Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Технологія захисту виробів від підробок : Товарознавство пакувальних матеріалів і тари : Бібліотека для студентів

12.3. Технологія захисту виробів від підробок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 

Загрузка...

Найчастіше застосовують підробку відомих торгових марок напоїв. Для споживача упаковка і етикетка виступають як природний ідентифікатор достовірного товару. Знайомий зовні-шній вигляд, конструкція упаковки, матеріали, фірмові кольори продукту забезпечують позитивну реакцію споживача і довіру до запропонованого товару. З метою попередження випуску фаль-сифікованої продукції на перший план виходить питання захисту від підробки упаковки і етикетки, оскільки саме вони є природ-ними ознаками достовірності для споживача. У той же час виго-товлення фальшивих етикеток і упаковки вважається найбільш доступним і простим способом підробки товару.

Відомі такі способи фальсифікації етикетної продукції: кольо-рове ксерокопіювання і «цифрова фальсифікація». Поліграфічна підробка — максимально наближена до технологічних умов ви-пуску оригіналу з використанням відповідних методів друку, ма-теріалів тощо.

Розрізняють документарний і товарний захист етикетки. До-кументарна етикетка (ярлик) це засіб ідентифікації товару точно-го встановлення його законності при реалізації, сертифікації і до-зволених ознак використання. Держава монополізує випуск окремих видів документарної етикетки і вводить кримінальну відповідальність за несанкціоноване тиражування (наприклад ак-цизна марка). Вона має декілька ступенів захисту від фальсифі-кації.

Товарна етикетка є засобом індивідуалізації товару, що поєд-нує в собі рекламно-представницьку та інформативну функції. Відомий також синтез — товарно-документарна