Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4. Картон пакувальний : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

2.4. Картон пакувальний


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Картон пакувальний виготовляють із чистої целюлози або з добавкою макулатури. Його зручніше класифікувати з виділен-ням кінцевого застосування і пов’язаної з ним переробки, ніж за видом використаного волокна (вихідна целюлоза або макулату-ра). У Міжнародній торговій практиці частіше використовують таку класифікацію пакувального картону:

• картон з біленої целюлози (SBS, SBB) виготовляється зі 100 %-во біленої целюлози та використовується для високоякіс-ної упаковки харчових продуктів і товарів;

•          картон для складних коробок (FBB) може вироблятися із суміші первинних волокон целюлози. Він має більш високі, порі-вняно з іншими видами, міцнісні характеристики. Цей клас включає картон крейдований, крейдований з білим верхнім ша-ром та інші різновиди.

•          макулатурний картон (WLS) має багатоцільове призначення. Роз-повсюджена німецька назва цього картону — дуплекс — найбільш то-чно відображає ідею появи такого класу пакувального картону. WLS (white lines clipboard) означає, що цей картон з білим верхнім шаром.

Пакувальний картон із небіленої целюлози має кращі показ-ники жорсткості, вологостійкості та опору роздирання, ніж кар-тон із біленої сульфатної целюлози, а також вищі міцністні харак-теристики і властивості друку, ніж картон із макулатури.

Розрізняють багато типів, марок і різновидів пакувального картону. Частина з них має англомовне походження. В Європі та-кож часто застосовують німецькі позначення (табл. 2.6). Вони починаються переважно з букви G — перша буква німецького слова gestrichener (крейдований).

Таблиця 2.6

Позначення

англійське      німецьке

SBB, SBS       Z

Coated SBB, coated SBS       GZ

SUS, SUB       —

CUK, CNK    —

FBB     UC, UT

Coated FBB    GC, GT

CB       UD

WLC   GD

ПОЗНАЧЕННЯ ПАКУВАЛЬНОГО КАРТОНУ

 

Назва  Англійська назва

Крейдований   картон  із біленої целюлози          Solid bleached board Solid bleached sulfate

Крейдований   картон  із біленої целюлози          Coated solid bleached board

Крейдований   картон  із небіленої целюлози      Solid unbleached sulfate

Некрейдований картон із небіленої целюлози      Coated unbleached kraft

Картон коробковий типу хром-ерзац        Folding box board

Картон коробковий типу хром-ерзац крейдований        Coated folding box board

Картон  крейдований   із макулатури        Chipboard

White tined chipboard

Картон багатошаровий крейдований з викорис-танням макулатури

Технологія різноманітних видів одношарового картону вклю-чає розмелювання, відливання, пресування, сушіння. Багатоша-рові і профільноорієнтовані види картону виробляють із застосу-ванням склеювання, екструзійного нашаровування, зварювання та інших технологічних операцій.

За складом і технологією отримування допоміжні пакувальні матеріали поділяють на такі типи:

•          металеві (пресовані, штамповані, гарячо- і холоднокатані тощо);

•          полімерні (відлиті, екструдовані, пресовані т. ін.);

•          комбіновані (співекструзійні, склеєні, зварені тощо). Отримання допоміжних пакувальних матеріалів без визначеної

форми (клеї, лаки, фарби, покриття тощо) здійснюється: агломеру-ванням, змішуванням, розчиненням, гранулюванням тощо. Відпові-дно розрізняють матеріали агломеровані, гранульовані та інші.

Таро- і допоміжні матеріали також поділяють за покриттям, кольором, фактурою, текстурою, декоруванням і художнім офо-рмленням (друк, декалькоманія, тиснення тощо).