.

Ці матеріали можна замінити полівінілхлоридом при екструзії м’якої плівки. Базовий колір — напівпрозорий, але можливе за-барвлення в будь-який інший. Матеріал має добрі протиударні характеристики, відповідає всім міжнародним стандартам і при-датний для спиртовмісної продукції та жирних середовищ.

Найбільше нових позицій з’являється серед дезодорантів, ша-мпунів, гелів для душу і піни для ванн. Дезодоранти доповнюють своє лідерство різноманітністю упаковки: кулькові, висувні, тю-бикові, аерозольні тощо.

За останні роки утворились нові сегменти продукції, упаковка яких має ряд відмінних ознак. Наприклад, дитяча косметика має ха-рактерні ніжні відтінки в кольоровому оформленні, флакони у ви-гляді іграшок-звірят і особливо безпечні матеріали виготовлення.

Перше місце за обсягом споживання (туб у штуках) належить ринку парфумерно-косметичної продукції і засобів особистої гі-гієни (лідерство належить зубним пастам). На даний час 99,5 % виробленої у світі пасти упаковують у туби. Виняток (0,5 %) ста-новлять ті марки зубної пасти, які надходять у реалізацію у фла-конах, обладнаних спеціальними дозаторами. Значна частка туб використовується для фасування кремів (для обличчя, рук тощо), піномиючих засобів — шампунів, гелів, бальзамів, емульсій, за-собів для укладання волосся.

Пластикові туби (екструзійні, коекструзійні) переважають за популярністю алюмінієві та ламінатні. Останнім часом підвищу-ється зацікавленість виробників до ламінатних туб.

Разом з косметичною галуззю активно розвивається і ринок «космецевтики» — косметики, рецептури якої включені особливі складники (екстракти лікарських трав, мінералів, водоростей, лі-кувальних солей, продуктів бджільництва тощо). Продукти «кос-мецевтики» належать групи парафармацевтики — «біля фарма-цевтичної» продукції. Тому виробники «космецевтики» застосову-ють переважно алюмінієві туби, які мають найбільш надійні бар’єр-ні властивості, що особливо важливо для кремів, гелів.

На ринку парафармацевтики відомі й інші види туб — пласти-кові та ламінатні (бальзами, креми, гелі). На світовому ринку туб проводяться інноваційні розробки — hands free (з різними внут-рішніми механізмами), унікального зовнішнього оформлення.

У США кращою вважають п’ятишарову коекструзійну тубу з невидимим бар’єром, яка попереджує випаровування парфумерних інгредієнтів вмістимого. Хвостова частина прозорої туби прикра-шена золотою фольгою (метод гарячого тиснення), а фактурна насіч-ка поруч з горловиною повторює насічку на кришці туби.

Вторинною упаковкою для парфумерної продукції залишаються: коробочки, переважно картонні, в які укладають флакони з духами, одеколонами; маленькі целофанові мішечки білого кольору з лого-типом (косметична продукція). Упаковані таким способом баночки нагадують дорогі екзотичні фрукти, загорнуті у білий папір.

Розроблені нові технічні пристрої для забезпечення раціональ-ного використання препаратів і полегшення користування упако-вкою. Наприклад, відкидна кришечка «фліп-офф» упевнено виті-сняє з туб і флаконів кришки, які загвинчуються.

Новинкою є дозатор — диспенсер, який чітко контролює подачу вмістимого флакону, не дозволяє проливати лосьйон, шампунь.

У косметичній упаковці застосовують різноманітні закупорки від пробкових і притертих скляних кришок до високотехнологіч-них диспенсерів, а також багато стилізацій.

Упакування сухих будівельних сумішей

Сухі суміші — це суміш твердих сухих компонентів, які виго-товляються у виробничих умовах і використовуються на будів-ництві та ремонтних роботах. Упаковка відіграє важливу роль як засіб просування сухих сумішей на ринок, оскільки якість продук-

ту на першому етапі асоціюється з якістю упаковки. Упаковка сухих сумішей повинна приваблювати увагу покупців, бути зруч-ною для перевезення, складування та споживання, міцною і чис-тою, забезпечувати збереженість продукту.

Поширені три основні види упаковки сипких продуктів: міш-ки, біг-беги (м’які контейнери) і дрібні фасовки (пакети). Біг-беги вважаються транспортною упаковкою, маса упаковки становить від 500 до 2000 кг, мішки — переважно транспортна упаковка, масою від 5 до 50 кг, і пакети — масою 1—5 кг.

Мішки потребують певної ручної праці і тому маса окремих будівельних сумішей може коливатись у певних межах. Напри-клад, цемент і дешеві сухі суміші фасують по 50 кг, а дорогі — переважно по 25 кг, тоді як у Європейських країнах регламенто-вана маса мішка з цементом і сухими сумішами становить 25 кг. Мішки перевозять у пакетованому, та і у не пакетованому вигля-ді. Пакетування — це формування транспортної упаковки масою 1000—2000 кг.

Мішки паперові використовують для фасування, транспорту-вання та зберігання різних порошкових, сипких продуктів і мате-ріалів. Вони характеризуються повітропроникністю, екологічною чистотою й легким укладанням на піддони. Багатошаровість па-перового мішка дозволяє підібрати оптимальне співвідношення розміру і міцності. Крім будівельних матеріалів паперові мішки використовують для упакування деревного вугілля, різних комбі-кормів, кормів для домашніх тварин, для заморожених продуктів харчування.

Розрізняють багатошарові мішки: склеєні і зшиті, відкриті й закриті. Загальна кількість шарів паперу в мішку може досягати 6. Склеєні мішки мають перевагу над зшитими щодо економії папе-ру, технології виготовлення та експлуатації. У закритих мішках при формуванні одного із днищ монтується спеціальний клапан для завантаження матеріалів. Інструкція клапана така, що після заповнення мішка клапан під тиском вмістимого закривається і щільно закупорює мішок. Сухі суміші фасують переважно в за-криті мішки із внутрішнім клапаном, який сам закривається.

Пакети із полімерних матеріалів для непродовольчих товарів поділяються на два типи: І — з прямим дном без клапанів (від І-1 до І-12), з клапаном (І-13, І-14); з фальцями (І-15 і І-16); ІІ — з прямокутним або шестикутним дном (ІІ-1 і ІІ-2).

Їх виготовляють з різних видів плівок залежно від вимог, які ставляться до упаковки конкретних видів продукції. Матеріали для виготовлення пакетів, призначених для упакування іграшок,

повинні бути допущені МОЗ. Товщина плівки встановлюється нормативними документами на пакети для конкретних видів продукції з урахуванням вимог до їх збереженості.

Якість поверхні пакетів, крім швів, повинна відповідати вимо-гам стандартів на полімерні плівки, з яких вони виготовлені. Внутрішня поверхня пакета не повинна злипатися. Шви мають бути без пропусків клею, зварні шви — герметичними, якщо це передбачено стандартом на пакети конкретних видів продукції. Нормується також і міцність швів пакетів.

Пакети одного типорозміру і матеріалу закладають у стопу від 100 до 1000 штук. Стопи пакетів скріплюють стрічкою звичайною або липкою, їх формують у кіпи і загортають в обгортковий папір або закладають у мішки із термозварних плівок і герметизують.

У кожну кіпу вкладають або наклеюють ярлик з інформацією про найменування або марку матеріалу, з якого виготовлений па-кет, тип і розмір пакета, кількість пакетів у кіпі, номер пакуваль-ника, позначення стандарту.

Кіпи зберігають у штабелі висотою не більше 2,5 м у закритих складських приміщеннях, в умовах, встановлених для полімер-них плівок.

Пакети із плівкових матеріалів для промислових товарів ви-пускають згідно з галузевим стандартом відповідних розмірів з певної товщини плівки. Частина пакетів виготовляється з руч-ками або з клапанами відповідно до зразків-еталонів. Для паке-тів використовують різні полімерні плівки, у тому числі й ко-льорові.

При оцінці якості звертають увагу на зовнішній вигляд, стій-кість малюнку флексографського друку та міцність шва.

Маркування включає розмір пакета, їх кількість у пачці, дату випуску, масу упакованого місця (при груповій упаковці).

Вироби одного розміру й рисунка укладають у стопи від 50 до 500 штук, а потім у поліетиленовий пакет і заварюють.

Упаковку стопи комплектують у пачки по 5—10 штук, закла-дають у мішки із термозварних плівок і заварюють. Маса мішка допускається до 25 кг.

Пакети розмірами 500 х 550 мм комплектуванню у пачки не підлягають.

Зберігають пакети на піддонах у складських приміщеннях без потрапляння прямих сонячних променів при температурі від 5 до 10 °С на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів. Гаран-тійний термін зберігання пакетів — 6 місяців з дня одержання їх замовником.