Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.4. Упаковка для fast-food : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

14.4. Упаковка для fast-food


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Чисельні фірми харчового спрямування продовжують розши-рювати асортимент продукції, підсилюючи провідні напрями розвитку, основними з яких є підвищення «зручності», тобто за-безпечення швидкої підготовки до споживання, підсилення фун-кціональної (лікувальної і оздоровчої) дії, забезпечення екологіч-ної чистоти продукції і повної безпечності для споживача. Значна увага приділяється надійності упаковки, її легкої утилізації після споживання продукції та зручності використання. Так, значно

розширила асортимент «швидких» продуктів, у тому числі на ос-нові ягідних композицій, відома фірма Octan Spray. Фірма Belfield Farms пропонує ряд нових овочевих сумішей швидкого приготу-вання, а фірма Dairy Business Group — цілу серію молочних на-поїв. RPC Corby випускає широкий асортимент готових сніданків у надійній і зручній напівжорсткій упаковці, в якій здійснюється швидке підігрівання продукту перед споживанням за допомогою мікрохвиль. Значну увагу фірми приділяють також випуску про-дуктів швидкого приготування (сніданків, соків, десертів) у різ-них варіантах зручної упаковки фірми Тетра-Пак, у тому числі й при асептичному консервуванні.

В Україні поступово розвивається ринок fast-food, особливо за рахунок об’єднань McDonald’s, «Швидко», «Два гуся», «Домаш-ня кухня», «МакСмак», «Пузата хата», «Три товстуни». Ринок цих підприємств щорічно зростає на 20 %.

Ресторани швидкого обслуговування умовно можна поділити на три групи: класичний fast-food , Сандвіч-бари і піццерії, Бістро.

Класичний fast-food характеризується наявністю окремого комплексу з виробництва напівфабрикатів, які після заморожу-вання розвозять по мережі ресторанів і на місці доводять до гото-вого стану згідно із замовленням. В Україні розрізняють три типи класичних мереж: McDonald’s, Ростикс, «Швидко». Перша є до-чірнім підприємством світового гіганту, друга працює за фран-чайзінговою схемою російського концерну «РосІнтер», «Швид-ко» — створили оригінальний український ринок fast-food. Такі мережі ресторанів швидкого обслуговування є основними спо-живачами одноразової упаковки та посуду.

Сандвіч-бари і піццерії відрізняються від класичної мережі ширшим асортиментом, тривалішим часом обслуговування, до-рожчим меню. Посуд використовується багаторазовий.

Бістро нагадує експрес-кафе або їдальні самообслуговування. Основна відмінність технологічного циклу приготування їжі в цій мережі в тому, що більшість страв готується на кухні самого закладу. Із упаковки ці підприємства в основному використову-ють пакети дрібного фасування для спецій і приправ, а також бок-си для продажу їжі навинос.

Кожний заклад усе частіше застосовує упаковку з корпоратив-ною атрибутикою (стаканчики з логотипом, новий дизайн для картонних коробок або соусників). Переважно використовують стакани із вспіненого полістиролу, який підтримує температуру, на нього можна наносити відповідний друк, а також паперові стакани, які вважаються екологічно чистими, і підтримують від-

повідну температуру. Для салатів застосовують не лише готові коробочки, але й розробляють індивідуальні для відповідного за-кладу. Наприклад, McDonald’s використовує упаковку фірми «Інлайн-Україна» ПРПК-750 з коричневим дном і прозорим вер-хом. Український виробник упаковки зорієнтувався на одноразо-ві стакани, ложки, кришки на стакани, трубочки, пакети паперові, що мають вставки із поліпропілену. Важливою тенденцією є брен-дування, нанесення логотипів компаній на упаковки. Наприклад, компанія «Хухтамакі» виробляє не лише якісну упаковку та од-норазовий посуд, але й підтримує клієнтів у створенні і розвитку сучасних брендів, пропонує їм комплексні рішення та програми для розвитку.

Ресторани швидкого харчування використовують різні види пакувальних матеріалів і тари.

Папір для пакування жировмісних продуктів Малинської па-перової фабрики під назвою «Глассин» характеризується висо-кою гладкістю і білизною, завдяки чому забезпечує привабливий вигляд пакетів для фасування кондитерських і хлібобулочних ви-робів, а також їжі в ресторанах швидкого харчування. Він може випускатись прозорим і непрозорим, характеризується жиро-, во-лого-, і термостійкістю, тому його можна вважати перспективним пакувальним матеріалом. Також використовуються пакети фірми «Конві», полістирольні бокси «Росан Пака», ланчбокси 3012 і 1103 та ємність для спецій 4306, секційні вироби 4422 і 4423, по-ліпропіленові універсальні контейнери 25-ї, 26-ї і 45-ї серій.

Новим напрямом на ринку послуг швидкого харчування стала доставка обідів в офіси. Він вимагає певних пакувальних рішень для доставки гарячої та холодної їжі на великі відстані із збере-женням усіх її органолептичних властивостей. Тому піцу достав-ляють у картонних коробках різного формату, більш складну їжу — у термобоксах, які зберігають її гарячою чи холодною і містять до 40 порцій. Блістерну упаковку використовують для то-го, що б клієнт зміг забрати з собою частину їжі, і ця послуга розповсюджена в Європі.

Рідка гаряча їжа (бульйон, борщ, суп) у класичних fast-food, а також сандвіч-барах пропонується рідко. Для гарячої їжі вико-ристовують полістирольні стаканчики, а для багатьох продуктів (майонез, гірчиця, кетчуп, згущене молоко, мед, гарячий буль-йон) — туби. У fast-food цукор подається в одноразових пакети-ках — стиках до чаю і кави, сіль і перець фасують у стик-пак, або чотиришовні пакети з фірмовими логотипами. McDonald’s про-понують соуси у мініатюрних контейнерах. Для упакування жи-

ровмісних і рідких продуктів використовують багатошарові ма-теріали з привабливим оформленням.

Розроблено нове обладнання для фасування сипких продуктів у пакети типу Tetra Stick, які формуються зі співекструзійних або ламінованих плівок, які мають односторонню зварюваність.

Помітно розширюється асортимент упаковки із паперу і кар-тону, які вважаються більш екологічними і гігієнічними порів-няно з упаковкою із полімерних матеріалів. Папір більше підхо-дить для контакту з харчовими продуктами, особливо в гарячому стані. Крім того, паперова упаковка має привабливий вигляд, на неї можна нанести логотип, який підвищує імідж торгової марки. У виробництві такої упаковки доступні широкі варіації при вибо-рі параметрів матеріалу: біла і коричнева, напівпрозора, глянцева і матова, щільна і тонка, яка характеризується жиро- і термостій-кістю, що особливо важливо при використанні мікрохвильових печей.

Контрольні питання

1.         Яку упаковку і з якими властивостями використовують для снеків?

2.         Що служить основою при підборі упаковки для продуктів сублі-маційної сушки?

3.         Порівняйте киснепроникність плівок, які можна використати для упакування продуктів сублімаційної сушки.

4.         Зв’язок між видом пакувального матеріалу і тривалістю зберіган-ня продуктів сублімаційної сушки.

5.         За якими чинниками підбирають упаковку для fast-food?