Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.10. Упакування смакових товарів : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

14.10. Упакування смакових товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Горілка і лікеро-горілчані вироби. На стійкість лікеро-горілча-них виробів суттєво впливає якість скла пляшок. Для його оцінки застосовують методи контролю хімічної корозії з метиленовим синім, водостійкості за результатами титрування водної витяжки 0,01 н розчином соляної кислоти.

При зберіганні горілки велике значення має матеріал спожив-чої тари, оскільки в цей період у продукті відбуваються процеси окислення, вилужування окремих компонентів із води. При вико-ристанні скляних пляшок необхідне якісне скло, що можна оці-нити за водостійкістю тари.

Важливою функцією пакування лікеро-горілчаних виробів є захист споживача від фальсифікованої продукції, тому частка вар-тості елементів пакування постійно зростає.

Для більшості фірмових видів горілок вищого класу і якості, важливим елементом можна вважати форму пляшок, її дизайн, особливості обробки і декорування скла з якого виготовлено та-ру, високоякісна поліграфія і своєрідна пробка. Ексклюзивна пляшка характеризує особливості горілки, наявність на дні пляш-ки прорізів свідчить про використання сучасного обладнання. Декорування надає пляшці особливий шарм, перетворюючи її в оригінальну і неповторну. Дизайнерське рішення у більшості ви-падків є гарантом захисту продукції від підробки.

Особливо важливим стає фірмовий стиль пляшок. При оцінці пляшок ураховують бездоганну прозорість, блиск, відображувальну і заломлювальну здатність, різноманіття кольорових відтінків. Крім того, дуже важливим для скляної упаковки вважають гігіє-нічність, відсутність взаємодії із продуктом, можливість герме-тичного закупорювання, високу технологічність. В оформленні пляшок для горілки набуло поширення травлення або сатинуван-ня всієї поверхні чи у вигляді малюнку. Завдяки цьому можна підбирати індивідуальність упаковки.

Найбільш ефективним методом захисту від підробок вважа-ється декорування пляшок методом шовкотрафаретного друку з наступною термічною обробкою. Значна товщина нанесеної фар-би забезпечує насиченість, яскравість кольорів, дозволяє закри-вати навіть нерівну жорстку поверхню. При цьому гарантується висока якість друку і довговічність виробів. Після нанесення ма-люнка вироби проходять термічне оброблення, чим досягається висока ступінь стійкості при механічній дії.

У розроблених фірмами дизайнах пляшок вдається отримати неординарні і неповторні ефекти, які дуже важко підробити і фаль-сифікувати. Зокрема, це стосується повноколірного декорування з використанням фарб, які містять дорогоцінні метали — золото і платину.

Важливе місце займає форма пляшок. За останні роки з’явили-ся пляшки у вигляді графінів, снарядів, крапель, рушниць, тварин та інших нестандартних форм.

Якість горілки повинна прямо пропорційно відображатися у якості упаковки, смак горілки має підкріплюватися відповідним дизайном етикетки, прозорість напою гармонійно поєднуватись із прозорістю і вишуканою формою пляшки.

Найбільш важливими елементами захисту горілчаних напоїв є: закупорювання пляшки високим ковпачком, подвійне лазерне маркування на ковпачку та на горловині пляшки, етикетці, контр-етикетці (рис. 14.5). Оригінальним за конструкцією є полімерний контроль-дозатор, який не виймається із вінчика без пошкоджен-ня та не дає можливості залити продукт у пляшку повторно. На-дійним захистом вважається термоіндикаторне зображення на етикетці і голограмі.

Важливе місце займає контроль інформативності етикетки, її розміщення на пляшці. Етикетка, нанесена не у виробничих умо-вах, може бути на різній висоті, часом наклеєна з перекосом, який перевищує функціональну похибку етикетувальних машин. На зворотній стороні етикетки саморобним пристроєм наноситься клей не поперечними смужками, а іншим шляхом і на етикетці помітні сліди від пензля. При нанесенні клею за допомогою ро-лика спостерігається неперіодичність розташування смужок клею або їх непрямолінійність. Часом на клейовому шарі такої етикет-ки можуть залишатися відбитки пальців рук або інші сторонні с-ліди. Якщо на поверхні пляшки є сліди зсуву етикетки і повтор-ний контур — відхилення від заводської технології, то це може свідчити про втручання людини в даний процес. Порушення цілі-сності етикетки також може підтверджувати про її переклеюван-ня. Наявні залишки старого клею характеризують повторне вико-ристання тари. Часом можуть бути частки або ділянки сторон-нього паперу чи відшарування паперу.

Ознаками закупорювання пляшки саморобним пристроєм мо-жуть бути: наявність кутового люфту пробки близько або більше ½ оберту, на завальцьованій поверхні наявні брижі, завальцьову-вання зроблено з перекосом — один край явно нижчий за інший, юбку завальцьовано нерівномірно — один бік чи окремі ділянки

не прилягають до горловини, на завальцьованій поверхні юбки є порушення лакофарбового покриття, різь накатано не повністю за довжиною і глибиною, на поверхні накатаної різі наявні по-шкодження лакофарбового покриття, порушення цілісності мате-ріалу пробки.

 

Рис. 14. 5. Зони контролю від фальсифікації

Іноді дата закупорювання на бічній поверхні пробки може не збігатися з датою на етикетці чи контретикетці, що підтверджує закупорювання саморобним пристроєм.

Окрім того, етикетка на пляшці може бути наклеєна з пере-косом, який перевищує функціональну похибку етикетувальних

машин. Допустиме відхилення розміщення етикетки нанесеної у виробничих умовах, не повинно мати кут між віссю пляшки і віссю етикетки більше 1,3 °. Такий кут відповідає зміщенню a (рис. 14.6).

 

кут перекосу; а

довжина етикетки.

де G

 

 

a

Рис. 14.6. Контроль перекосу етикетки

tgG

 

L

; звідки a = L-tgG,

величина перекосу; L

Під час зберігання алкогольних напоїв у пляшках із ПЕТ ви-явлено проникнення крізь їх стінки води й етанолу. Швидкість проникнення води значно вища, ніж етанолу, що призводить до підвищення концентрації спирту, особливо під час зберігання на-поїв у пляшках малої місткості за підвищених температур. Наво-дяться дані, що протягом 12 місяців зберігання при із 23 ºС у пляшках із ПЕТ місткістю 0,2 л концентрація етанолу підвищи-лась із 40 до 40,9 об. %.

Допустимі збільшення вмісту спирту (0,3 об. %) у пляшках із ПЕТ місткістю 0,5 л у 40 %-й горілці досягнуто через 130 діб зберігання при температурі 33 ºС, а в 1 л — протягом 170 діб.

Упакування виноградних вин. Скляна пляшка — традиційна тара для вина. Перші недосконалі скляні пляшки з’явилися у XIV ст. Вони були зроблені із тонкого та крихкого скла і погано підходили для зберігання вина. У XVIІ ст. стали використовувати вже товстостінні пляшки, виготовлені в Англії і Голландії.

Форма, розмір, колір пляшки несе в собі інформацію про вино. Циліндрична форма більшості пляшок обумовлена зручністю їх горизонтального зберігання в погребах. У такому стані пробка залишається вологою, тим самим захищає вино від контакту з повітрям.

Зараз у світі існує багато різновидів скляної тари для вин. За формою їх поділяють на сім основних типів:

•          бордоська — з крутими «плечиками», що призначена для утримання можливого осаду, є найрозповсюдженішою і викорис-товується для зберігання вина;

•          бургундська — пляшка з покатими «плечиками»;

•          рейнська — пляшка витягнутої форми;

•          провансальська — пляшка, яка нагадує амфору;

•          шампанська — товстостінна пляшка, здатна витримувати високий тиск;

•          боксбойтель — пляшка, що зовні нагадує приземкувату флягу;

•          буддель — пляшка у вигляді трикутника.

Стандартною винною вважається пляшка місткістю 0,7—0,75 л,

хоч використовуються також пляшки місткістю 0,375, 0,5, 1,0 і 1,5 л. Для розливання деяких вин використовують напівпляшки, а також великі пляшки «магнум». Розмір пробки і об’єм повітря у великих пляшках приблизно такі самі, як і в малих. У цьому випадку менша частка вина знаходиться у контакті з повітрям. Вина, які слід витримувати, дозрівають повільніше і краще у великих пляшках.

Традиційно вина розливають у пляшки із безкольорового, але найкраще зберігати його у пляшках з темного скла. Для вин з

більш довготривалими термінами зберігання потрібна темна пляшка (ідеально — темно-коричнева). Темно-коричневе скло захищає вино від шкідливої дії під час довготривалого процесу дозрівання. Пляшку зі світлого скла можна використовувати ли-ше для деяких видів білих вин.

Більша частина німецьких вин реалізується в літрових пляш-ках, частка яких у 2003 р. склала 57 %. Німецькі Рислінги уро-жаю 2002 і 2003 рр. з доведенням їх походження і виробника кош-тують від 3 до 5,9 євро за пляшку об’ємом 1 л. Із загальної кіль-кості 53 % пляшок закупорюють з допомогою гвинтових пробок, 22 % — полімерних, 15 % — натуральних і 8 % пробок склада-ється із двох дисків.

Українські виробники використовують для фасування вина переважно зелену пляшку (до 80 % усієї скляної тари), а темно-коричнева використовується у невеликій кількості.

Пробка і ковпачок виконують не лише захисну функцію, але й естетичну. Серед пробок для вин найбільше ціняться натураль-ні, оскільки вони щільно входять у горловину пляшки і дов-го зберігаються. Більше половини пробкового дуба росте в Португалії, а невеликі плантації є в Італії, Франції, Іспанії та Північній Африці. За останні роки помітний дефіцит натураль-ної пробки, тому для молодих вин рекомендують комбіновані пробки із пробкових крихт і шайби із цілої пробки. Ці проб-ки доцільно застосовувати для вин з терміном зберігання до 1 року.

Більш дешевою пробкою вважають пресовану, яку виробля-ють із гранульованих і спресованих залишків кори пробкового дуба. Разом з тим вона може стати причиною появи пробкового тону і затхлості.

Все частіше закупорюють пляшки синтетичними пробками. Кращими вважають американські силіконові пробки. Синтетичні пробки бажано використовувати для білих столових вин, щодо червоних, то є застереження щодо взаємодії матеріалу з феноль-ними, пектиновими та іншими сполуками вина.

Пробки-ковпачки, що закручуються, використовують для тари більшого об’єму.

Пробки-ковпачки, які надівають зверху, підвищують ізоляцій-ні властивості, запобігають фальсифікації та захищають пробку від пробкової молі.

Для дорогих вин використовують ковпак із олов’яної фольги, яка пластична, здатна щільно, майже герметично, прилягати до горловини пляшки.

Більшу частину пляшок покривають ковпачками із ПВХ, ПЕТФ. За останній час усе більшого поширення набули ковпачки із металізованого ПВХ.

Вина, які закладають на тривале витримування, закупорюють довшими пробками і олов’яними ковпаками.

Проколоті ковпаки доцільно використовувати в сухих схови-щах, де завдяки проколам випаровується волога. У вологих під-валах із-за проколів у ковпачку може утворюватися плісень, а проб-кова міль пошкоджує пробку.

Столове вино у багатьох країнах (Італія, Іспанія, Франція, Аргентина) розливають у пакети Tetra Brik Aseptic. Пакуваль-ний матеріал, який використовується для цих пакетів, являє собою 6-шаровий ламінат поліетилену, паперу і алюмінієвої фольги. Такий склад захищає вино від дії оточуючого повітря, світла, повністю зберігає його якість, включаючи нестійкі й леткі ароматичні речовини. Цей матеріал нейтральний і не впливає на якість вина. Підробити таку упаковку набагато складніше, ніж пляшку.

Упакування пива. Процеси, які відбуваються на ринку пива, не адекватні тим, які мають місце на ринку упаковки для пива, оскі-льки останній недостатньо сформований і насичений. Основну кількість пива розливають у скляні пляшки, частка яких досягає 50 %, а ПЕТ — 35 %, кеги — близько 13 %, алюмінієві банки — у межах 2 %. Така тенденція збережеться й надалі, лише частка ПЕТ-тари за рахунок склотари зросте до 45 %.

Український ринок пива в ПЕТ-упаковці збільшився на 15 %, тому темпи росту розливу пива в ПЕТ-тару перевищують показ-ник самого ринку пива. Перевага надається однолітровим пляш-кам, які займають 75 % серед усіх пивних преформ, тоді як 2-літрові — 15 % і 1,5-літрові — 10 %. У 2005 р. з’явилася ПЕТ-пляшка місткістю 0,5 л, тоді як потреба в 1,5-літровій тарі буде стрімко знижуватись.

У літературі узагальнюються результати досліджень впливу різних пляшок із ПЕТ на збереження свіжості пива. Вважається, що найкращою альтернативою скляним є пляшки з внутрішнім плазмовим покриттям. Кращі бар’єрні властивості мають пляшки з ПЕТ, вкриті шаром скла завдовжки 50 мкм, і багатошарові із зовнішнім і внутрішнім покриттям з інших полімерів. Наприклад, бар’єрний шар поліамідного покриття зберігає чутливі до дії кис-ню білки, ароматизатори, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С і Е. При розливі багатьох рідин рекомендують короткочасне (2 с) нагрівання при 138 ºС з наступним охолодженням, стерилі-

зацією повітря і обробленням 3 %-ним розчином перекису вод-ню, з подальшим опроміненням УФ-лампами.

Розроблено систему заповнення в асептичних умовах пляшок із ПЕТ. Нова система відрізняється легкістю регулювання, висо-кою продуктивністю, що складає 60 тис. пляшок на годину, на-дійною роботою і швидким переключенням режимів. Нова лінія обладнана системою контролю забруднення довкілля, стериліза-цією пляшок, перевіркою їх стану та іншими системами контролю.

Поліефірний концентрат Amosorb R, доданий у сировину, здат-ний поглинати кисень, який проникає у стінки ПЕТ-пляшки. За-вдяки цьому строк зберігання продуктів, чутливих до дії кисню, може бути збільшено у 5—10 разів.

Для збільшення тривалості зберігання пива у пляшках до 6 мі-сяців втрати СО2 не можуть бути вищими 10—15 % за 6 місяців, а концентрація кисню, який потрапляє у пиво за цей період, не повинна перевищувати 1 мг/л. Таким вимогам відповідають пля-шки із ПЕТ, бар’єрні властивості яких досягнуті завдяки тонким покриттям із аморфного С або SiOx.

При порівняльній оцінці характеристик одного пива, фасова-ного в алюмінієві банки, скляні пляшки і пляшки із ПЕТ, зроблено висновки про краще збереження властивостей пива у скляних пляшках і алюмінієвій банці. Ці результати отримано після три-місячного зберігання пива і дослідження його за такими показни-ками: кислотність, кольоровість, колоїдна стійкість (помутніння, межа осадження сульфатом амонію, таніновий показник), окис-но-відновні властивості пива, вміст повітря і діоксиду вуглецю в пиві, гіркість.

Алюмінієву пляшку Alubottle місткістю 0,33 л впровадила компанія «САН Інтербрю Україна». Для нової упаковки викорис-товують той самий матеріал, що й для пивних банок, але форма Alubottle аналогічна скляній пляшці. Новий стиль упаковки Stella Artois поєднує в собі сучасність і класику, європейський стиль та витонченість, всі переваги скляної пляшки і металевої банки. Се-ред переваг нової пляшки Stella Artois виділяють надійний захист і підтримання відповідної температури пива. Крім того, алюміні-єва пляшка міцна та зручна для транспортування, і при спожи-ванні пива її форма виглядає досить стильно.

Кеги («контейнери екологічні») у різних країнах світу пивова-ри використовують для транспортування та зберігання пива. За-вдяки успішному захисту від небажаних змін стальні бочечки найбільше використовують для транспортування розливного пи-ва у бари, кафе і ресторани. Оригінальний смак свіжезвареного

пива доходить до споживача у кегах без змін органолептичних властивостей. У світовій практиці існує рейтинг щодо споживних переваг залежно від тари, в яку розливається пиво. На першому місці виділяється кег, на другому — скляні пляшки, на третьому — алюмінієва банка, на четвертому — ПЕТ-пляшка.

Конструкція кегу забезпечує охолодження пива за декілька хвилин, тоді як у скляних пляшках — від 4 до 6 годин. Така тара є світлонепроникною, виключає контакт пива з повітрям. Розли-вання пива в кеги значно скорочує витрати на транспортування, складування і зберігання.

На українському ринку поширені різні типи кегів: Din, Euro, а також Plus-Keg, Finn- Keg, Eco-Keg. Найбільш популярними вва-жаються кеги із нержавіючої сталі типу Din (переважно місткіс-тю 50-л), Finn- Keg. Кеги бувають різних базових діаметрів залеж-но від об’єму. Найбільш поширеними є кеги від 5 до 50 літрів, а в Україні надають перевагу 30 і 50 літровим кегам типу Finn- Keg. Вони зручні при маневруванні у підприємствах ресторанного го-сподарства, сприяють швидкому розливанню напою з моменту підключення кегу до розливного пристрою.

Кеги виготовляють із холоднокатаної нержавіючої сталі, спо-собом глибокого витягування. Вони складаються із двох частин (об’ємних половинок), що зробило таку тару практично доскона-лою. Обидві половинки кега з’єднуються центральним швом («швом довговічності»), який вступає в контакт з пінним напоєм і впливає на міцність тари. Верхній і донний упори кеги виготов-ляються із пружинної нержавіючої сталі. Жорсткий накатаний профіль забезпечує додаткову міцність при ударі або падінні. Суцільне зварне сполучення верхнього і нижнього кілець вико-нується по всьому кругу.

Продавцем обладнання і кегів стала також Українська пивна компанія, яка реалізує техніку і невеликих виробників (Plus-Keg, Eco-Keg). Кеги концерну Schafer характеризуються деформацій-ною стійкістю, універсальністю при штабелюванні та оригіналь-ним дизайном. Поліуританові обичайки, які виступають над бо-ковою поверхнею бочки, виконують роль амортизатора. Завдяки таким кільцям знижується «шумність» при розливанні напою і його транспортуванні. В Україні кеги місткістю 50 літрів вироб-ляє Коростянський завод хімічного машинобудування методом витягування. На пивоварних заводах частка кегового пива коли-вається від 8 до 13 %.

Німецька фірма «Cool System» випускає самоохолоджуючі бочки для пива. Їх використання дозволяє усунути необхідність

підключення до джерела вуглекислого газу і використання розбір-ної арматури, яка вимагає очищення. Фірма виробляє за рік 150 тис. бочок місткістю 12,5 л з етикетками, на яких передбаче-но шестиколірне зображення. Очікуваний строк служби цих бо-чок становить 15 років.

В Україні скляна упаковка для пива преміум-класу не вироб-ляється, тому імпорт пивної пляшки не просто стабільний, але й з кожним роком зростає.

Розроблено високоякісні пляшки для пива Stella Artois.

Форма банки для пива може бути різною, навіть фігурною, у вигляді кухля тощо. Розливати напої в банки зручніше, ніж у пляшки. Важливою перевагою банок із ПЕТ є їх прозорість.

Вдалим технологічним рішенням щодо використання банки із ПЕТ вважається спосіб закупорювання її стандартною алюмініє-вою кришкою Д 206, що застосовується для закупорювання пив-них банок. Цю технологію запатентовано під торговою маркою ПЕТ-МЕТ.

Банки, виготовлені за технологією ПЕТ-МЕТ, місткістю 0,33— 0,5 л у порівняно з традиційними мають такі переваги:

•          упаковка має незвичайний вигляд і сприймається покупцем як новинка, що дозволяє підприємцям встановлювати більш ви-сокий рівень торгових націнок порівняно з напоями в традицій-ний тарі;

•          помітно напій закритої банки — на відміну від алюмінієвих;

•          можна використовувати яскраві самоклейні етикетки, які не вдається застосовувати на алюмінієвих банках;

•          банка закупорюється легковідкриваючою кришкою 206 D EASY OPEN — тому набагато зручніша у використанні, ніж склотара, закупорена кронінг-пробкою, і дозволяє більш високе насичення напоїв вуглекислотою;

•          банка ПЕТ-МЕТ має в середньому у 20 разів меншу масу від скляної пляшки і в 2 рази — алюмінієвої банки;

•          банка ПЕТ-МЕТ має нижчу собівартість на 10—20 % від скляних пляшок і на 30-40 % — алюмінієвих банок;

•          заготовка для банок ПЕТ-МЕТ видувається із стандартних ПЕТ преформ;

•          банка ПЕТ-МЕТ екологічно більш безпечна, ніж алюмінієва.

Найбільш перспективне використання банки ПЕТ-МЕТ для

фасування прохолоджуючих газованих і негазованих напоїв, мі-неральної води та пива.

471

Важливе місце займає групова упаковка для пива і безалкоголь-них напоїв, яка завоювала свої позиції на ринку. Вона оригіналь-

но виконана, здатна значно підвищити обсяг продажу. При роз-робці групової упаковки важливі конструкція та естетика: опти-мальна форма конструкції і ручки, вдалий розрахунок кількості пляшок в упаковці (6 штук). Можуть застосовувати інші варіанти групової упаковки, наприклад, п’ять пляшок плюс бокал з лого-типом фірми.

Розроблено — тип сумки-холодильника, що містить спеціаль-ну речовину, яка здатна утримувати температуру, або викорис-тання хімічних реакцій з виділенням холоду.

Групова шестимісна упаковка ПЕТ-пляшок є оптимальною щодо затрат і не займає багато місця. Вона також може піддава-тися переробці разом з ПЕТ-пляшкою. Її можна легко штабелю-вати, оскільки вона витримує навантаження до 140 кг. Маса ПЕТ-пляшок значно нижча, ніж скляних, тому це економічно вигідно при транспортуванні.

Групова упаковка для пива може виготовлятись із звичайного картону, крафт-картону і кашированого мікрокартону. Залежно від дизайну виокремлюють три основні види групової упаковки для пива:

•          упаковка у вигляді закритого або напівзакритого боксу — для 3-х або 6-ти пляшок місткістю 0,33 або 0,5 л;

•          упаковка у вигляді пристосування із зафіксованими в ньому горловинами застосовується для 4-х пляшок місткістю 0,33 л або у вигляді рукава — для 6-ти пляшок такої самої місткості;

•          упаковка у вигляді лотка з ручкою, виготовлена для 4-х або 6-ти пляшок місткістю 0,33 л або 0,5 л, яка має великий модель-ний ряд.

Розширення торгової мережі супермаркетів і розвиток торго-вих центрів за містом змінили споживацькі звичаї. Закупки про-дуктів стали робити раз на тиждень, а то і рідше. Тому виробники та роздрібна торгівля використовують групові упаковки. У нашій країні вищий купівельний попит мають продукти, фасовані неве-ликими об’ємами.

Групова упаковка вважається більш дешевим і зручним спо-собом закупівлі та перенесення великої кількості продуктів, що стимулює промисловість до пакування продукції крупними ван-тажними одиницями. Вона є сигнальним щитом для торгових ма-рок і дає можливість повідомляти про себе споживачам, а вироб-никам — збільшувати розміри етикетки.

Фірма Riverwood (США) пропонує упаковку Multipacks для пива і напоїв, яка відкриває нові можливості щодо кольору, фор-ми і зовнішнього вигляду.

Пакування слабоалкогольних напоїв. Слабоалкогольні напої в основному розливають у пляшки. При цьому кожний виробник застосовує індивідуальний дизайн. Частіше для них використо-вуються пробки «кронен-твіст». У цьому випадку споживач від-криває напій легким рухом руки. Кришки у напоїв «Лонгер» і «Samba» відкручуються з кільцем по низу. Пляшка з напоєм «Samba» обклеєна яскравою етикеткою. Виробники «Shake», «Fantasy», «E», «Torsida» для більшої зручності зробили у пляшці спеціальне фігурне дно, за допомогою якого можна легко відкри-ти другу пляшку.

Згідно із проведеними дослідженнями, зручній і практичній кришці надають перевагу 5,9 % споживачів слабоалкогольних напоїв, а зовнішній вигляд етикетки і пляшки впливає на покупку продукту 5,7 % споживачів.

Новий слабоалкогольний напій chill випускається на пивзаводі «Рогань» в оригінальній пляшці місткістю 0,33 л із стильним ди-зайном етикетки. На етикетці зображено крокодила, який симво-лізує подвійний характер напою — поєднання легкого освіжаю-чого смаку і «хижого» вмісту алкоголю.

Новою упаковкою для алкогольних напоїв на українському ринку став стоячий пакет Doy-Pack.

Компанія «Оболонь» передбачала випускати слабоалкоголь-ний напій у скляній тарі місткістю 0,275 л замість традиційних 0,35 л, тому комітет з питань технічного регулювання і спожив-ної політики спочатку не давав дозволу на цей випуск.

Упакування соків і напоїв. Упаковка є важливим елементом у виробництві соків. Постійно відбуваються суттєві зміни з упа-ковками відомих марок соку.

Раніше для розливу соків широко використовували скляні бан-ки різної місткості (від 0,2 до 3 л). В останні роки застосовують упаковку Tetra Brik Aseptik місткістю від 0,2 до 1,5 л (деякі марки — 2 л), а також упаковку типу Doy-Pack місткістю 0,2 л. Остання має характерні для ламінатів високі бар’єрні властивості, зокре-ма, не пропускає сонячне світло та відрізняється низькою прони-кністю до кисню й водяної пари.

Суттєво змінюється форма пакета, його об’єм і дизайн. Нові типи упаковок на ринку соків свідчать про зрілість ринку. Раніше всі соки розливалися у літрові пакети Tetra Brik Base, а зараз на ринку представлено багато різновидів. Новий дизайн упаковки забезпечує збільшення обсягу реалізації на 5—30 %. Близько 20 % покупців роблять вибір у супермаркетах, орієнтуючись на упаковку. Упаковка змінюється у випадку, коли потрібно донести

до споживачів новизну рішення, при появі нових технологічних можливостей у виробників упаковки і з урахуванням попиту споживачів.

Приблизно 80 % соків, нектарів, фруктових і овочевих напоїв надходить у картонних асептичних пакетах, 15—19 % соків — у скляних банках і близько 1 % — у скляних пляшках та інших ви-дах упаковки. До інших видів упаковки відносять пакет типу «Дой-Пак» (наприклад, напої Capri — Sonne/) і ПЕТ-пляшки (ТМ «Соки біола»).

Домінування картонної упаковки пояснюється тим, що вона зручніша і в ній легше транспортувати продукцію. Ці самі влас-тивості притаманні упаковці типу «Дой-Пак».

Актуальним є позиціювання торгової марки на споживчу тару для дітей, тому поширені упаковки місткістю 0,2 і 0,25 л. Для цього використовують картонну упаковку: «Тетра-Брик», «Тетра -Сквей», «Тетра-Вейдж-Асептик», а також — із багатошарової ламінованої плівки «Дой-Пак» для напоїв Capri Sonne. Невеликі упаковки надходять з трубками, мають у верхній частині пакета спеціальний отвір, запаяний фольгою.

 

«Садочок»

19 асортиментних позицій у 4-х типах упаковки

(Tetra Slim Aseptic з кришечкою — 1,5 л; Tetra Brik Aseptic — 1 л; Tetra

Slim Aseptic з трубочкою — 0,5 л; Tetra Brik Aseptic — 0,2 л)

 

«Sandora Gold»

Соки і нектари європейського зразка

22 асортиментних позиції у 2-х типах упаковки

(Tetra Slim Aseptic з закруткою — 1,5 л; 1 л)

(Tetra Slim Aseptic з трубочкою — 0,25 л)

 

«Sandora Classic»

10 асортиментних позицій. Упаковка Tetra Brik Aseptic, 1 л

 

«Дар»

11 асортиментних позицій у 3-х типах упаковки (Tetra Slim Aseptic з кришечкою — 1,5 л; Tetra Square Aseptic із закруткою — 1 л; Tetra Brik Aseptic з трубочкою — 0,2 л)

 

«Sandora Fruit of the World»

11 асортиментних позицій (Tetra Prizma Aseptic із закруткою)

 

 

 

«Sandora Українська Класика»

10 асортиментних позицій (Tetra Square Aseptic з кришечкою)

 

 

 

 

«Сандорик»

8 асортиментних позицій (Tetra Wedge Aseptic з трубочкою)

Соки можуть розливати у готові пакети і в пакети, які форму-ють під час пакування. При розливанні соків і соковмісних нега-зованих напоїв, їх нагрівають до температури 90—95 °С і пода-ють на пакувальну машину, яка із рулону плівки формує пакет (заварює бокові шви і висікає певну форму), всередину пакета вкладається трубочка, дозується продукт і на завершення — за-варюють верхній шов. Готові пакети , які виходять із пакувальної машини з температурою близько 90 °С, надходять в охолоджую-чий тунель, де під дією проточної охолодженої води при 6—10 °С відбувається часткове вакуумування із-за різкого перепаду темпе-ратури. При виході із тунелю пакет висушується шляхом обдуван-ня. Готові пакети укладають у картонну коробку (рис. 14.7, 14.8).

 

 

Концентрат соку   Lj Насос

>J Конвеєр для сушки пакетів

 

Складування пакетів

у гофрокартонну

тару

 

•*-

 

Пакувальні столи із нерж. сталі 2 шт.

 

Рис. 14.7. Технологічна схема для упакування 100%-х соків

 

 

>< 

£Ж

Бак для роз-

чинення цук-

+\ ру з сорочкою

120 об/хв

градуйований

 

ч

Трубчастий фільтр

Вода

Пара через

клапан, що

регулює тиск

при 2 атм.

 

Засипка цукру

Теплообмінник

пластинчастий

2000 л/год для

охолодження

сиропу

т

Фільтр-прес вертикальний або горизонтальний

 

 

 

Вода

 

*■

 

Бак для зберігання цукрового

сиропу 2000 л ємності

градуйований 80/120 об/хв

 

<-'

 

 

 

ч

 

Насос центробіжний

 

 

 

Бак змішувач

 

 

1 120 об/хв

 

 

>І  Бак змішувач

 

1 120 об/хв

 

 

 

Фільтр трубчастий

 

Фільтр трубчастий

 

 

 

До пластинчастого нагрівача для стерилізації

 

До пластинчастого нагрівача для стерилізації

 

Рис. 14.8. Технологічна схема упакування 25 %-х соків

Завдяки тришаровій ламінованій плівці термін зберігання напоїв, упакованих у пакети «Дой-Пак», становить від 6 до 10 міс. Внутрішній поліетиленовий шар забезпечує стійкість пакета і зварювання швів упаковки, а зовнішній ПЕТ-шар — для нане-сення друку до 8 кольорів. З метою подовження терміну збері-гання упакованого продукту використовують проміжний шар із алюмінієвої фольги, що служить бар’єром між оточуючим се-редовищем і продуктом. Вітчизняні підприємства виробляють як готові пакети, так і рулонні матеріали для пакетів «Дой-Пак».

У пакетах компанії «Найхром» трубочка для пиття знаходить-ся не ззовні пакета (наприклад, напій Capri-Sonne), а всередині.

Таке її розміщення вважається гігієнічним. Кожна трубочка пе-ред пакуванням обробляється УФ-променями, а також взаємодіє із соком при температурі 90 °С, а тому містить мінімальну кіль-кість бактерій. При відкриванні пакета трубочка стає доступною у використанні, зручною, порівняно з пакетом Capri-Sonne, у який вставляють трубку через спеціальний закритий отвір.

Термін зберігання соків суттєво збільшує алюмінієва фольга, яка входить до складу ламінатів. Пакети Doy-Pack мають ефектний зов-нішній вигляд, тобто глянцеву блискучу поверхню із сучасним ди-зайном. Упаковка Tetra Brik Aseptik включає п’ять інформаційних панелей, тоді як стоячий пакет — лише дві. Площа однієї панелі Doy-Pack майже вдвічі перевищує розмір передньої панелі упаковки Tetra Brik Aseptik. На передній панелі Doy-Pack міститься основна інфор-мація про продукт. Покупець зразу може виділити стоячий пакет, оскільки він блискучий. Doy-Pack місткістю 1 л виглядає порівняно з вощеною коробкою такого самого об’єму, більшим. Міжшаровий друк виключає у стоячому пакеті залишковий запах розчинника. Властивість упаковки типу Doy-Pack бути плоскою до наповнення і після використання продукту, дозволяє легко утилізувати відходи.

Особливістю упаковки Doy-Pack є те, що форма її залишається однаковою для різних типів упакованих продуктів. Разом з тим збе-реженість продовольчих товарів, вологопроникність, можливість гарячого розливання створюється гаммою структур ламінованих плівок. Ці пакети відрізняються від традиційних видів упаковки і мають ряд переваг: при оформленні використовується вся поверхня пакета; зберігання пустих пакетів вимагає менше місця, ніж інші види упаковки; для зручності відкривання пакет може мати лазерну насічку; а для використання пакета — «зіп»–застібку, що дозволяє використовувати сік по частинах, пакети зручні для транспортуван-ня. Пакети Doy-Pack з особливою структурою ламінованої плівки можуть замінити консервні банки, завдяки тому, що стерилізація може проходити в автоклаві разом із упакованим соком.

За системою «комбіблок» шов верхнього гребня пакета фіксу-ється над рівнем продукту так, щоб виключити попадання окре-мих волокон або частинок продукту.

Нова тара вдало поєднується з асептичним фасуванням. За-вдяки цьому скорочуються витрати виробництва, краще викорис-товуються виробничі приміщення при складському зберіганні, транспортуванні та відпадає необхідність в охолодженні продукту.

ПЕТ-пляшки використовують для фасування більшості напо-їв, мінеральної води, вина, пива, соків тощо, і виробництво їх по-стійно зростає. Щорічний ріст світового споживання ПЕТ для ви-

готовлення пляшок досягає 10 %. Цьому сприяють особливі вла-стивості ПЕТ, які забезпечують пляшкам високу конкурентність на ринку порівняно з пляшками із скла, банками із алюмінію або жерсті, пакетами із комбінованих матеріалів на основі картону. Пляшки із ПЕТ порівняно легкі, удароміцні, привабливих різно-манітних форм і кольорів, високої якості й прозорості та здатні до утилізації. Найбільшу кількість ПЕТ-пляшок використовують для мінеральної води і фруктово-ягідних газованих напоїв.

Ці напої також розливають у скляні пляшки і банки з алюмі-нію (табл. 14.22).

Таблиця 14.22

ТАРА ДЛЯ ВОДИ І НАПОЇВ

 

Наймену-вання         Матеріал        Об’єм тари    Використання, %

 

           

            переважно     рідко   Україна           Європа           усього у світі

Пляшка           Скло   0,33; 0,5          0,75; 1,0          40        25        18

Пляшка           ПЕТ     0,5; 1,0; 1,5-0,2          0,33; 5,0; 20,0 60        65        70

Банка  Алюміній       0,33; 0,5          —        сліди   10        12

Для розливання лікувальних мінеральних вод використовують тільки скляні пляшки, часом фірмові. В останні роки намітилася тенденція до збільшення обсягу виробництва і застосування пля-шок із ПЕТ місткістю 0,33; 0,5 і 1 л для води і напоїв, а місткістю 5, 10 і 20 л — для питної води (табл. 14.23).

Таблиця 14.23

СТРУКТУРА ТАРИ ІЗ ПЕТ ДЛЯ ВОДИ І НАПОЇВ В УКРАЇНІ

 

Місткість, л    0,33     0,5       1,0      

Частка, %       5          8          10       

Місткість, л    1,5       2,0       5,0       20,0

Частка, %       40        30        5          2

Із ПЕТ виробляють також каністри місткістю 5 л і бутилі — 20 л.

Основним видом упаковки соків у країнах СНД є Tetra Brik з клапаном або без нього від компанії «Тетра Пак Україна». Ряд виробників розливають соки у Tetra-Slim (з клапаном) і в малень-кий Tetra Brik (з трубочкою). Ці види упаковок покривають 70— 80 % українського розливу. На сьогодні «Сандора» розливає сік в

0 % українського розливу. На сьогодні «Сандора» розливає сік в 1,5-літрові упаковки Tetra-Slim Re Cap.

Упаковка для напоїв, у тому числі скляні пляшки, закупорюваль-ні засоби і етикетки, здебільшого відносилася до «елітної» харчової упаковки. Внутрішній ринок пропонує широкий асортимент скля-них і полімерних пляшок, металевих банок, високоякісну етикетко-ву продукцію, закупорювальні засоби, гофрокартонні коробки то-що. Швидкими темпами розвивається машинобудування для розливання і пакування напоїв. Це виробництво значною мірою за-лежить від обладнання, технологій і сировинних засобів: картону, паперу, жерсті, фарб, комплектуючих виробів та ін.

Упаковка із поліетилентерефталату, поліаміду та інших полі-мерів із тришаровою структурою має пасивну бар’єрну дію від-носно кисню. Але вона не може ефективно запобігати проник-ненню кисню, який знижує якість продукту при зберіганні. Створено «активний» бар’єрний матеріал, який зв’язує кисень і не дозволяє йому контактувати з продуктом. Цей матеріал діє, як губка, забезпечуючи тим більше зв’язування, чим вища проник-ність кисню, має добру прозорість і властивості поверхні та може інтегруватися в існуюче устаткування.

Фірма Hochwald Sprudel (Німеччина) поставляє щоденно до 1,5 млн полімерних пляшок місткістю від 0,5 до 1,5 л мінеральної води. З метою підвищення рівня якості своєї продукції вона закупи-ла установку для холодного розливання в асептичних умовах з бло-ком, що дозволяє замінити один формат пляшок на інший.

Асоціація німецьких виробників мінеральної води позитивно оці-нює введення застави за одноразову упаковку, оскільки це привело до збільшення частки багатооборотної тари з 69,5 до 74,3 % у вироб-ництві мінеральної води. Тому передбачається введення застави на 2,4 млрд. упаковок для соків і вина. Згідно з проектом уряду Німеч-чини, заставу буде поширено на всі фруктові соки, холодний чай, на-пої для спортсменів і частково на змішані напої на основі молока і спирту в скляних пляшках, стаканчиках та пляшках із полімерів.

Застава за пляшки становить 8—15 центів, а за жерстяні банки або за одноразові пляшки — 25—50 центів. Тому в деяких сегмен-тах ринку менше половини всіх пляшок повертається для повторно-го використання. У відповідності із розрахунковим методом феде-рального відомства навколишнього середовища встановлено, що при низькій квоті на рециркуляцію багатооборотні пляшки сильні-ше забруднюють довкілля, ніж рециркульовані одноразові упаковки.

Упакування кави, чаю і тютюнових виробів. Кава надходить у зернах або у вигляді порошку і гранул у дрібному фасуванні.

В Україні каву розмелюють, роблять суміші із різних сортів і паку-ють. Важливим аспектом щодо фасування виступає збереженість кавового аромату, який можуть забезпечити лише ламінати. Для збереження аромату при багаторазовому відкриванні упаковка по-винна мати «зіп»-застібку. На ринку з’являються подібні упаковки для розчинної кави — Doy-Pack місткістю від 50 г до 1 кг. У круп-ногабаритні Doy-Pack можна фасувати каву в «стік»-упаковці.

Для забезпечення збереженості аромату чаю і попередження проникнення вологи всередину застосовують комбіновану упаков-ку. Пластмасовий пакет з чаєм вкладають у картонну коробку, на яку наносять інформацію про виробника продукту. Засобом від під-робки виступають голографічні наклейки. При використанні упаков-ки типу Doy-Pack виключається фальсифікація, оскільки підробити її неможливо у зв’язку зі складним технологічним процесом вироб-ництва плівки для неї — багатошарових ламінатів.

Тютюнова промисловість традиційно вважається великим споживачем пакувальних матеріалів, у тому числі і біоксально-орієнтованих поліпропіленових плівок (БОПП) під торговою мар-кою BIPAN®. Спеціальні прозорі плівки BIPAN® можна викори-стовувати при пакуванні сигаретних пачок і блоків на високо-швидкісних автоматах. Плівка BIPAN® марки ТТ 320 (товщиною 20 мкм) має двосторонній термозварювальний шар, а марка ТН 320 (товщиною 16—20—30 мкм) — термоусадкова.

Проблеми захисту оточуючого середовища зумовили розвиток надлетких, надтонких і водночас надійних пакувальних матеріа-лів. Європейський Союз вирішив збільшити кількість попере-джень на сигаретних пачках, що ускладнює дизайн упаковки.

Для частини сигарет почали використовувати упаковку нової форми з характерними ефектами із використанням екстраординар-них матеріалів. Наприклад, компанія Philip Morris працює над ство-ренням нової форми сигаретної пачки, а британська компанія Imperial Tobacco представляє останній бренд легких сигарет преміум-класу Fusion, упакованих у фліп-топ-пачку, виділяючи кришку з кутом, як основу новинки. Другою модифікацією класичної пачки є заокруг-лені кути. Тютюнова компанія Chancellor пропонує нові сигарети, упаковані в алюмінієву коробку із заокругленими сторонами.

Американський виробник сигарет SPS Cigarone підготував но-винку, яка позиціонується у преміум-сегменті і відтворюється та-кож на упаковці та візуальному зображенні самої сигарети. Паку-вальні інновації цього типу полягають у такому: облицювання із ламінованої фольги, пачка віддрукована і лакована з обох сторін для додаткового захисту виробу, використано голографічну пер-

фострічку і стягуючу плівку, яка надає блиск готовій упаковці. Компанія Austria Tabak для сигарет Blend застосовує упаковку з меншою кількістю кольорів і графічних елементів. Наприклад, немає назви бренду на пачці, термінів «light», «full flavour», а ди-зайн сконцентровано виключно на логотипі. Звичайні сигарети випускають у чорній, а легкі — у білій упаковці.

Збільшення застережень від підроблення на сигаретних пачках дозволило британській фірмі New Scientist відкрити новий варі-ант пачки сигарет, що «говорить». При цьому кожний раз із від-криванням пачки відтворюються попередження. Жорстка стрічка зв’язує відкидну кришку пачки з мікрочіпом і мініатюрним ди-наміком, схованим у пачці.

У Таїланді з 2001 р. на упаковках друкуються фотографії по-шкоджених раком органів курців.

В Україні запропоновано нову сигаретну пачку, удосконалену в конструктивно-функціональному відношенні, що дозволяє реа-лізувати новий підхід до комплектації сигаретної упаковки.

Контрольні питання

 

1.         Яка залежність між якістю скла пляшок і стійкістю лікеро-горіл-чаних виробів?

2.         Які новинки упакування і маркування захищають лікеро-горілчані вироби від фальсифікації?

3.         Які типи скляної тари для вин використовуються у різних країнах?

4.         Переваги й недоліки окремих видів скляних пляшок для вин.

5.         Засоби закупорювання пляшок з вином та їх особливості.

6.         Порівняйте переваги й недоліки різних видів споживчої і транспорт-ної тари для пива.

7.         Відмінні особливості пляшки для пива Stella Artois.

8.         Оцінка сучасної групової упаковки пива і безалкогольних напоїв.

9.         Які переваги банок, виготовлених за технологією ПЕТ-МЕТ порі-вняно з традиційними?

484

10.       Напрямки вдосконалення споживчої тари для слабоалкогольних напоїв.

11.       Порівняйте традиційні та нові види пакувальних матеріалів і спо-живчої тари для упакування соків і напоїв.

12.       У чому різниця між технологічними схемами упакування 100 %-их і 20 %-их соків?

13.       Які складові пакувального матеріалу визначають терміни збері-гання соків?

14.       Які особливості упакування кави, чаю і тютюнових виробів?