Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.6. Штрихове кодування : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

12.6. Штрихове кодування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Загрузка...

Штрихове кодування відіграє важливу роль у товаропросу-ванні. Особливо воно виявляється при обслуговуванні покупців. Належне кодування у доступному для зчитування місці дозволяє швидко розраховуватися з покупцями. В іншому випадку конт-ролеру-касиру доводиться набирати ідентифікаційний номер то-вару або ціну вручну, що затримує процес обслуговування. Тому правильне розташування штрихового коду на товарі не менш важ-ливе, ніж забезпечення його відповідних оптичних та геометрич-них параметрів. Ураховуючи це, при розташуванні штрихового коду ставиться завдання легкого зчитування, дотримання певної послідовності розташування позначок штрихового коду на това-рах одного типу, що полегшує роботу касира.

Штриховий код EAN наноситься на більшість етикеток і упа-ковок, але національні та міжнародні стандарти визначають базо-ві вимоги до розташування штрих-кодової позначки. Основним нормативно-технічним документом України, який установлює вимоги до розташування штрихового коду EAN/UPC є ДСТУ 3147-95 «Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Формат та розташування ко-дових позначок EAN на тарі та пакуванні товарної продукції. За-гальні вимоги». Для більшості товарів розташування штрих-кодової позначки передбачено на зворотному боці упаковки в нижньому правому квадранті. Також може бути розташування її у нижньому правому квадранті з будь-якого іншого боку упаков-ки. Місце для штрихового коду вибирають таким чином, щоб ка-сирові було зручно взяти товар, не закривши штриховий код і не створивши перешкод для його сканування.