Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.8. Упакування молока і молочних продуктів : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

14.8. Упакування молока і молочних продуктів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

За останні десятиріччя валове виробництво молока і молочних продуктів знизилось, але випуск фасованої молочної продукції в різноманітній упаковці зріс. Раніше для молока, сметани, інших кисломолочних продуктів використовували скляні пляшки із за-купорюванням фольгою, а сир кисломолочний загортали у зви-чайний папір. Зараз використовується різноманітна упаковка за місткістю, формою і використаним пакувальним матеріалом, а також з поліпшеною яскравістю і привабливістю.

Вимоги до упаковки молочної продукції в багатьох аспектах більш жорсткі, ніж для інших харчових продуктів. Вона повинна мати високу механічну міцність, бути стійкою до старіння, відрізня-тись жорсткістю або еластичністю залежно від функціонального призначення упаковки, виду фасувально-пакувального обладнання, здатністю до зварювання і забезпечення герметичного сполучення. Пакувальні матеріали мають бути з відповідною газо-, паро-, водо- і ароматонепроникністю, вологоміцними і жиростійкими. Всі паку-вальні, закупорювальні матеріали і споживча тара повинні бути інер-тними по відношенню до продукту і при контакті з ним не виділяти шкідливих для здоров’я людини речовин.

У різних країнах використовують певні пакувальні матеріа-ли для розливання питного молока, хоча перевагу надають кар-тонній і полімерній тарі відповідних форм і місткостей. Розпо-всюджені полімерні пляшки із закручувальними пробками. Кори-стується стійким попитом питне молоко в одноразовій тарі малої місткості. Виробництво питного молока високочастотного обро-

блення поєднується з необхідністю асептичного розливання, що значно збільшує витрати і зумовлює пошуки високоякісного теп-лового оброблення. Дуже важливо підтримувати встановлені те-мпературні режими транспортування, зберігання і реалізації мо-лока, наприклад у США — до 4 °С.

Важливим показником придатності споживчої тари можна вважати міграційну здатність мономеру стиролу. За даними літе-ратури, для фасування у тару із полістиролу молочні продукти повинні мати температуру не вище 60 °С, а також у технології термостатного сквашування при 38—43 °С протягом 4 год. Для фасування чи розливу молочних продуктів при температурі 60—70 °С обов’язково має бути підтвердження санітарно-епідеміологічним висновком. Споживча тари із полістиролу не може бути рекомендована для технологій гарячого розливання, тобто вище 70 °С.

У більшості країн розроблено і освоєно промисловий випуск широкого асортименту пакувальних матеріалів, закупорювальних засобів і споживчої тари для молочних продуктів різної консис-тенції, функціонального призначення, термінів зберігання і реалі-зації.

Молоко розливають у пакети з поліетиленових або багатоша-рових плівок, сир фасують у вакуумну упаковку, кисломолочні продукти у пакети із комбінованих матеріалів на основі картону або термоформовану упаковку із полістиролу і поліпропілену, що закупорюється кришками із цих самих матеріалів або із алюмініє-вої фольги.

Поліетиленова плівка дуже широко використовується у мо-лочній промисловості. Для надання світлозахисних властивос-тей в її склад вводять дрібно-дисперсний двоокис титану, що забезпечує білий колір. З метою поліпшення переробки на фа-сувальному обладнанні в рецептуру включають агенти, які по-ліпшують ковзання. Плівку використовують для виготовлення м’яких пакетів і туб, в які фасують молоко, молочні напої, діє-тичний сир, сметану низької жирності. Ці плівки виготовляють-ся на основі поліетилену низького тиску, який має обмежену жиростійкість, тому у нього не можна фасувати сметану і молоч-ні продукти з високою жирністю. Розвиток технології співекс-трузії дозволив розширити асортимент плівок для молочних продуктів (одно-, дво-, тришарові, білі, чорно-білі та ін.), які відрізняються підвищеною санітарно-гігієнічною чистотою, жи-ростійкістю і можуть використовуватись навіть для молочних продуктів дитячого харчування.

Молоко пастеризоване фасують у м’які пакети із поліетилено-вих плівок, з одним повздовжнім і двома поперечними швами. За іншою технологією пакети можуть бути зроблені із двох плівок, зварених з чотирьох сторін, або ж виготовлені із «рукава» з двох сторін, звареного поперечними швами.

Для фасування молочної продукції підприємство «Хемо-світ Луцькхім» випускає декілька видів поліетиленових плівок, які відрізняються високою якістю зварних швів і удароміц-ністю:

Рolyten MLW — тришарова біла матова плівка з ковзкою добавкою, товщиною 0,09—0,10 мм. Максимальний термін збері-гання продуктів, які містять не більше 3,5 % жиру, — 5 днів, а при вмісті жиру до 33 % — 3 дні.

Рolyten MLW 282S — тришарова біла матова плівка з ковзкою добавкою, товщиною 0,08 мм. Вона призначена для фасування молока, вершків та інших молочних продуктів, максимальний те-рмін зберігання яких не перевищує 5 днів з дня фасування (тем-пература зберігання в межах 8—10 ºС).

Рolyten MLВS — тришарова чорно-біла плівка з ковзкою добавкою або без неї. Максимальний термін зберігання продуктів аналогічний упаковці із Рolyten MLW. Плівка захищає продукцію від негативної дії світла, УФ- і ІЧ-випромінювання. Випускається товщиною 0,08—0,1 мм.

Рolyten MLB 282S — тришарова біло-чорно-біла плівка (не-озброєним оком середній чорний шар не проглядається) з ковз-ким обробленням. Максимальний термін зберігання аналогічний упаковці із Рolyten MLW. Плівка не тільки захищає продукти від негативної дії світла УФ-і ІЧ-випромінювання, але й відповідає естетичним вимогам. Випускається товщиною 0,08 мм.

Датська фірма «Arla Foods» випускає нові види ароматизова-них молочних продуктів зі зниженим вмістом жиру і добавкою шоколаду, ванілі та натуральних ароматизаторів. Ці напої «Arla Mini» розливають в упаковки із поліетилену об’ємом 320 мл і ко-ристуються підвищеним попитом у покупців, особливо у моло-дих людей. Упаковки типу «Elopak» випускають, в основному, норвезькою фірмою, і їх місткість може змінюватись у межах від 200 мл до 1 л. Заповнення цих упаковках здійснюється в асептич-них умовах.

Новинкою на ринку упаковки для молока стала екологічно чис-та плівка lean, що включає карбонат кальцію, а зв’язуючою осно-вою виступають полеолефіни. У перспективі цей матеріал буде використовуватись для виробництва стаканчиків (аналогічних

полістирольним), пляшок, інших різновидів упаковки для рідкої і в’язкої молочної продукції.

Матеріали комбіновані на основі картону і паперу призначено для виготовлення пакетів різної конфігурації типу Тетра-брік, Тетра-брік-асептик, Пюр-Пак, Тетра-Рекс та ін. для молока і кис-ломолочних напоїв і виготовляються методом екструзійного ла-мінування (рис. 14.1). Наявність у комбінованих матеріалах па-перу забезпечує жорсткість, каркасність та інше, а алюмінієвої фольги — бар’єрні властивості, внутрішній поліетиленовий шар

санітарно-гігієнічну чистоту і термозварювальність.

 

Рис. 14.1. Основні типи упаковки молока, які зустрічаються на українському ринку 1 — Тетра-Брик і Тетра-Брик-Асептік; 2 — Пюр-Пак і Пюр-Пак-Асептік; 3 — Тетра-Топ; 4 — Тетра-Рекс; 5 — Тетра-Класик; 6 — плоский пакет із ПЕ-плівки.

Англійська фірма «SIG Combibloc», займає друге місце у світі з виробництва асептичних картонних упаковок для молока, соків

та інших рідких харчових продуктів і випустила в реалізацію у 2002 р. рекордну кількість (454 млн.) таких упаковок. Фірма має спільні підприємства в Китаї, країнах Південної Америки, Сау-дівській Аравії та в інших країнах. На одних і тих самих машинах фірма може виготовляти до 40 видів упаковок, різних за формою і розмірами.

Термоформована і видувна тара у вигляді коробочок і стакан-чиків різної місткості та конфігурації використовується для фасу-вання молочних продуктів пастоподібної консистенції. Її готують із рулонних матеріалів на основі термопластичних полімерів: удар-но-міцного полістиролу, пластифікованого полівінілхлориду, по-ліпропілену. Стаканчики готують із полістиролу та поліпропілену.

Відповідну герметичність закупорювання споживчої тари за-безпечують кришками з основного матеріалу, підвищену герме-тичність — фольгою з термолаковим (термоадгезійним) покрит-тям або висічками під термозварювання із даного матеріалу.

Видувна полеолефінова тара — пляшки із поліетилену низь-кого тиску, суміші поліетиленів високого і низького тиску, полі-пропілену призначена для розливання пастеризованої молочної продукції, виробництва стерилізованого молока методом пасте-ризації в автоклавах безпосередньо в пляшках, розливання рідких дитячих молочних продуктів.

Залежно від використаної сировини пляшки можуть бути про-зорі або забарвлені, а від застосованого екструзійно-видувного обладнання — різних форм, конфігурації, місткості тощо.

Зміни виду і структури упаковки молочних продуктів вітчиз-няних виробників зумовлює конкуренція на ринку даних виробів. Важливим фактором поліпшення асортименту також є розвиток виробництва пакувальних матеріалів: комбінованих на основі картону, одно- і багатошарових поліетиленових плівок, різних упаковок іноземних виробників. Поступово розширюється асор-тимент термоформованої упаковки для окремих груп молочних продуктів. Наприклад, сметану, кисломолочні і сиркові продукти, молоко і вершки фасують у термоформовану упаковку з викорис-танням різних пакувальних матеріалів (ПВХ, ПС, ПП) і відповід-них систем закупорювання. Вибір певної упаковки залежить від складу та інших властивостей молочних продуктів.

Останнім часом для фасування молочної продукції все більше використовують гнучкі полімерні плівки, комбіновані матеріали на основі картону, листові полімерні плівки у вигляді термо-формованої упаковки, папір жиростійкий і ламінований фольгою (табл. 14.11).

Таблиця 14.11

СТРУКТУРА ЗАСТОСУВАННЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ (% за обсягом)

 

Матеріал для упакування     В Україні        У світі

 

            1985— 1990 рр.        1998— 1999 рр.        2000— 2002 рр.        1995— 2002 рр.

Скло   75        15        10        6

Гнучкі полімерні плівки       10        20        25        9

Жорсткі полімерні плівки    5          15        20        55

Комбіновані   матеріали   на основі картону         6          45        40        28

Жорсткі папери         232                  1

Папір з Al-фольги      223                  1

Зміна частки окремих матеріалів для упакування зумовлена такими чинниками:

•          зміною структури виробництва молочної продукції в Україні;

•          різким зниження обсягів виробництва молочної продукції за порівняльний період;

•          демографічними змінами в Україні;

•          використанням підприємствами імпортних пакувальних ма-теріалів;

•          розвитком виробництва сучасних пакувальних матеріалів в Україні.

Найбільш перспективними пакувальними матеріалами для молочної продукції вважаються жорсткі полімерні плівки (ПП, ПС, ПВХ), комбіновані матеріали на основі картону з різним складом і кількістю шарів та деякі гнучкі пакувальні плівки. В числі останніх найбільш часто застосовують одно-, а рідше ба-гатошарові плівки на основі ПЕ і ПП, з яких виготовляють пакети для сметани, ряжанки, кефіру і сиру.

Стримуючими чинниками використання гнучких пакувальних матеріалів можна вважати дві обставини. По-перше, пакети з них не дуже зручні для транспортування (проколюються, розрива-ються), хоча ці недоліки можна усунути впровадженням нових марок ПЕ, ПП і п’яти- та семишарових плівок з підвищеною міц-ністю на розрив та проколювання. По-друге, для покупця проду-кції в упаковці із гнучких плівок виникають незручності у вико-

ристанні і тому в перспективі ця упаковка буде поступово витіс-нятися іншими.

Для пакування молочних продуктів широко застосовують комбіновані матеріали на основі картону. Багатошаровість такої упаковки і наявність у складі алюмінієвої фольги, ПЕ, адгезивів, воску і картону різних марок та призначення забезпечує необхід-ний комплекс фізико-механічних, санітарно-гігієнічних та інших споживних властивостей. Упаковку з цих матеріалів легко вкла-дати у транспортні блоки і відкривати, вона стійка, на ній можна розмістити достатньо інформації для покупця. З урахуванням ви-сокої собівартості цього матеріалу частіше для фасування продук-тів використовують пакети об’ємом 0,5 л і вище.

Розроблено математичну модель, яка дозволяє оцінити волого-стійкість нейлонових плівок як функцію активності води з однієї або другої сторони матеріалу. Сорбція і коефіцієнт водопроникності відповідають загальноприйнятим значенням для нейлонових плівок.

Термоформована упаковка для незбираної молочної продукції виготовляється із жорстких плівок (ПС, ПВХ, ПП). Різноманіт-ність марок цих матеріалів, у тому числі і багатошарових, дозво-ляє застосовувати їх для більшості незбираних молочних продук-тів (табл. 14.12).

Таблиця 14.12

СТРУКТУРА ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ТЕРМОФОРМОВАНОЇ УПАКОВКИ, %

 

Полімерний матеріал           Україна           У світі

 

            в даний час    прогноз         

 

Полістирол    90        68        30

Поліпропілен 8          25        43

Полівінілхлорид        2          5          2

Поліетилентерефталат         —        —        15

Багатошарові плівки —        2          10

Жиростійкі папери, пергамент, папір з покриттям алюмініє-вою фольгою використовують для упакування сиру кисломолоч-ного і продукції на його основі. Такі продукти у вигляді брикетів різних розмірів і маси загортають у ці матеріали на спеціальному обладнанні. При цьому важливим є гарантований термін придат-ності сиру кисломолочного і відповідної продукції залежно від виду упаковки (табл. 14.13).

Таблиця 14.13

СТРОКИ ЗБЕРІГАННЯ СИРКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Вид упаковки            Термін придатності, год

Брикет у пергаменті  36

Брикет у папері з алюмінієвою фольгою    48

Тара із ПС, герметизована алюмінієвою фольгою            72

Необхідною умовою для забезпечення якісного зберігання є гер-метичність упаковки. З цією метою використовують спеціальну конструкцію верхньої частини тари, а для герметизації застосовують листи із полімерних матеріалів у вигляді кришок, які закриваються, або кришок, які приварюються до тари. Для герметизації термофор-мованої тари використовують кілька видів матеріалів (табл. 14.14).

Таблиця 14.14

ЧАСТКА ОКРЕМИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Матеріал для герметизації    В Україні        У світі

 

            в теперішній час        прогноз         

 

Полімерні плівки (зварювання)      —                    8

Кришки із полімерних плівок          15        5          3

М’яка алюмінієва фольга з покриттям       70        68        65

Жорстка алюмінієва фольга з покриттям   10        8          2

Папір з покриттям    —        4          10

Алюмінієва фольга + кришка із полімер-них плівок         5          10        12

Упаковка для незбираної молочної продукції повинна мати високу механічну міцність, стійкість до старіння, жорсткість або еластичність, здатність до зварювання і належної її герметизації. Важливою є інертність до продукту і при контакті з ним не виді-ляти шкідливих для здоров’я людини компонентів. Основною тен-денцією для поліпшення упаковки вважається підвищення її бар’єрних властивостей зі збереженням комплексу фізико-меха-нічних, споживних і санітарно-гігієнічних властивостей, які до-зволяють збільшити термін придатності упакованої продукції. Крім того, враховуються і вимоги стосовно конкретних продуктів (характеристика упаковки, розрахунок потреб у ній, ціноутво-

рення та ін.). Завдяки цим розрахункам можна прогнозувати випуск відповідних фасованих продуктів (табл. 14.15).

Таблиця 14.15

РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА ФАСОВАНОЇ НЕЗБИРАНОЇ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Продукт          Один. вимір.  Регіони           Усього в Україні

 

           

            Центр Схід     Південь          Захід    Північ

 

Сметана         тис. т %          )ii         ш         &         Z          І'о        38

Ряжанка         тис. т  11,6     10,1     5,3       0,8       1,3       29,1

Кефір  тис. т  31,6     30,9     14,2     5,5       5,6       87,8

Йогурт            тис. т  6,4       2,0       0,6       1Д       0,2       10,4

Сиркова продукція   тис. т %          ■Ш      й          й          й          S          Ш

Термоформована упаковка не відрізняється різноманітністю геометричних форм, оскільки переважає стакан у вигляді перевер-нутого зрізаного конуса.

Основними геометричними розмірами є діаметр у верхній (Дв) і нижній (Дн) частинах стакану, висота (h) і товщина (l) його стінок. Перші три розміри визначають місткість упаковки і разом з товщиною впливають на масу. Останнім часом помітна зміна конструкції внутрішньої частини стакану. В ній з’являються пе-регородки, які поділяють стакан на дві або три рівні чи нерівні частини. Це дозволяє розмістити в такій упаковці дво- або трико-мпонентні молочні продукти, які змішуються перед вживанням.

Термоформовані упаковки у вигляді прямокутних кювет не відрізняються різноманітністю форм, конструкцій і розмірів. На розвиток ринку упаковки для незбираної молочної продукції впливають такі чинники:

•          загальне виробництво молока в Україні і структура незбира-ної молочної продукції;

•          державна політика щодо розвитку сільського господарства і переробки молока;

•          виробництво і використання пакувальних матеріалів;

•          технологія і обладнання для виготовлення упаковки;

•          купівельна спроможність населення.

Найближчим часом збережеться широке застосування одно- і багатошарових гнучких плівок, жорстких полімерних, комбіно-ваних матеріалів на основі картону.

Застосування термоформованої упаковки для незбираної мо-лочної продукції дозволяє урізноманітнити технологічні схеми щодо її виготовлення і використання.

Упаковка із ПЕТ для рідкої продукції функціонує з кінця 80-х років ХХ ст. Італійська фірма «СІПА» вважається провідним сві-товим виробником обладнання пластикових ємкостей із ПЕТ. Вона провела експерименти щодо розливання молока у ПЕТ-тару з широким горлом (маса пляшки 28 г). Свіже молоко розливаєть-ся асептичним способом і за відпрацьованою системою транспор-тування в охолодженому стані надходить у продаж з терміном зберігання до 8 діб. ПЕТ-пляшки в середньому на 10—20 % де-шевші, ніж розповсюджена упаковка «Тетра-Рекс» і «Пюр-Пак».

В Україні найбільше для розливу молока використовується пакет із тришарового поліетилену, хоча він має ряд недоліків: необхідність ви-користання міцної тари для запобігання браку при транспортуванні, граничний термін зберігання (до 3-х діб), неможливість зберігання продукту у відкритій упаковці. Альтернативним варіантом розливу мо-лока може бути ПЕТ-пляшка, яка прозора, аналогічно склу, дуже легка, міцна, зручна при транспортуванні, краще сприймається покупцем, ніж літровий прямокутний пакет із картону. Така пляшка може виготовля-тися різної форми і об’єму, швидко і багаторазово відкриватися і закри-ватися, а також зберігатися після відкривання в холодильнику.

На початку 60-х ХХ ст. років компанія Тетра Пак випустила пе-ршу у світі асептичну упаковку, в якій молоко могло зберігатися без консервантів і охолодження кілька місяців. Нова, більш досконала система асептичного фасування молока та молочних продуктів «Unipack Aseptic Fill», заснована на поєднанні найкращих досягнень компаній «APV», «Ampck Amman», а також системи «Unipack Dairy system» для фасування та пакування молочних продуктів з малим, подовженим та довгостроковим терміном зберігання представляєть-ся Швейцарською компанією «Kaeler Holding AG». Основною від-мінністю цієї системи від інших є те, що стерильне молоко в асеп-тичних умовах розливається в багатошарові полімерні пляшки. Порівняно з іншими видами упаковки, таке упакування із закупо-рюванням в асептичних умовах алюмінієвою фольгою та гвинтовим ковпачком має такі переваги: більш економічне (на 20—30 %), зру-чне у користуванні, надійне під час транспортування, складування та зберігання, екологічне під час виготовлення і наступної перероб-ки, різноманітне за дизайном упаковки та її художнім оформленням, традиційне і звичне для споживача та легко розпізнається.

Система асептичного пакування молочних продуктів включає три стадії, технологічні операції яких наведено на рис. 14.2.

 

 

 

(%r

Приймання

 

Сушіння

 

 

 

Очищення

 

Дозування

 

Сепарація

Нормалізація

Гомогенізація

Дезодорація

Стерилізація

 

Заповнення пляшок молоком         ►        £"= -

                       

I     A1    Л

l    фольга J *" Обробка ІЧ світлом

 

Рис. 14.2. Технологічні операції в системі асептичного упакування молочних продуктів у полімерні пляшки

Найбільш важливими є стерилізація продукту та пакувального матеріалу і фасування з наступною герметизацією упаковки. При

цьому продукт та упаковку стерилізують окремо, а потім упаков-ку заповнюють і герметизують у стерильних умовах. Полімерні пляшки, які застосовуються в системі асептичного фасування, мають три або п’ять шарів різних матеріалів (поліетилен високо-го тиску, поліпропілен з добавками суперконцентратів різного кольору), для з’єднання яких використовують адгезійні добавки, що підвищують міцність між шарами з різних полімерів. Завдяки таким композиціям досягають бар’єрних властивостей пляшок щодо ультрафіолетових променів, кисню та інших газів.

Пляшки виготовляють із запаяною горловиною, зрізання якої проводиться безпосередньо у фасувальному блоці в асептичному середовищі перед фасуванням. Маса полімерних пляшок для мо-лока місткістю один літр становить тільки 28—32 г.

Система асептичного пакування молока та молочних продук-тів у багатошарові полімерні пляшки є складним комплексом, робота якого залежить від кваліфікованого обслуговування, своє-часної діагностики, контролю та профілактики. За таких умов є можливість випускати продукти в сучасній упаковці з терміном придатності до 6 місяців, що відповідає високим вимогам стан-дарту.

ПЕТ-полімер має близькі до скла бар’єрні властивості: молоко розлите в ПЕТ-пляшки, не адсорбує сторонніх запахів, а кисень не проникає із зовні в закриту пляшку і тому продукт не зміню-ється.

Алюмінієва фольга використовується для фасування молоч-них продуктів, особливо в картонні коробки типу Tetra Pack і Combibloc. Покриття товщиною 0,0065 мм (близько 5 % від маси картону) запобігає доступу світла до молочних напоїв, йогуртів і кремів з тривалим строком зберігання. Алюмінієву фольгу також використовують у вигляді кришок для пастоподібних йогуртів і молочних десертів. Гладка кришка з алюмінієвої фольги дає до-даткові можливості для оформлення дизайну упаковки. Компанія Teich AG (Австрія) запропонувала багаторазову кришку для від-кривання і закривання, що більш зручно для рідких молочних продуктів, упакованих у пластикові туби. Часом самоклеюча кришка, яка прикріплюється по типу крапок, дає можливість пі-знавання бренду або інформації. У цьому випадку модифікують спеціальні лаки для внутрішньої поверхні кришок.

Для негерметичного упакування продукції на автоматах АРТ і АРМ широко використовують різні види фольги алюмінієвої, кашированої пергаментом або вологоміцним папером. Найсучас-нішим вважається матеріал, виготовлений методом каширування

розплавом поліетилену. Внутрішній поліетиленовий шар у цьому матеріалі виконує не лише функції адгезиву, але й забезпечує дода-тковий захист продукції. Розроблена каширована фольга достатньо універсальна, може використовуватись для пакування сиркових ви-робів, вершкового масла, морозива та інших продуктів.

Розроблено групу матеріалів для молочних продуктів довго-тривалого зберігання, яка має підвищені бар’єрні властивості. Формування непроникності в них здійснюється за рахунок нане-сення (магнітного напилення) на рулонні полімерні субстрати комбінацій тонких багатошарових покриттів різних металів.

Перспективним напрямом вважається створення матеріалів з антимікробними добавками. Вони є альтернативою кашированій фользі і металізованому паперу, але в два рази дешевші, призна-чені для фасування і збільшення термінів зберігання сиру та вер-шкового масла.

При створенні матеріалів нового покоління особливу увагу звертають на розробку модифікованих пакувальних систем для широкого асортименту молочної продукції і перспективних видів фасувальної техніки.

Для кисломолочних продуктів за санітарно-гігієнічними харак-теристиками стоячі пакети Doy-Pack перевершують багато видів упаковок. Пакувальні матеріали (полеолефіни, поліаміди, поліефі-ри), які використовують для виготовлення цих пакетів, є найбільш безпечними у санітарному й екологічному аспектах. На основі цих матеріалів виготовляють ламінати із застосуванням міжшарового друку, захищеного від різних дій шаром прозорого полімеру. Вна-слідок цього ламінований матеріал набуває особливих санітарно-гігієнічних властивостей, виключає залишковий запах фарби і міг-рацію її компонентів в упакований продукт.

При порівнянні упаковування сметани в полістирольні стака-нчики і Doy-Pack можна відзначити, що стаканчики потребують додатково кришечки, тоді як Doy-Pack — цілий виріб, вартість якого на 18—24 % менша, а витрати на транспортування упаков-ки Doy-Pack нижчі у 7,8—8,6 раза.

Використання стоячих пакетів дозволяє збільшити у два рази терміни придатності сметани — із 7 до 14 діб. Водночас знижу-ються у 3-5 разів втрати продукту при транспортуванні і збері-ганні, а також на 15—20 % зменшується вартість упаковки для виробника.

Збільшується попит на упаковку Doy-Pack місткістю 1-1,5 л, пакети якої виготовляють з різьбленими горловинами і закупо-рювальними засобами.

Масло коров’яче характеризується високою харчовою цінніс-тю і для збереження його початкових властивостей важливо ви-користовувати високоефективні таропакувальні матеріали у по-єднанні з умовами зберігання. Ці матеріали не повинні впливати на смак, запах, колір і зовнішній вигляд, мати високу волого- та жиростійкість, відповідні гігієнічні, механічні властивості і за-безпечувати кольоровий друк.

Традиційною упаковкою для фасування масла у вигляді бри-кетів є алюмінієва фольга каширована, пергамент, підпергамент, часом у поєднанні з полімерними матеріалами. Фольга забезпе-чує певну ізоляцію продукту від зовнішнього середовища, ви-ключає поверхневе пожовтіння, втрати і підвищує термін придат-ності масла.

Розроблено нові загортки із алюмінієвої фольги для масла:

•          «Ice-proot» (морозозахисна) — стійка до заморожування і відтаювання загортка на базі алюмінієвої фольги, яка усуває проблеми порушення із-за конденсату, що виникає при відтаю-ванні у загортках, зроблених із традиційних комбінацій фоль-га/папір;

•          із ламінату — алюмінієва фольга /ОРР від фірми Pechiney Soplaril. Вона стійка до розрізання та аналогічно іншим загорткам для масла і сиру, захищає продукт від окислювального псування та втрати вологи.

Замість відомих марок Б і В запропоновано пергамент «Трої-цький» марок Н, Н-Біс, НЖ (ТУ 5452-002-002 78971-99) для па-кування вершкового (комбінованого) масла брикетами. Він ха-рактеризується екологічною чистотою, виготовляється на основі відбіленої целюлози з додаванням наповнювача — двоокису ти-тану. Його додатково обробляють жиро- і вологовідштовху-ючим та біозахисним препаратом. Завдяки цьому він характери-зується підвищеною ізоляційною здатністю, антиадгезійними властивостями і необхідною інертністю щодо смаку, аромату продукту.

Цінною властивістю цього пергаменту є те, що він запобігає біохімічному і мікробіологічному псуванню масла, забезпечуючи краще збереження його властивостей порівняно з пергаментом марки В, який традиційно використовують багато підприємств (табл. 14.16).

Із наведених даних видно, що пергамент «Троїцький» марки НЖ, за своїми захисними характеристиками (жиронепроникність, вологостійкість), перевищує пергамент інших марок і поступа-ється тільки алюмінієвій фользі.

Таблиця 14.16

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МАСЛА ВЕРШКОВОГО

 

Показники     Пакувальні матеріали

 

            Пергамент «Троїцький» марок        Пергамент

марки В

за ГОСТ1341 Фольга алюмінієва каширована

 

            Н         Н-Біо   НЖ     

           

 

Жиропроникність     11        7          1          60

Паропроникність, г/дм2       3,41     3,39     3,39     3,44     0,02

Водостійкість, С        1740    1560    1860    1533    > 1860

Суцільність    Непорушена

Природні втрати фасованого масла після 20 діб зберігання у дослідних і контрольних упаковках характеризується такими да-ними (табл. 14.17).

Таблиця 14.17

ЗМІНА МАСИ І ВТРАТИ ЗА РАХУНОК ПОЖОВТІННЯ МАСЛА ВЕРШКОВОГО ФАСОВАНОГО

 

Показники     Пакувальні матеріали

 

            Пергамент «Троїцький» марок        Контроль

 

            Н         Н-Біо   НЖ      Пергамент марки В за ГОСТ1341   Фольга алюмінієва каширована

Усушка вологи, %     0,21     0,21     0,16     0,23     0,09

Втрати зі штафом, г/брикет  1,5       1,5       0,8       2,0       0,5

Зневоднення поверхневого шару брикетів масла додатково до втрати маси сприяє інтенсивному поверхневому окисленню і гід-ролізу, що визначається товщиною пожовтілого шару (штафу). Інтенсивність цього процесу зумовлена якістю пакувального ма-теріалу. Пергамент марки НЖ краще за інші запобігає випарову-ванню вологи з поверхні брикету масла, але гірше порівняно з алюмінієвою кашированою фольгою.

Встановлено такі терміни придатності масла вершкового, фасованого брикетами, з використанням пергаменту марок Н, Н-Біо, НЖ при відносній вологості повітря 80 %:

•          20 діб при 3 ± 2°С,

•          25 діб при 8 ± 2°С,

•          30 діб при 16 ± 2°С

Контрольний зразок масла вершкового, фасованого у перга-мент марки В, може зберігатись 15 діб.

Для фасування масла брикетами пропонується новий крейдова-ний пергамент з одностороннім покриттям (ТУ5252-008-00278971-2002). Його виготовляють з двома різновидами крейдованого ша-ру: глянцево-крейдований і матово-крейдований. Для його вироб-ництва використовують як основу рослинний пергамент марок А, Б, В і крейдовану суспензію. Захисні характеристики крейдова-ного пергаменту перевищують «Троїцький», особливо за жиро- і паропроникністю. Цей пергамент характеризується кращими друкованими властивостями, сприймає флексо-офсетний друк. Тривалість зберігання масла, фасованого у крейдований і перга-мент «Троїцький», однакова.

Для захисту продукту від мікробіологічного псування в де-яких країнах до складу пакувальних матеріалів вводять консер-ванти, а до складу пергаменту «Троїцький» марки Н-Біо — сор-бат калію.

Металізований папір марки МПЖВ використовують для паку-вання масла та інших жировмісних продуктів. Новий матеріал характеризується жиро- і вологостійкістю, з високою вологоміц-ністю. Його виготовляють кашируванням з алюмінієвим покрит-тям, яке осаджене у вакуумі на полімерну плівку, з паперовою основою. На металізований шар також може бути нанесено мар-кування, малюнок. За своїми захисними характеристиками він близький до пергаменту «Троїцького» і крейдованого.

Крім упаковок із металізованого за допомогою алюмінію па-перу, поліетилену, поліпропілену, використовують також інші складові матеріали, наприклад суміш 18 % СaCO3 і 40 % полео-лефінів. Упаковки із цих складових матеріалів є непрозорими і не пропускають кисень та ультрафіолетові промені. Запропоновані також упаковки, виготовлені із алюмінію, клею і поліпропілену, в яких краще зберігаються масло і жирові продукти.

«Lean Material» (виробництво компанії «Ekolean», Швеція) при-значений для пакування вершкового (комбінованого) масла брике-тами. Цей матеріал являє собою високоміцну, еластичну плівку сі-ро-білого кольору, яка легко формується і може бути одно- чи багатошаровою. Її виготовляють із карбонату кальцію у поєднанні з полеолефінами (частіше поліетилену середньої і низької густини). Відрізняється високою міцністю і необхідними бар’єрними власти-востями (волого-, світло-, жиронепроникності), придатний для на-несення друку високої якості способом флексографії, офсето- або літографії. За експлуатаційними показниками вважається, як замін-ник алюмінієвої фольги, але дешевший за неї.

Масло, упаковане в «Lean Material» і кашировану фольгу, харак-теризується вищою стійкістю до окислення та мікробіологічного псу-вання, ніж у пергамент марки В. Випаровування поверхневої вологи із брикету масла у плівці «Lean Material» — на рівні кашированої фольги і значно менше порівняно з пергаментом. Вартість плівки «Lean Material» складає 2/3 вартості кашированої фольги.

Полімерний рукавний матеріал застосовують для пакування коров’ячого масла батончиками. В деяких країнах Західної Євро-пи широко використовується пакування порційними батонами. Маса фасованого продукту складає від 100 до 1000 г. Пакуваль-ний матеріал дозволяє нанесення кольорового друку і відповідно-го тексту. Ступінь ізоляції виробу від навколишнього середовища прирівнюється до застосування кашированої фольги, у тому чис-лі за показниками втрати маси і окислення. В цій упаковці не ви-явлено поверхневого пожовтіння. Упаковка батончиками зручна для багатьох категорій споживачів, а полімерні матеріали еколо-гічно безпечні й легко піддаються утилізації.

Жорстка тара із полімерних матеріалів для фасування ко-ров’ячого масла за показниками ефективності використання при-рівнюється до фасування масла батончиками. Матеріал, що за-стосовується при виробництві жорсткої тари, сприяє нанесенню різнокольорового друку і етикетного тексту. Переважно викорис-товують поліпропілен, а місткість одиниці упаковки у формі ста-канчиків, коробочок складає від 100 до 1000 г. Тару закупорюють знімальними кришками з герметизуючою прокладкою або без неї. Герметичність закупорювання виключає окислення поверх-невого шару масла і забезпечує відповідну стабільність якості.

Інтенсивність хімічного псування вершкового масла, яке збе-рігалося в упаковці із «Lean Material» і кашированій фользі, при-близно однакова. Це можна пояснити близькими захисними ха-рактеристиками пакувальних матеріалів Мікробіологічні показ-ники масла в дослідних упаковках при температурі зберігання –10 °С практично ідентичні. При температурі +5 °С у деяких ви-падках зафіксовано більш інтенсивний ріст кількості окремих мікроорганізмів у маслі, упакованому в пергамент. Завдяки цьо-му терміни придатності вершкового масла, упакованого у «Lean Material» і алюмінієву кашировану фольгу складають 20 діб при температурі не вище –6°С.

Для фасування масла коров’ячого підвищеної якості викорис-товується подарункова і сувенірна тара з художнім оформленням, різної форми і місткості, виготовлена із кераміки, дерева та ін-ших матеріалів. Додаткове використання в них полімерних вкла-док захищає продукт від окислення.

Упаковка масла в поліамідну оболонку має такі переваги по-рівняно з фольгою і пергаментним папером:

•          у цій упаковці значно подовжуються терміни зберігання ма-сла і завдяки бар’єрним властивостям воно надійно захищене від шкідливих чинників, що зумовлюють процес гідролізу, розвитку пліснявих грибів тощо;

•          в оболонці «Пентафлекс» можна упаковувати задану масу продукту (0,5 кг і вище), що зручно для гуртових покупців і під-приємств ресторанного господарства;

•          масло в поліамідній оболонці при від’ємних температурах на-дійно захищене від вимерзання і деякою мірою від кристалоутворення.

Для фасування топленого масла можуть використовуватись скляні й металеві банки, хоча ця тара не вважається перспектив-ною. Для нього більш перспективним може бути застосування жорсткої тари і батончиків з відповідних полімерних матеріалів.

Транспортна тара для масла в основному включає декілька типорозмірів картонних ящиків (табл. 14.18).

Таблиця 14.18

КАРТОННІ ЯЩИКИ ДЛЯ МАСЛА ВЕРШКОВОГО

 

Картонні ящики        ГОСТ  Маса нетто, кг           Об’єм, дм3

Із тарного плоского картону           13515  10        11,2

 

           

            15        16,4

 

           

            20        21,9

Із гофрованого картону        13511  20        21,9

 

            13512  5          5,5

 

            13513  20        21,9

 

            13516  15        16,4

 

            16535  20        21,9

 

                        5          ,5

 

           

            15        16,4

 

           

            15        16,4

Перед пакуванням масла, картонні ящики вистилають перга-ментом марки А, або розміщують пакети-вкладиші із полімерних матеріалів. Останні зі спеціальних матеріалів більш перспективні для фасування монолітів масою 5—20 кг у транспортну тару. Форма пакетів і спосіб виготовлення передбачені стандартами та відповідними технологічними інструкціями. Ці пакети повинні забезпечити оптимальне збереження якості масла, бути безпеч-ними, жиро-, волого- і газонепроникними. Крім того, вони мають бути еластичними і механічноміцними. Пакети-вкладники із по-лімерних плівок, порівняно з традиційним пергаментом меншої маси, зручні у використанні, здатні до зварювання, механічно міц-ні й еластичні, завдяки регулюванню фізико-хімічних характери-стик можна забезпечити опт