Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.2. Упакування кондитерських виробів : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

14.2. Упакування кондитерських виробів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

магниевый скраб beletage

Кондитерські вироби підприємств України за якістю не по-ступаються продукції зарубіжних виробників. Важливим спряму-ванням зростання обсів виробництва та реалізації можна вважати поліпшення якості й зовнішнього вигляду упаковки кондитерсь-ких виробів.

Упаковка кондитерських виробів має забезпечувати індивіду-альність, вражати своєю фантазією і сприяти швидкій реалізації товару. Із плівкових використовують індивідуальні, орієнтовані, а також ламіновані, металізовані та інші матеріали. Широкого розповсюдження набули комбіновані та багатошарові плівки. Створення комбінацій різних матеріалів відкриває широкі мож-ливості їх модифікації для надання унікальних властивостей роз-робленої упаковки. Завдяки цьому вироби зберігають свої влас-тивості більш тривалий період. За останній час при конструю-ванні багатошарових пакувальних матеріалів використовують металізацію полімерних плівок, наносячи дуже тонкий шар на їх поверхню.

Великі кондитерські підприємства мають у своєму складі спе-ціалізовані підрозділи, які професійно займаються поліпшенням упакування продукції. Постійно вдосконалюються конструкції упаковки, використовуються нові пакувальні матеріали і техно-логії. Найбільш помітно зростає використання новітніх комбіно-ваних і полімерних пакувальних матеріалів, особливо гнучких плівок. Пакувальні плівки для кондитерських виробів повинні мати багатофункціональні властивості:

•          захищати кондитерські вироби від забруднення, механічних пошкоджень, злипання, висихання, окислення;

•          забезпечувати жиро- і вологостійкість, антиадгезійні власти-вості;

•          утворення відповідної упаковки, зварюваність, здатність отримувати певні форми тощо;

•          адаптація до фасувального пакувального обладнання, техно-логічність при здійсненні пакувального процесу (антистатичні, ковзаючі властивості, міцність, жорсткість тощо).

Види плівок залежать від особливостей кондитерських виро-бів, типу обладнання, умов зберігання, транспортування та реалі-зації. Вітчизняні підприємства виготовляють пакувальні плівки та гнучкі матеріали для всіх видів кондитерських виробів. Для упакування більшості кондитерських виробів випускають сучасні біоксальноорієнтовані поліпропіленові плівки під торговою мар-кою БІПАН:

•          перламутрова — БІПАН-П, товщиною 30—40 мкм і густиною 21—28 г/м2 із зовнішніми термозварювальними шарами;

•          прозора — БІПАН-ПР, товщиною 15—40 мкм і густиною 13,7—36,5 г/м2 з термозварювальними шарами;

•          металізована — БІПАН-М, товщиною 13—40 мкм і густи-ною 12—36,5 г/м2 з термозварювальними шарами.

Прозорі плівки БІПАН-ПР і перламутрова БІПАН-П викорис-товуються для пакування драже, дрібної карамелі, шоколадних батончиків і цукерок збільшеної форми, східних солодощів, пас-тило-мармеладних виробів, печива, крекерів, пряників, вафель, тортів, кексів тощо. Ці плівки мають меншу густину, ніж полі-етиленові. Разом з тим міцність на розривання плівок БІПАН у 5-6 разів вища. Тому показник плівки БІПАН товщиною 15 мкм рі-вноцінний поліетиленовій плівці товщиною 70—80 мкм. До того ж плівки БІПАН мають високу прозорість, блиск, зварюваність при 120—125 °С, добру жиро-, теплостійкість і високу вологоне-проникність. Завдяки цим властивостям печиво здобне і пряники в такій упаковці можна зберігати 45 діб, крекер від 1 до 6 місяців.

Для упакування цукерок, ірису і карамелі випускають комбі-нований матеріал на основі металізованої плівки БІПАН-М і па-рафінованого паперу. Металізований шар забезпечує захист від вологи, проникнення сонячних променів і поліпшує зовнішній вигляд виробу. Парафінування запобігає проникненню жиру на папір і тому можна упаковувати гарячі вироби, наприклад ірис. Ці пакувальні матеріали використовують для загортання цукерок і карамелі «в перекрутку», «в саше», ірису — «в перекрутку» і «в замок».

Плівку ОПП, кашировану алюмінієвою фольгою (БІПАН/ФАЛ), можна використовувати для загортання кондитерських виробів на різних типах пакувальних машин «в затяжку», «в саше» і особ-ливо загортання дорогих цукерок. Фольга алюмінієва комбіно-вана з парафінованим папером застосовується для загортання ка-рамелі і цукерок «у носок». Завдяки цим матеріалам поліпшуєть-ся якість загортання, виключається прилипання і промаслювання етикеток цукерками, глазурованими різними типами глазурі.

Для вафель пропонується упаковка Екстрафан КХ і Екстрафан КХМ, що являють собою біоорієнтовану поліпропіленову плівку, металізовану у вакуумі алюмінієм (товщина 0,062 мкм).

Бельгійська фірма UCB Films випустила для упакування кон-дитерських виробів технологічну плівку Пропафільм FFF. Вона являє собою орієнтовану поліпропіленову основу (товщина 25— 30 мкм) з двостороннім покриттям: зовнішнім — блискучим акри-латним і внутрішнім — технологічно легкоплавким. Плівка має високі захисні властивості, а при нагріванні може давати рівно-мірну усадку, що виключає утворення складок.

Металізована вакуумна упаковка, за літературними даними, суттєво збільшує строк придатності галет, виготовлених на імпорт-ній пальмовій олії.

Новинкою є плівковий матеріал з торговою маркою ТВІСТАН, який здатний забезпечити надійне загортання цукерок і карамелі «в перекрутку». Він випускається двох модифікацій: прозорий і металізований, і не поступається зарубіжним плівкам за якістю і зовнішнім виглядом.

Для високоякісних кондитерських виробів з тривалим строком зберігання використовують багатошарові комбіновані плівкові ма-теріали, в яких шари поліетилену, поліпропілену, поліаміду, полі-етилентерефталату та інших полімерів можуть поєднуватися з алюмінієвою фольгою і папером. Сполучення шарів здійснюється кашируванням за допомогою одно- і двокомпонентних клеїв, які не містять розчинників. Багатошарові плівкові матеріали мають високі бар’єрні і фізико-механічні властивості, гармонійний зов-нішній вигляд і міжшаровий друк, захищений від пошкоджень.

В останні роки зростає потреба в упаковці із картону. Вона має великий попит у споживачів, навіть вищий, ніж полімерна, паперова, жерстяна або плівкова. Це зумовлено привабливістю зовнішнього вигляду, незначною масою і зручністю доставки. Картонна упаковка екологічна, надійна, багатофункціональна, технологічна і виготовляється із натуральної сировини рослинно-го походження. Вона може виконувати функції як індивідуальної (для тортів, тістечок, цукерок), так і для групової чи транспортної упаковки. В Україні загальна потреба кондитерів у картонній упаковці становить близько 700 т щомісячно.

Для виробництва картонної тари використовують целюлозний і макулатурний види картону. Традиційний целюлозний картон характеризується індивідуальними властивостями, а упаковка з нього приваблива та естетична. Вона забезпечує належні умови зберігання в різні пори року.

Завдяки зростанню виробництва кондитерських виробів під-приємства прагнуть використовувати оригінальну упаковку, яка б відрізняла виробника. Наприклад, збільшується частка дрібного фасування, навіть по 3 цукерки, спостерігається тенденція до розробки серій подарункових наборів, у тому числі новорічних.

Для виробів із цукрової вати використовують оболонки із термопластичної плівки. Ця плівка готується нагріванням і фор-муванням за допомогою фільтруючих патронів і фільєрів на об-ладнанні, яке забезпечує функцію цих деталей шляхом рухомих кришок. Упакування виробів із цукрової вати здійснюють шля-хом їх розміщення між оболонками із термопластичної плівки з наступним зварюванням країв, наповненням повітрям до надлиш-кового тиску з наступною герметизацією. Це дозволяє одержа-ти привабливу упаковку, яка відповідає естетичним вимогам і са-нітарним нормам, придатна для зберігання і транспортування без зміни якості.

Для більшості кондитерських підприємств візитною карткою стає ексклюзивна упаковка з елітних пакувальних матеріалів. Асортимент картону для її виготовлення налічує до 300 наймену-вань. Широка гамма кольорів і щільності, наявність металізова-них і матових, тиснених і нетиснених марок дизайнерського картону дозволяє розробляти оригінальне оформлення різнома-нітної презентаційної упаковки. Деякі підприємства пропону-ють дизайнерський картон для «персональних» коробок цуке-рок, ексклюзивних подарункових варіантів. Особливо популярні марки металізованого дизайнерського картону. Завдяки високій жорсткості вони широко використовуються у виготовлені інди-відуальної та подарункової упаковки для цукерок і більшості кондитерських виробів. Прикладом може служити колекція Sugar (Цукор), оскільки металізовані включення створюють враження крапель срібла або мерехтіння цукру на поверхні кар-тону.

На український ринок також надходить частина підроблених марок картону і часом використовується макулатурний картон пониженої якості.

Для частини кондитерських виробів може використовуватись біологічно активний плівковий матеріал на основі полівінілового спирту. Він являє собою полімерну матрицю з іммобілізованим на ній ферментом (протиаза або ліпаза).

Із впровадженням у кондитерську галузь сучасних технологій і зростанням конкуренції на кондитерському ринку більшість ві-тчизняних виробників у 90-х ХХ ст. роках почали переходити з

паперової обгортки (загортки) на гнучкі пакувальні матеріали — «твіст»-плівки. Вони забезпечують кращу збереженість, а голо-вне ефектний зовнішній вигляд упакованої продукції. На ринку з’явилась велика кількість різноманітних пакувальних матеріалів імпортного виробництва («Твіст-Лайт», «Хайкор», «Монофан», «Поліфан» та ін.). Однак ці плівки занадто дорогі і не завжди ви-сокої якості. Враховуючи потребу кондитерського ринку в нових матеріалах «Укрпластик» почав освоювати виробництво власних — українських «твіст»-плівок.

«Твіст»-плівка поєднує дві протилежні властивості — гнуч-кість і здатність утримувати задану форму. Поряд з доброю скру-чуваністю, їй притаманні: висока жорсткість, добре ковзання, відрізання без надривів і зазубрин, збільшення термінів зберіган-ня продукції, ефективний захист від забруднень, сонячних про-менів, механічних пошкоджень, злипання, висихання, попадання вологи. Крім цього, «твіст»-плівка є економічною, дешевою і екологічно чистою.

У 1999 р «Укрпластик» першим у Європі випустив партію плівок на основі поліпропілену (ПП) з «твіст»-ефектом під торго-вою маркою TWISPAN ®. Плівки випускаються підприємством двох видів: металізована LM 100 і прозора LT 100. Плівки TWISPAN ® LM 100 і LT 100 забезпечують мінімальні затрати сировини на одиницю продукції, що упаковується, порівняно з імпортними плівками («Хайкор», «Твіст-Лайт», «Монофан», «Поліфан» та ін.).

Більшість українських кондитерських підприємств для загор-тання цукерок і карамелі використовують плівки TWISPAN® на основі поліетилену (ПЕ) — TWISPAN® LM 200 (металізована) і LT 200 (прозора), LM 200 (біла).

Розроблено також ексклюзивні «твіст»-плівки на основі полі-етилентерефталату — TWISPAN® LM 300 (металізована) і LT 300 (прозора). Ці типи плівок мають добру жиростійкість, при упакуванні не вимагають підгортки і особливо рекомендуються для загортання шоколадних цукерок і цукерок з жировмісною глазур’ю.

Прозорі металізовані і забарвлені плівки нового покоління TWISPAN® LM 200, LT 200, LW 200 успішно застосовують на ультрасучасних загорткових автоматах компанії Bosch, Nuo-vafima (Італія) і Pack-Tec (Німеччина).

Плівки TWISPAN® екологічно чисті, оскільки при їх вироб-ництві не використовують хлоровмісні полімери — ПВХ, ПВДХ, що при спалюванні виділяють високотоксичні діоксини.

Завдяки створенню власного виробництва «твіст»-плівок Україна одержала ряд придбань, головні з яких:

•          харчова промисловість має вітчизняні матеріали, які за ря-дом параметрів перевершують зарубіжні;

•          поява вітчизняних «твіст»-плівок привела до зниження цін на них (на 30—40 %), що підвищило дохідність і конкурентосп-роможність українських кондитерських підприємств;

•          було створено додаткові робочі місця на пакувальних і кон-дитерських підприємствах;

•          досягнуто суттєвої економії валютних засобів, які витрача-ються на придбання імпортних плівок;

•          держбюджет отримав додаткові надходження від податків, пов’язаних з створенням додаткових робочих місць, випуском нових матеріалів і продукції, упакованої в нові матеріали;

•          Україна з імпортера «твіст»-плівок стала експортером, отримує додаткове джерело іноземної валюти в результаті поста-чання плівки в країни СНД;

•          підвищилась мобільність кондитерських підприємств, зрос-ла якість і асортимент їх продукції та експортний потенціал;

•          за рахунок використання вітчизняних «твіст»-плівок, які не містять хлоровмісних пластиків, зменшилася шкідлива дія на до-вкілля.

Упакування борошняних кондитерських виробів. Упакуван-ня борошняних кондитерських виробів необхідне для: захисту від механічних пошкоджень, забруднення, утворення крихт, дій сонячних променів і тепла; виключення злипання; застере-ження від висихання і зволоження, збереження смаку і аромату продукту; зменшення втрат і збільшення (у два і більше разів) термінів зберігання; надання продукції ефектного і привабли-вого вигляду.

Вимоги до пакувальних матеріалів для борошняних кондитер-ських виробів різноманітні та індивідуальні, що унеможливлює використовувати тільки один матеріал. Плівки підбирають зале-жно від виду продукції, типу пакувального обладнання, термінів і умов зберігання, транспортування та реалізації.

Український виробник «Укрпластик» виготовляє пакувальні плівки та гнучкі пакувальні матеріали під торговими марками BIPAN®, SOLAN®, ALPAN®, VIPAN®, TWISPAN® для всіх видів кондитерських виробів. Ці плівки відрізняються жиро- та вологонепроникністю, мають антиадгезійні властивості, не при-липають і легко відділяються від продуктів, захищають конди-терські вироби від забруднень і механічних пошкоджень.

Для попередження продуктів від дії кисню виробляються спе-ціальні бар’єрні пакувальні матеріали. Пакети типу «Doy-Pack» і упаковка типу «Floy-pack», герметично зварені із полімерних і комбінованих матеріалів з високими бар’єрними властивостями, зберігають аромат, протидіють висиханню, окисленню, черствін-ню, розвитку мікрофлори, мікробів і плісняви, набуття сторонніх запахів. Якщо, терміни зберігання в паперовій упаковці станов-лять не більше 45 днів, то при використанні упаковки із плівок BIPAN®, SOLAN®, VIPAN® печиво зберігається 6 міс. і більше.

Плівки BIPAN® і ламінати SOLAN® мають гладеньку поверх-ню, низький коефіцієнт тертя, що забезпечує проходження плів-ки на швидкопрохідних пакувальних автоматах. У них є термо-зварювальні шари, що дозволяє отримати надійний зварний шов усередині упаковки. Така упаковка добре зберігає колір, смак і аромат харчових продуктів. Пакувальні матеріали характеризу-ються привабливою фактурою, текстурою, блиском, забезпечу-ють високу якість друку і спеціальних способів декорування (ла-кування, покриття захисним шаром плівки, металізації тощо).

Контакт із харчовими продуктами дозволено МОЗ України для цих пакувальних матеріалів, оскільки вони фізіологічно ней-тральні, не змінюють споживних властивостей кондитерських виробів і не зумовлюють взаємну міграцію компонентів матеріа-лу та продукту. Плівки не містять шкідливих добавок, сумішей на відміну від ПВХ і ПВДХ (табл. 14.4).

Таблиця 14.4

 

Вид продукту Пакувальний матеріал

Печиво (цукро-ве, затяжне, здобне)          BIPAN® GT 300, GT 310 — прозорі;

 

            SOLAN® ST 220, ST 250 — прозорі;

 

            SOLAN® ST 350, ST 450, ST 280, ST 380 — прозорі барєрні;

 

            BIPAN® GM 200, GM 201, GM 210, GM 212, GM 300, GM 310 — металізовані;

 

            SOLAN® SM 220, SM 350 — металізовані;

 

            BIPAN® GP 300, GP 310, GP 311, GP 312 — біло-перламутрові;

 

            SOLAN® SP 220 — біло-перламутрові.

Пряники         BIPAN® GT 300, GT 310 — прозорі;

 

            BIPAN® GP 300, GP 310, GP 311, GP 312 — біло-перламутрові;

Закінчення табл. 14.4

 

Вид продукту Пакувальний матеріал

Пряники         SOLAN® ST 220, ST 250 — прозорі;

 

            SOLAN® ST 350, ST 450, ST 280, ST 380 — прозорі барєрні;

 

            SOLAN® ST 220 — біло-перламутрові;

Крекери, галети        BIPAN® GT 300, GT 310 — прозорі;

 

            SOLAN® ST 220, ST 250 — прозорі;

 

            SOLAN® SM 220, SM 350 — металізовані

Вафлі   BIPAN® GT 300, GT 310 — прозорі;

 

            SOLAN® ST 220, ST 250 — прозорі;

 

            SOLAN® SM 220, SM 350 — металізовані

Торти, кекси  BIPAN® GT 300, GT 310 — прозорі;

 

            SOLAN® ST 220, ST 250 — прозорі;

 

            SOLAN® SM 220, SM 350 — металізовані

 

            BIPAN® GP 300, GP 310, GP 311, GP 312 — біло-перламутрові

Наведені матеріали застосовують для пакування борошняних виробів у різноманітну упаковку. За кордоном печиво, пряники, крекери, галети, кекси, тістечка упаковують у пакети типу «Doy-Pack». Їх виготовляють із бар’єрних ламінатів, вони містять вели-ку кількість продукту (500—2000 г), мають зручну «зіп-застібку» і ручку для перенесення. Термоформована бар’єрна упаковка роз-повсюджена за кордоном для кексів, тістечок, рулетів, баб, біск-вітів. Багатошарові бар’єрні плівки VIPAN® товщиною 100— 150 мкм використовують для виготовлення нижньої частини (ко-рпуса) такої упаковки, а бар’єрні ламінати SOLAN® товщиною 60—100 мкм з міжшаровим друком — для верхньої частини. З метою підвищення стійкості борошняних продуктів при збері-ганні із упаковки частково видаляється повітря, з утворенням «вакуумної упаковки».

Порівнянням впливу металізованих і поліпропіленових плівок на якість печива і вафель із жировими начинками при зберіганні встановлено, що більш перспективною є металізована плівка, яка має низьку волого- і газопроникність та дозволяє збільшити тер-мін придатності жировмісних кондитерських виробів.

Запатентовано процес підвищення стійкості охолоджених бо-рошняних випечених виробів до зволоження, який передбачає такі операції: підготовку упаковки, яка містить антизапотіваль-ний агент, розміщення в упаковці випечених борошняних виро-бів, герметизацію упаковки, охолодження упакованого продукту до 0—10ºС. Активний агент може бути розміщений між основ-ним і шаром упаковки, який її покриває, входити до складу бар’єрного (для кисню) шару упаковки. Ця упаковка підходить для хлібобулочних виробів, кексів, вафель та інших продуктів, у тому числі, упакованих у газовому середовищі.

ПЕТ-банки для упакування кондитерських виробів. За кордо-ном досить успішно застосовують об’ємну прозору або забарвле-ну тару у вигляді широкогорлих банок із ПЕТ. Вона характеризу-ється високою міцністю, герметичністю, необхідними бар’єр-ними властивостями. У поєднанні з полімерною відкидною кри-шкою або монолітною ручкою, така тара зручна для перенесення і використання, легко оформляється багатокольоровим друком на поверхні або липкою етикеткою. Оригінальна форма (кругла, овальна, багатогранна, квадратна, прямокутна) дозволяє компак-тно пакетувати таку тару на транспортних піддонах або упакову-вати в картонні ящики і легко видаляти вмістиме.

Широкогорлою вважають тару, в якій співвідношення зовніш-нього діаметра корпуса або поперечного перерізу до зовнішнього діаметру горловини знаходяться в межах 1,0—1,5. Для забезпе-чення зручності зовнішній діаметр горловини для кондитерських виробів не повинен бути меншим 80 мм. Такі банки використо-вують для упакування карамеллі «Чупа-Чупс», фігурного печива, крекеру, драже тощо.

Використання полімерних матеріалів для упаковки цукру-піску

Цукор-пісок упаковують у різні типи мішків. Раніше викорис-товували тканинні мішки на основі волокон джгута, льону і ке-нафу, а також зі змішаної тканини з віскозною ниткою в основі. На виготовлення льно-джгуто-кенафних мішків для упакування цукру-піску використовується 15 % лляного і 85 % джгуто-кенафного волокна. Найбільшу міцність має льон, але збільшення його частки зумовлює забруднення волокном цукру-піску. Крім того, льон дуже гігроскопічний і сприяє зволоженню цукру-піску. При заміні дефіцитного джгута — кенафом вологоздат-

ність мішків суттєво знижується. У цілому, тканинні мішки не захищають цукор-пісок від зволоження, тому в цукровій промис-ловості додатково використовують мішки-вкладиші із поліетиле-нової плівки марки М. Ця плівка — легкий і дешевий пакуваль-ний матеріал, стійкий до вологи, має невисоку міцність, але підвищену еластичність навіть при низькій температурі (–60 °С).

Мішки-вкладиші отримують із поліетиленової плівки, яку ви-готовляють з гранульованого поліетилену низької густини висо-кого тиску. Вона використовується у вигляді рукава без бокових швів, дно вкладиша має бути герметично термозварене, шов не повинен мати пропусків. Розміри вкладишів становлять по дов-жині 109 ± 10 см і ширині — 59 см. Поверхня вкладишів не повинна мати проколів, розривів, отворів. Мішок-вкладиш не несе механічного навантаження, а тільки запобігає зволоженню і забрудненню цукру-піску. Після упакування цукру-піску в мі-шок, горловину поліетиленових вкладишів загортають і проши-вають разом з мішком, часом термозварюють.

Для тривалого зберігання цукру-піску було випробувано і ре-комендовано до використання вкладиші з поліетиленової плівки у поєднанні з льно-джгуто-кенафними мішками, м’якими спеціа-лізованими контейнерами типу МКР-1,ОС, віскозно-поліпро-піленовими і поліпропіленовими мішками.

Полімерна плівка затримує зволоження цукру-піску у 3-5 ра-зів, особливо на складах з нерегульованими умовами. Викорис-тання поліетиленових вкладишів у поєднанні з тканинними міш-ками для упаковки знижує інтенсивність процесів тепло- і масообміну між продуктом і оточуючим повітрям, а також і все-редині штабеля. Крім того, поліетиленова плівка забезпечує збе-реження високої якості цукру-піску при мінімальних кількісних втратах.

Паропроникність поліетиленових вкладишів залежить від їх товщини. Із зменшенням товщини плівки паропроникність збіль-шується. Для тривалого зберігання рекомендовано використову-вати вкладиші із плівки товщиною 0,04—0,07 мм, а м’яких кон-тейнерів — 0,1 мм.

Полімерна плівка може захистити цукор-пісок від зволоження тільки при збереженні її цілісності або герметичності. Цукор-пісок часом наносить подряпини і проколи при недотриманні умов транспортування і розміщенні на зберігання, внаслідок чого змінюються проникність плівок, їх міцність і деформаційні влас-тивості. Під дією навантажень відбувається зміна паропроникності поліетиленової плівки, яка залежить від товщини. Здатність плі-

вок витримувати навантаження знижується зі зменшенням їх тов-щини так само, як і їх герметизуючі властивості. За даними НДІ проблем зберігання, для плівок товщиною 0,056—0,070 мм паро-прикність збільшується на 44-48 %, а для плівок товщиною 0,098—0,100 мм — на 20—24 %. Підвищення величини наванта-ження на плівку також зумовило збільшення паропроникності: у мішках під навантаженням 0,54 кг/см2, що дорівнює навантажен-ню на нижній ряд, встановлено підвищення паропроникності плі-вки на 25-40 % від початкової, а при навантаженні 1,62 кг/см2, тобто у три рази вище тиску на нижній ряд мішків у штабелі - на 50—60 %. Дрібні, середні та великі кристали цукру-піску сприя-ли пщвищенню паропроникності на 20-30 %

плів Ко а мбіновані пол

ніж поліетиленова такої ф амої товщини у Тому р внаслцищу дії крис-талів цукру-піску на ці плівки в ці бувається невелике (на 5—15 %) зниження їх міцності і деформаї Паропроникність поліетилен-терефталатної плівки внаслідок дії кристалів цукру не змінюєть-

Поліетиленові вкладиші із плівки за ГОСТом 10354 рекомен-дують використовувати для спеціалізованих контейнерів МКР-1,0С. Ці вкладиші служать ефективним захистом цукру-піску в ост зов-

никність розривне навантаження, відносне видовження)

Контрольні питання

1. Які багатофункціональні дії враховують при відбиранні пакуваль-

3. Вимоги, які ставляться до відповідних видів картону в кондитер-

СЬТЕе ис хар ов актеристику нових видів технологічних плівок, що ви-користовують для упакування кондитерських виробів.

5.         Особливості упакування різних груп борошняних кондитерських виробів.

6.         Яку об’ємну тару із ПЕТ використовують для упакування конди-терських виробів?

7.         Особливості застосування полімерних матеріалів для упакування цукру-піску.

8.         Які переваги зберігання цукру-піску в упаковці з використанням полімерних плівок?